Content voor Ingelogde Gebruikers

Actieplan moet elektrocutie olifanten voorkomen

Nadat er recent vijf olifanten omkwamen als gevolg van elektrocuties nabij de plaats Chennai, de hoofdstad van de deelstaat Tamil Nadu in India, heeft de elektriciteitsmaatschappij Tangedco een actieplan ontwikkeld om olifanten en andere wilde dieren te behoeden voor elektrocutie, met als doel alle actiepunten binnen een jaar te voltooien.
Volgens de minister van Elektriciteit bleek uit de beleidsnota 2023-2024 van de afdeling Energie dat er in de afgelopen 10 jaar maar liefst 79 olifanten werden geëlektrocuteerd in de staat. Daarvan kwamen 48 dieren om als gevolg van illegale elektrische afrasteringen door boeren, die zonder toestemming van de overheid zijn geplaatst. De overige dieren werden geëlektrocuteerd toen ze aan boomtakken trokken en daarbij naastgelegen elektriciteitsmasten raakten. De minister zag een stijging in het aantal ongevallen, mede doordat olifanten vaker van bosgebieden naar bewoonde gebieden, tot wel 60 km van het bos, migreerden.
Er is op overheidsniveau onlangs een bijeenkomst gehouden om het actieplan te presenteren. Het actieplan omvat;
– Het in kaart brengen van gebieden met olifantenpaden.
– Regelmatige intensieve gezamenlijke inspecties om kwetsbare locaties te identifice  ren.
– Het verhogen van de bestaande elektriciteitspalen op 295 geïdentificeerde locaties.
– Het opnieuw doorhangen van laaghangende elektriciteitsdraden op 838 locaties.
– Het aanbrengen van prikkeldraad rond elektriciteitsmasten op 244 locaties, om te voorkomen dat ze door olifanten worden omgeduwd.
– Het vervangen van beschadigde palen op 128 locaties.
– Men wil ook een beheersysteem voor distributietransformatoren opzetten, om de elektriciteit automatisch uit te schakelen wanneer de geleider knapt, en over een gebied van 19,9 km de bovengrondse geleiders omzetten naar geïsoleerde exemplaren.
– Het omleiden van 3,5 km elektriciteitsdraden bij drie lokale dorpen Sirumaugai Uliyur en Mettupalayam.
Speciale teams, samengesteld uit functionarissen van de inkomstenafdeling, de bosafdeling en Tangedco, worden ingezet om illegale elektrische hekken in bosgebieden te identificeren door middel van verrassingscontroles. Om zowel de wilde olifanten als het levensonderhoud van de boeren te beschermen, zal de standaardprocedure en de wettelijk vereiste norm voor het plaatsen van hekken op zonne-energie/elektriciteit worden bepaald in overleg met de hoofdinspecteur elektriciteit van de bosbouw- en landbouwafdelingen van de overheid.
Scroll naar boven