Ga naar hoofdinhoud

Babyolifantje als legermascotte

Verzoek om babyolifantje uit Elephant Transit Home als legermascotte te gebruiken ingetrokken.
Op Sri Lanka werd de olifant Kandula VIII jarenlang gebruikt als mascotte voor het leger en had een wreed bestaan. Op 25 april jl. heeft het dier tijdens een aanval een jonge soldaat gedood en twee anderen verwond. Om deze reden was het leger op zoek naar een babyolifantje om Kandula, die na deze gebeurtenis naar het Ridiyagama Safari Park is overgebracht, te vervangen.
Het was de bedoeling om een vervangende babyolifant uit Pinnawela te halen.
In 1975 is Pinnawela weliswaar als olifantenweeshuis opgezet, maar tegenwoordig staat Pinnawela er vooral om bekend dat zij de dieren alleen voor commerciële doeleinden gebruiken. De olifanten hebben een wreed bestaan en worden slecht behandeld. Er wordt zelfs met de dieren gefokt. De olifanten die in Pinnawela verblijven zullen nooit terug keren naar de natuur!
Omdat er in Pinnawela momenteel geen jonge olifantjes waren die geschikt waren om als legermascotte te kunnen dienen, besloot het ministerie dat het leger daarom een olifantje uit Elephant Transit Home mocht uitzoeken. Mogelijk zouden er in de toekomst zelfs meer olifantjes uit ETH gehaald kunnen worden om een leven in gevangenschap tegemoet te gaan bij tempels of overheidsinstellingen zoals de politie. Deze olifantjes zouden dan een vreselijk bestaan krijgen in plaats van voorbereid te worden op een zelfstandig leven in de natuur.
Dit strookt totaal niet met de doelstelling van het Elephant Transit Home en zorgde voor veel verontwaardiging bij beschermingsorganisaties en betrokkenen. Het Elephant Transit Home (ETH) in Udawalawe National Park werd in 1995 opgericht door het Sri Lanka Department of Wildlife Conservation. Het primaire doel is om verweesde babyolifantjes te rehabiliteren voor vrijlating in de wilde natuur. Dr. Perera, hoofd-dierenarts van ETH en zijn team zetten zich dag en nacht in om de weesolifantjes voor te bereiden op een zelfstandig leven in de natuur. Het werk dat bij het ETH wordt uitgevoerd, wordt wereldwijd geprezen en ondersteund.
Zowel het Sri Lankaanse Department of Wildlife Conservation als diverse beschermingsorganisaties, waaronder Vrienden van de Olifant, hebben druk uitgeoefend op het ministerie in Sri Lanka om te voorkomen dat er weesolifantjes uit ETH worden gehaald voor het dienen van menselijke behoeften. Dit heeft er gelukkig toe geleid dat de Generaal van Defensie het verzoek, om een babyolifantje uit ETH te halen en te gebruiken als mascotte voor het leger, heeft ingetrokken.
General Shavendra Silva maakte met zijn verstandige beslissing een einde aan een wrede traditie van 500 jaar. De generaal heeft verklaard, dat zolang hij legercommandant is, er door het leger helemaal geen olifant meer als mascotte zal worden gebruikt! Als commandant van een modern leger dat anno eenentwintigste eeuw toegang heeft tot de moderne wetenschap, kennis en rechten over olifanten, vindt de generaal dat er een einde moet komen aan het houden van olifanten in gevangenschap. Het is niet van deze tijd om olifanten op dergelijke wijze vast te houden. De wrede manier waarop mensen met olifanten omgaan behoort wat hem betreft tot het verleden, dat tevens een tijd was waarin kennis over het bewustzijn, de intelligentie en het emotionele leven van olifanten ontbraken. Vroeger werden ook de rechten van olifanten niet erkend. Tegenwoordig zou men beter moeten weten en daarnaar handelen. Met het intrekken van het verzoek heeft de generaal, in het belang van de toekomst van de weesolifantjes in Elephant Transit Home, de enige juiste beslissing genomen. De generaal lijkt zich ervan bewust te zijn dat ETH een olifantjesweeshuis is, dat is opgezet om verweesde olifanten weer naar het wild terug te brengen. ETH speelt een onmisbare rol in de bescherming van olifanten en is hiermee juist een leidend voorbeeld voor Sri Lanka.
Back To Top