skip to Main Content

Avocadoplantage

Populatie olifanten in het Amboseli-ecosysteem bedreigd door avocadoplantage.

Onlangs werd de lokale bevolking in Amboseli National Park opgeschrikt door het geluid van bomen die drastisch uit de aarde werden gerukt. Bulldozers wisten in een rap tempo 180 hectare ongerept natuurgebied te verwoesten en in kale grond te veranderden. Deze gebeurtenis was het begin van een langdurige strijd om de bescherming van het Amboseli-ecosysteem tegen de aanleg van een grootschalige avocadoplantage. Het ‘National Environment Management Authority’ (NEMA) in Kenia keurde onlangs een voorstel goed, van het bedrijf KiliAvo, en verstrekte een vergunning om 180 hectare van Amboseli National Park vrij te maken voor de aanleg van een grote avocadoplantage midden in een essentiële migratiecorridor. Deze corridor is de enige verbindingsweg voor olifantenpopulaties die migreren tussen Amboseli National Park, Kimana Elephant Sanctuary, Tsavo West National Park en Mkomazi National Reserve in Tanzania. De plantage dreigt deze corridor en het hele ecosysteem van Amboseli met Tsavo West National Park en Mkomzai National Reserve in Tanzania volledig af te sluiten. Hierdoor zal het aantal conflicten tussen olifanten en mensen alleen maar toenemen. De dierenarts van de ‘Sheldrick Wildlife Trust’ heeft in de afgelopen weken al het leven van diverse olifanten gered die juist in dit gebied als gevolg van toenemende mens-olifantconflicten door speren gewond waren geraakt. De ‘Sheldrick Wildlife Trust’ werkt al tientallen jaren samen met landeigenaren, de lokale bevolking en de ‘Big Life Foundation’ om dit kostbare gedeelte van Amboseli National Park, dat regelmatig wordt bezocht door de meest iconische olifanten van Kenia, veilig te stellen. Hetzelfde voorstel van KiliAvo werd eerder, in december 2019, door NEMA nog resoluut afgewezen. Waarom er nu wel een vergunning is afgegeven is nog onduidelijk.

Het plan om een grootschalige avocadoplantage aan te leggen in het Amboseli-ecosysteem is in strijd met twee door de Keniaanse regering gepubliceerde bestemmingsplannen voor het Amboseli eco-systeem, die beide géén landbouw toestaan ​​op het land dat nu met de grond gelijk is gemaakt. Het negeren van deze bestemmingsplannen en de goedkeuring van een grote avocadoplantage midden in een nationaal beschermd natuurgebied heeft verstrekkende gevolgen. Olifanten en andere wilde dieren vormen de basis voor het eco-toerisme in Amboseli National Park, dat hierdoor duizenden banen ondersteunt en tientallen miljoenen dollars genereert voor de lokale en de nationale economie. Dit alles is nu in gevaar gebracht vanwege de buitenlandse vraag naar avocado’s en andere producten. Deze producten kunnen allemaal in een aantal andere delen in Kenia worden verbouwd, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van Amboseli National Park. Bovendien zijn er in de afgelopen jaren helaas al grote stukken natuurlijke habitat in dit gebied verloren gegaan die plaats hebben gemaakt voor landbouw. Het plan voor de aanleg van de avocadoplantage is goedgekeurd in een gebied dat van fundamenteel belang is voor het voortbestaan van populaties wilde dieren in Amboseli National Park en is hiermee in feite een uitnodiging aan commerciële projectontwikkelaars om door te gaan met de vernietiging van de resterende natuurgebieden. Dit is een daad die symbool staat voor de grootste uitdaging waarmee wilde dieren in Kenia tegenwoordig worden geconfronteerd; een sterke toename van het verlies van natuurlijk leefgebied dat moet wijken voor menselijke activiteiten. Dit leidt tot het uitsterven van de wilde dieren en plantensoorten die afhankelijk zijn van de verloren gegane leefgebieden.

 

De lokale bevolking, landeigenaren, de ‘Sheldrick Wildlife Trust’ en de ‘Big Life Foundation’ hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de aanleg van de plantage. Op basis van hun gezamenlijke inspanningen, bezwaren én het bewijs van het belang van deze natuurlijke corridor in Amboseli, heeft de ‘Conservation Alliance of Kenya’ (CAK) het handelen van NEMA veroordeeld. CAK heeft bij de Keniaanse regering een bezwaarschrift ingediend om de vergunning voor de plantage in te trekken. Verder wordt het proces van afgifte van de vergunning grondig onderzocht en worden degenen die wetten hebben overtreden aangeklaagd voor het vernietigen van habitats die bedoeld zijn voor natuurbehoud. Dit is een belangrijke stap van de Keniaanse regering om haar natuurgebieden te beschermen. Natuurbeschermingsorganisaties zoals Sheldrick Wildlife Trust, Big Life Foundation en de Amboseli Trust for Elephants, alsmede de lokale bevolking, voelen zich gesteund door de Keniaanse regering en staan volledig achter de genomen maatregelen. De eigenaren van de avocadoplantage hadden vanaf 18 september tien dagen de tijd om aan te tonen waarom de ontwikkeling van de avocadoplantage op deze locatie niet gestopt mag worden. Er wordt rekening gehouden met een langdurige juridische strijd. Men blijft gezamenlijk strijden voor het behoud ​​van het unieke Amboseli-ecosysteem dat beschouwd wordt als UNESCO-werelderfgoed.

Back To Top