Content voor Ingelogde Gebruikers

Aziatische olifanten leven het liefst buiten de beschermde gebieden

Een gebruikelijke benadering bij de bescherming van Aziatische olifanten, is om beschermde gebieden te creëren waar de soort in veiligheid kan leven. 
Maar wat als de olifanten er de voorkeur aangeven om juist liever buiten deze beschermde gebieden te leven? Een nieuwe studie, die over een periode van tien jaar is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat Aziatische olifanten de voorkeur geven aan leefgebieden buiten de voor hen aangewezen beschermde gebieden. In plaats van binnen de beschermde gebieden te blijven, toonden de bedreigde dieren een sterke voorkeur voor gebieden op minimaal drie kilometer buiten de grenzen van de beschermde gebieden.
 
Een internationale groep onderzoekers onderzocht, gedurende een periode van ruim tien jaar, de bewegingen van 102 Aziatische olifanten, waarvan een deel was uitgerust met GPS-halsbanden, op het schiereiland Maleisië en Borneo. Tijdens het onderzoek werden alleen de beschermde natuurgebieden die zijn opgenomen in de World Database of Protected Areas bestudeerd en niet de bosgebieden die worden gebruikt voor de houtkap.
 
Men ontdekte dat de meerderheid van de olifanten meer dan de helft van hun tijd doorbracht in gehavende en beschadigde bossen en gebieden met jonge aanplant, buiten de beschermde zones. De reden voor deze migratie van de olifanten heeft te maken met de aanwezigheid van voedsel aldaar. Olifanten eten grote hoeveelheden grassen, bamboe, palmen en snelgroeiende struiken en bomen. Juist deze gewassen komen veel voor in de verstoorde, beschadigde gebieden, maar zijn daarentegen veel zeldzamer in de beschermde natuurgebieden. Geleid door honger trekken de dieren noodgedwongen naar voedselrijke gebieden die zich buiten de beschermde, voedselarme, natuurgebieden bevinden. Dat leidt in toenemende mate tot mens-olifantconflicten wanneer de gekozen leefgebieden van olifanten die van mensen overlappen. Dat benadrukt de noodzaak van het bevorderen van het vreedzaam kunnen samenleven van mensen en olifanten rond de beschermde gebieden.
Dr. Benoit Goossens van Danau Girang Field Centre en Cardiff University, en een hoofdauteur van de publicatie van het onderzoek, gelooft dat beschermde gebieden het meest effectieve instrument zijn voor het behoud van biodiversiteit in het algemeen. In het geval van Aziatische olifanten bieden de beschermde gebieden veiligheid op de lange termijn en vormen ze de kerngebieden voor het behoud van de soort. De bevindingen die het onderzoek uitwezen suggereren dat er een verschuiving in het denkpatroon nodig is met betrekking tot de inspanningen voor natuurbehoud en de bescherming van olifanten. Het onderzoek doet daarvoor drie aanbevelingen:
— De realisatie van grote beschermde gebieden met kerngebieden waar olifanten in veiligheid kunnen leven.
— De aanleg van ecologische corridors om netwerken van beschermde gebieden met elkaar te verbinden, zodat olifanten veilig kunnen migreren zonder mensen te verstoren.
— Het beperken van mens-olifantconflicten, vooral rond beschermde gebieden, waarbij rekening wordt gehouden met het waarborgen van de veiligheid en het levensonderhoud van mensen, en het bevorderen van tolerantie ten opzichte van de aanwezigheid van olifanten.
 
Begrijpen hoe de tolerantie van mensen ten opzichte van de aanwezigheid van olifanten vergroot kan worden, zou de hoogste onderzoeksprioriteit moeten zijn, omdat daarmee ook de kosten van mens-olifantconflicten kunnen worden teruggedrongen, volgens dr. Antonio de la Torre, eerste auteur van het onderzoek en natuurbeschermer aan de Universiteit van Nottingham, in Maleisië. Daarnaast zou men ervoor moeten zorgen dat de gewassen die olifanten graag eten ruimschoots voorkomen in de beschermde gebieden waarin ze leven, waardoor de dieren niet langer hoeven weg te trekken om te overleven. Dat kan betekenen dat bestaande beschermde gebieden aangepast moeten worden.
Scroll naar boven