Ga naar hoofdinhoud

Corona pandemie

Corona pandemie bedreigt voortbestaan populatie wilde olifanten en andere bedreigde diersoorten.

Als gevolg van de corona pandemie is het toerisme wereldwijd ineengestort. De omvang van crisis neemt toe door de grote economische verliezen door de totale afwezigheid van toerisme in Afrika dit jaar én een sterke daling in de donaties aan natuurbeschermingsorganisaties door een dreigende wereldwijde recessie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het levensonderhoud van honderden rangers en de duizenden mensen die in- en rond natuurbescherming werkzaam zijn

Een groot deel van de natuurbeschermers vreest dat de coronapandemie wereldwijd leidt tot een toename in de bedreigingen van alle bedreigde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving. De verminderde aanwezigheid van wetshandhavers heeft al geleid tot een toename van stroperij door vooral kwetsbare lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van de jacht.

Natuurbeschermers luiden de noodklok voor wilde olifanten. In juni vond op een dag de moord op zes Afrikaanse olifanten plaats in het Ethiopische Mago National Park. In 2019 werden in heel Ethiopië slechts tien olifanten gedood!  Naar schatting leven er in Afrika nog slechts 415.000 olifanten in het wild. Om deze reden beschouwt men de Afrikaanse olifant als bedreigde diersoort. In delen van Centraal-Afrika en Oost-Afrika blijven de aantallen dalen. Tussen 2007 en 2014 werden elke dag gemiddeld 55 olifanten gedood in Afrika, vanwege hun ivoren slagtanden.

 

Er leven minder dan 50.000 Aziatische olifanten in het wild en de soort wordt geclassificeerd als ernstig bedreigd. De populatie Aziatische olifanten is de afgelopen drie generaties met 50 procent gedaald! Twee Aziatische olifanten werden in juni geëlektrocuteerd door stropers in de staat Odisha in India.

Er zijn positieve stappen ondernomen om olifanten beter te beschermen, waaronder het versterken van de bescherming van rangers in de frontlinie en strengere wetgeving tegen stroperij in Afrika. De belangrijke stap van China in 2017 om de ivoorhandel te verbieden, leidde ook tot een grote afname in de vraag naar ivoor.De coronapandemie brengt wereldwijd alle inkomsten in gevaar. Er is hierdoor een toename aan illegale activiteiten in beschermde gebieden ontstaan, doordat er minder wetshandhavers en rangers actief zijn. Er zijn helaas nog steeds aanzienlijke illegale markten voor ivoor in Vietnam, Myanmar en Laos, die vanuit deze landen ook China binnendringen. Om de illegale markten in hun vraag te voorzien, profiteren deze netwerken het meest van het gebrek aan beveiligingsmaatregelen in de leefomgeving van wilde olifanten in Afrika. Dit in combinatie met de groeiende economische problemen in de samenleving leidt tot een toename in de vraag naar ivoor.Bij zeven beschermde natuurgebieden in Kenia is het verwachte tekort aan inkomsten voor 2020 meer dan $ 2 miljoen. Als deze natuurreservaten failliet gaan en het zich niet langer kunnen veroorloven om hun wilde dieren en hun habitat te beschermen, zijn deze dieren ten dode opgeschreven en zullen honderdduizenden hectares ongerept natuurgebied door de mensen gebruikt gaan worden voor landbouw. De biodiversiteit in deze gebieden is dan voorgoed verloren.

© Gino David.

Back To Top