skip to Main Content

DNA-onderzoek om verweesd bosolifantje te kunnen herenigen

Het nu driejarige olifantje Nania is een ernstig bedreigde jonge bosolifant. Nania raakte in 2018, toen ze slechts drie maanden oud was, door onbekende oorzaak gescheiden van haar kudde. Gelukkig werd ze door dorpelingen gevonden en is ze sindsdien met de hand liefdevol grootgebracht door verzorgers in haar thuisland, Burkina Faso. De verzorgers hebben haar Nania genoemd dat ‘wil’ betekent omdat het olifantje vanaf het begin een sterke overlevingsdrang had. De dorpelingen bundelden hun krachten en zamelden geld in om haar speciale melkformule te kunnen kopen.

Nania leidt momenteel nog het leven van een weesolifantje dat door haar vier verzorgers stapsgewijs wordt voorbereid op een zelfstandig leven in de natuur. Omdat schapen net als olifanten zachtmoedig van aard en kuddedieren zijn, groeit Nania op in het gezelschap van een schaap. Omdat Nania meer dan drie jaar zonder soortgenoten heeft geleefd én dit wel essentieel is voor haar toekomst in de natuur, heeft men het plan opgevat om haar te herenigen met haar biologische familie.

In het Deux Balés National Park, waar Nania opgroeit, leven slechts enkele tientallen olifanten. Volgens experts is de moeder van Nania nog in leven. Het uiteindelijke doel is dus om Nania met haar moeder te herenigen. Er werden DNA-monsters genomen van de mest van kuddes olifanten die door het park trokken. De monsters zijn vervolgens in de Verenigde Staten geanalyseerd. De resultaten lieten een match zien tussen Nania en een ander vrouwtje, waarschijnlijk haar moeder of een ander zeer naast familielid, die in de nabije omgeving van de opvang waar Nania verblijft zijn geweest. De match zou ook van een halfbroer kunnen zijn, al is dat minder waarschijnlijk. De mest toonde ook aan dat de vrouwelijke match ook minstens twee andere nauwe verwanten heeft, maar het onthulde helaas niet waar die kudde zich bevindt. De natuurbeschermers doen hun uiterste best om de bewuste kudde te lokaliseren om hun bewegingen en gedrag beter in kaart te kunnen brengen.

Olifanten hebben een heel goed geheugen en herinneren zich andere olifanten zelfs na vele jaren van afwezigheid nog, dus de natuurexperts zijn daarom hoopvol dat Nania’s moeder en overige familieleden haar nog zullen herkennen. In de komende maanden zal er een telling worden gehouden van de kleine olifantenpopulatie om een beter inzicht te krijgen in de olifanten die in het nationale park leven. Omdat olifanten over lange afstanden migreren, is het niet bekend wanneer ze weer in het gebied zullen komen waar Nania is opgevangen. Een ander probleem is dat Nania, die sinds ze is gevonden zonder soortgenoten opgroeit, meer zelfvertrouwen zal moeten krijgen in de buurt van wilde olifanten. Als het project slaagt, is het de eerste keer dat er DNA is gebruikt om een verweesd olifantje te herenigen met haar biologische kudde.

Uit cijfers blijkt dat het aantal Afrikaanse bosolifanten de laatste dertig jaar met meer dan 86 procent dramatisch is gedaald. Een succesvolle terugkeer van Nania in het wild levert een zeer belangrijke bijdrage bij aan de instandhouding van de resterende populatie bosolifanten in Afrika.

Back To Top