skip to Main Content

Dwergolifanten bedreigt door cadmiumvergifitiging

De toch al ernstig bedreigde dwergolifanten in Sabah op het eiland Borneo lopen tegenwoordig een verhoogd risico om vergiftigd te worden met cadmium (zware metalen) in de buurt van palmolieplantages. Toch kan het helaas nog jaren duren voordat de autoriteiten de concrete bron of bronnen van de vervuiling hebben achterhaald. De directeur van het State Wildlife Department, Augustine Tuuga, verklaarde dat de recente dood van een olifant op een palmolieplantage in Ulu Tungku, Lahad Datu, hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door vergiftiging, aangezien er tijdens sectie op het lichaam een hoge concentratie cadmium in de lever en nieren van het dier werd aangetroffen. Op basis van de uitslag van het post-mortem onderzoek hebben de autoriteiten vastgesteld dat de dood van de olifant te wijten was aan hart- en ademhalingsproblemen als gevolg van het plotseling falen van vitale organen. Als gevolg van bloedvergiftiging, na vermoedelijke inname van giftige stoffen, ondervond het dier ernstig falen van meerdere organen met de dood tot gevolg. Er zijn verdere tests nodig om de exacte doodsoorzaak te bevestigen.
Hoe en waar de olifant het cadmium heeft binnengekregen, is nog onduidelijk. Volgens het State Wildlife Departement kan het nog jaren duren voordat de exacte oorzaak is gevonden. Een van de redenen daarvoor zijn de hoge kosten, die omgerekend ongeveer € 1500,- euro bedragen, voor het analyseren van de monsters van een individueel dier. Sabah heeft bovendien geen specifiek laboratorium om dergelijke gespecialiseerde tests te kunnen uitvoeren. Monsters moeten naar het National Poison Centre in Universiti Sains Malaysia, Penang worden gestuurd wanneer er een analyse nodig is. Het State Wildlife Department probeert meer geld in te zamelen om dergelijke analyses uit te kunnen laten voeren.
Vorig jaar onthulde een rapport van een wetenschappelijk onderzoek dat vervuiling door zware metalen uit onbekende bronnen rond palmolieplantages een bedreiging vormde voor de natuur van Sabah. Het onderzoek viel samen met het post-mortemrapport over de dood van drie dwergolifanten op Borneo, die in november door cadmiumvergiftiging om het leven zijn gekomen.
De studie die sinds 2013 bij kleine carnivoren wordt uitgevoerd, trof 13 verschillende soorten metaal aan in hun vacht waaronder; lood, kwik, chroom en cadmium, wat heel zorgwekkend is. Uitgevoerd in het kader van het Kinabatangan Small Carnivore-programma, dat de gezondheid van dergelijke dieren in het gebied evalueerde, drongen de bevindingen van het onderzoek aan op meer diepgaand onderzoek om de bronnen van de zware metalen te identificeren, aangezien dit een cruciale stap zou zijn in de bescherming van dieren in het wild, menselijk welzijn en economische ontwikkeling.
Naar schatting leven er in totaal nog slechts 1500 dwergolifanten op Borneo, verspreid over verschillende gebieden in het centrale deel en aan de oostkust van het land. Het regenwoud wordt drastisch gekapt om plaats te maken voor een groeiend aantal palmolieplantages. Daardoor wordt het leefgebied van de dwergolifanten steeds kleiner. Dwergolifanten op zoek naar voedsel en water komen tijdens hun migratieroutes steeds vaker op palmolieplantages terecht, met alle gevolgen van dien. Eigenaren van palmolieplantages en werknemers die in dorpen rondom de plantages wonen, beschouwen de olifanten zelfs als een plaag omdat ze de palmolievruchten opeten. Palmolie is de belangrijkste inkomstenbron voor de mensen. Doordat de olifanten de palmolievruchten opeten verliest men inkomen. Dwergolifanten die proberen te overleven, kunnen nergens anders heen omdat er weinig is overgebleven van hun oorspronkelijke leefgebied. Mens-olifant-conflicten zijn niet langer incidenten maar vormen inmiddels een structureel probleem op en rondom palmolie-plantages. Deze confrontaties leiden doorgaans tot een dodelijke afloop voor een of meerdere olifanten, die geen kant meer op kunnen. Het is mogelijk dat de cadmiumvergifitigingen hiermee verband houden, maar dat zal na een diepgaand onderzoek eerst officieel moeten worden vastgesteld voordat er concrete stappen kunnen worden gezet.
Back To Top