Ga naar hoofdinhoud

Betere bescherming van Vietnamese olifanten

Het Forest Protection Department in de zuidelijke provincie Dong Nai in Vietnam heeft onlangs geavanceerde apparatuur ontvangen, waaronder 10 camera’s en 60 cameravallen, om olifanten in de provincie beter te kunnen monitoren, wat moet leiden tot een betere bescherming van de dieren. De gedoneerde apparatuur maakt deel uit van het project; “Bescherming van Aziatische olifanten in Dong Nai door middel van oplossingen om mens-olifant-conflicten op een duurzame manier te verminderen en te voorkomen”, dat wordt uitgevoerd door het ministerie van Bosbescherming van de provincie, de Vietnam Administration of Forestry and Humane Society International (HSI).
Op 15 april ondertekenden de agentschappen ook een overeenkomst met een tak van de University of Forestry in Dong Nai, om samen te werken aan een onderzoek naar de ecologie en het gedrag van olifanten, met de bedoeling om de continuïteit en duurzaamheid van het beschermingsprogramma te waarborgen. Het monitoren van de olifanten en hun habitat heeft tot doel om de leefgewoonten van de olifanten en hun leefgebieden beter te begrijpen en moet uiteindelijk leiden tot de fundamentele oplossingen voor het behoud van de populatie olifanten en het verminderen van conflicten tussen mensen en olifanten. Gegevens over de kenmerken en het gedrag van olifanten en over mens-olifantconflicten zullen zo nauwkeurig mogelijk worden geregistreerd en regelmatig worden bijgewerkt. Dit zal worden geanalyseerd om de sociale structuur van de kudde te achterhalen, het niveau van mens-olifantconflicten in kaart te brengen, om mogelijke oplossingen op maat te maken. De samenwerking heeft duidelijk de inzet van alle partijen aangetoond bij het streven naar het behoud en de duurzame ontwikkeling van olifantenpopulaties in Vietnam.
Le Viet Dung, adjunct-directeur van het ministerie van Bosbescherming van de provincie Dong Nai, verklaarde dat de gedoneerde apparatuur nuttige hulpmiddelen zijn voor het identificeren en opbouwen van een informatiedatabase voor elke olifant. Individuele identificatie helpt om de sociale structuur van een kudde te begrijpen, om de fysieke en morfologische kenmerken van het individu te begrijpen, en laat zien hoe olifanten migreren en hoe ze verschillende habitats gebruiken. Deze informatie is essentieel voor het voorkomen en verminderen van conflicten om het doel van een harmonieuze samenleving tussen mensen en olifanten te bereiken.
Tran Quang Bao, adjunct-directeur van de Vietnam Administration of Forestry, verklaarde dat de olifantenpopulatie in het land de afgelopen vier decennia dramatisch is afgenomen. Na veel inspanningen om de dieren beter te beschermen vertoont de olifantenpopulatie in Dong Nai tegenwoordig positieve tekenen van herstel. Onlangs heeft de regering toestemming gegeven voor een verlenging tot 2025 van de uitvoering van het masterplan voor de instandhouding van de populatie Vietnamese olifanten, wat gunstig is voor de provincie Dong Nai om het beschermingsproject te kunnen voortzetten.
Tham Hong Phuong, HSI’s Country Director in Vietnam, zei dat de conflicten tussen mens en olifant al vele jaren plaatsvinden en leiden tot schade aan gewassen en paniek in de omliggende gemeenschappen. De afname van olifantenpopulaties in Vietnam in de afgelopen twee decennia en het verdwijnen van veel andere diersoorten zoals de java-neushoorn en de tijger leggen veel druk op natuurbeschermers zoals HSI. Men wil niet dat de olifanten in Vietnam uitsterven. De verwachting is dat deze surveillance-studie zal helpen om het probleem bij de wortel aan te pakken en dat de resultaten een ‘stem’ zullen zijn die de behoeften van de populatie olifanten weerspiegelt. Zij zijn een belanghebbende bij het ontwikkelen van plannen om de diersoort te behouden. Men is ervan overtuigd dat het in stand houden en vergroten van de populatie wilde olifanten in Dong Nai een grote inspiratiebron zal zijn voor natuurbeschermers in het hele land.
Back To Top