skip to Main Content

Corridors beschermen olifanten

In zijn boek ‘Whispers from the Wild’ in het hoofdstuk ‘Corridors for elephants’, schrijft de bekende natuurbeschermer wijlen E.R.C. Davidar: ‘In het gebied Sigur, in de staat Tamil Nadu in India, hebben olifanten, net als elders in het land, te maken met een veel ernstiger probleem dan de ivoorstroperij, namelijk de fragmentatie van hun leefgebied!’
De inspanningen van Davidar om de schade aan het Nilgiris Biosphere Reserve en aan de door olifanten veel gebruikte routes te documenteren, hebben geleid tot de bescherming van de Sigur-olifantencorridor, tegen grootschalige infrastructuurprojecten en het kappen van bossen om plantages op te zetten, die banen opleveren voor de lokale bevolking. De officiële erkenning van de Sigur-corridor door de deelstaatregering is een goed voorbeeld voor het behoud en de bescherming van olifantencorridors elders in India.
Dhr. Ramakrishnan, die als assistent-professor verbonden is aan het Government Arts College in Udhagamandalam en lid is van de Asian Elephant Specialist Group van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), zegt: “Olifantencorridors verbinden gefragmenteerde leefgebieden die cruciaal zijn voor het behoud van de genetische diversiteit van de Aziatische olifant.’ Ramakrishnan heeft de olifantencorridors in het Nilgiris Biosphere Reserve uitgebreid bestudeerd en geeft aan dat de corridors ervoor zorgen dat olifantenpopulaties in de verschillende versplinterde natuurgebieden zich kunnen vermengen en zich daardoor kunnen voortplanten. Ramakrishnan geeft aan dat het Nilgiri Biosphere Reserve ongeveer 11 olifantencorridors heeft en dat er tenminste 101 corridors zijn in heel India.
Dr. Priya Davidar, onderzoeker, conservatiebioloog en de dochter van E.R.C. Davidar, zei dat de bescherming van de Sigur-corridor een stap in de goede richting is. Sinds de sluiting van de resorts, die in de jaren negentig illegaal in de omgeving Sigur werden gebouwd, lijken de olifanten niet meer zo dicht bij menselijke nederzettingen te komen als vroeger en blijven ze in de bossen, mogelijk vanwege de grotere beschikbaarheid van water en voedsel. Door de aanwezigheid van corridors zullen olifanten worden aangemoedigd om tussen de gefragmenteerde leefgebieden te migreren. Het is te hopen dat beleidsmakers ervoor zorgen dat deze corridors ook op lange termijn behouden blijven.
India is de thuisbasis van ongeveer de helft van de totale populatie Aziatische olifanten, terwijl Zuid-India de thuisbasis is van de helft van de populatie olifanten in heel India. Dat maakt de noodzaak en het behoud van deze corridors letterlijk van levensbelang. Volgens natuurbeschermers moeten leefgebieden en corridors van olifanten realistisch worden bekeken en niet worden beperkt tot willekeurige geografische grenzen. Hoewel Tamil Nadu een goed voorbeeld is omdat het de beveiligde Sigur-corridor heeft, wordt dezelfde bescherming nog niet geboden aan wilde olifanten in gefragmenteerde habitats in andere deelstaten in India.
Vivek Menon, de voorzitter van de Asian Elephant Specialist Group van de IUCN, vindt het absoluut noodzakelijk dat de centrale overheid in India de deelstaten de bevoegdheid geeft om alle olifantencorridors officieel te erkennen door middel van het doorvoeren van wetswijzigingen in de Wildlife Protection Act. Er zijn immers ook oplossingen, zoals de aanleg van viaducten en tunnels, gevonden voor de problemen die worden veroorzaakt door de infrastructuur, zoals wegen en spoorlijnen die het leefgebied van olifanten doorkruizen en zelfs belangrijke olifantenroutes blokkeren, aldus Menon.
Tamil Nadu lijkt het voortouw te hebben genomen bij het waarborgen van de bescherming van de corridors. De deelstaatregering werkt aan een wetgeving die zou helpen om alle olifantencorridors in Tamil Nadu te beschermen. Er zijn 19 corridors in Tamil Nadu en 4 interstatelijke corridors vastgelegd door de Wildlife Trust of India. De meeste andere deelstaatregeringen in het land hebben de aanwezige corridors in de betreffende staten nog niet erkend. Er is nog een lange weg te gaan voordat alle 101 olifantencorridors in India dezelfde bescherming krijgen als de Sigur-olifantencorridor.
Back To Top