Content voor Ingelogde Gebruikers

Bosolifanten houden ecosysteem in stand

De ernstig bedreigde bosolifanten in Gabon spelen een sleutelrol bij het behoud van regenwouden in het land. Ambtenaren in Gabon in Centraal-Afrika, nemen maatregelen om bosolifanten en andere dieren in het wild en de regenwouden in het Gabonese deel van het Congobekken zo goed mogelijk te beschermen. De maatregelen variëren van duurzaam bosbeheer, tot het stimuleren van ecotoerisme en het aanleggen van elektrische hekken om wilde dieren weg te houden van landbouwgrond en conflicten met mensen.
Volgens een onderzoek, uitgevoerd door Gabon’s National Parks Agency (ANPN) en Wildlife Conservation, dat vorig jaar werd vrijgegeven, leven er naar schatting 95.000 Afrikaanse bosolifanten in Gabon. Dat is een veel hoger aantal dan eerder werd gedacht. Dat lijkt een positieve ontwikkeling voor het voortbestaan van de soort, die in het heel Centraal-Afrika ernstig te lijden heeft gehad, vooral als gevolg van stroperij voor het ivoor. Afrikaanse bosolifanten worden echter ook serieus bedreigd door het verlies van leefgebied. De oorzaak daarvan is ontbossing, waarbij bossen worden gekapt om plaats te maken voor landbouw. Naar schatting leeft circa 70% van ‘s werelds populatie Afrikaanse bosolifanten in Gabon, waar de dieren in 90% van het land voorkomen.
De directeur van het ANPN verklaarde dat bosolifanten, gorilla’s en chimpansees, de belangrijkste dieren zijn voor de bescherming van het regenwoud in Gabon, omdat ze fruit en planten eten en de zaden over grote afstanden in hun uitwerpselen verspreiden. Hij beschreef bosolifanten als ‘de eerste planter van het regenwoud’. Als de olifant verdwijnt, zal uiteindelijk ook het regenwoud verloren gaan. De regering van Gabon heeft wetten ingevoerd voor duurzame bosbouw en geeft aan dat er in het land nauwelijks ontbossing heeft plaatsgevonden. Dat is in schril contrast met andere landen in het Congobekken. De 13 nationale parken van Gabon maken deel uit van beschermde gebieden die 22% van het land beslaan. Men zet zich actief in om dat percentage te verhogen naar 30% in 2030.
In nationale parken waaronder het Loango National Park, dat bestaat uit een combinatie van regenwoud, savanne, lagunes en mangroven, worden inspanningen geleverd om het ecotoerisme te stimuleren, dat is gericht op het zien van bosolifanten en andere diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving. Dat zal inkomsten en werkgelegenheid opleveren voor de lokale bevolking, zodat men profiteert van natuurbehoud, in plaats van dat men verdient aan het doden van dieren in het wild en het vernietigen van hun leefgebied.
Buiten de beschermde gebieden wordt er ook gewerkt aan het verminderen van mens-olifantconflicten. Daarvoor heeft men, naar voorbeeld van Kenia, elektrische omheiningen, die 100 hectare landbouwgrond moeten beschermen en olifanten ervan moeten weerhouden een landbouwgebied binnen te komen. De duurzame omheiningen worden aangedreven door zonnepanelen en kunnen worden verplaatst wanneer de boer naar een andere plaats verhuist. De directeur van de beschermingsorganisatie Space for Giants in Gabon, zei dat het installeren van deze hekken, die elk bijna 2.000 dollar kosten, een directe oplossing voor het probleem kan zijn. De organisatie wil de komende twee jaar op tientallen plaatsen in het land duurzame omheiningen aanleggen.
Om de toekomst van de populatie bosolifanten veilig te stellen en mens-dierconflicten zoveel mogelijk te voorkomen, is een combinatie van beschermde gebieden, effectieve monitoring en krachtige wetshandhaving nodig, evenals inspanningen om de ivoorhandel een halt toe te roepen. In Gabon komt stroperij vooral nog voor in de grensgebieden met Kameroen en Congo.
Het actief betrekken van de lokale en inheemse bevolking bij het behoud van de natuur is van essentieel belang om positieve resultaten te boeken, waarbij de focus op moet liggen op het vreedzaam naast elkaar kunnen leven van bosolifanten en mensen, met name buiten de beschermde gebieden. Dat zal meer succes hebben als men de waarde erkent die bosolifanten voor het ecosysteem hebben.
Scroll naar boven