Ga naar hoofdinhoud

Earth Day

Respectvol met de natuur omgaan is van levensbelang!

Elke dag bedreigen mensen, veelal voor persoonlijk gewin, het natuurlijke evenwicht op het land en in de zee. Sommige mensen gebruiken hun machtspositie om door middel van corruptie, gedreven door egoïsme en hebzucht, de natuur straffeloos te exploiteren. De aangerichte schade is bijna onherstelbaar. Schade toebrengen aan de aarde in de ernstige mate waarin dit gebeurt,  betekent uiteindelijk dat we ook onze eigen levensduur verkorten. De mensheid exploiteert de aarde tot het uiterste. De gevolgen hiervan zijn; klimaatverandering, smeltende ijskappen, droogte, extreme natuurbranden, aardbevingen, tsunami’s, stijgende waterstanden, gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan zuurstof en schone lucht. Door de industrie, de landbouw en het gebruik van fossiele brandstoffen bevindt de hoeveelheid kooldioxide in de lucht zich op het hoogste niveau ooit sinds miljoenen jaren. De chemische vervuiling door de mens verandert de kringloop van het leven in zeeën en rivieren in dode zones waar het leven voorgoed is vernietigd. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de wereld. Door de opwarming van de aarde smelten gletsjers, stijgt de zeespiegel, sterven soorten uit en nemen zware weersomstandigheden zoals overstromingen, extreme droogte en orkanen toe. Menselijke acties bedreigen wereldwijd nu meer soorten met uitsterven dan ooit tevoren. Door de mens sterven soorten bovendien 100 keer sneller uit dan zonder menselijke invloed. In de laatste vijftig jaar zijn door toedoen van de mens populaties wilde dieren meer dan gehalveerd, hun leefgebieden en hele ecosystemen zijn ernstig verstoord, terwijl de menselijke populatie juist is verdubbeld. Dit heeft tot het uitsterven van verschillende diersoorten geleid.  Veel andere diersoorten waaronder olifanten worden ernstig bedreigd.

Verstedelijking, landbouw en palmolie plantages nemen steeds meer het leefgebied van olifanten in. Hierdoor worden de natuurlijke leefgebieden van olifanten steeds kleiner en worden de dieren steeds verder in het nauw gedreven. Olifanten op zoek naar voedsel en water komen ineens overal mensen tegen op hun eeuwenoude migratieroutes. De mens verdrijft olifanten vervolgens uit hun steeds kleiner wordende habitat met vergif, explosieven en door afschot.

Sommige mensen denken dat olifanten de natuur verwoesten door het omhalen van bomen, maar dat is niet zo. Als natuurarchitecten herscheppen olifanten ‘wildgroei’ in de natuur. Daarnaast geven olifanten leven terug aan de natuur door het verspreiden van zaad via hun uitwerpselen. Door het neerhalen van bomen en het graven van kuilen in droogstaande rivierbeddingen zorgen olifanten ervoor dat kleinere diersoorten ook beschikking over voedsel en water hebben. Doordat olifanten de vruchten van verschillende planten eten worden de zaden via hun uitwerpselen tot wel 65 km ver verspreid naar nieuwe locaties. Hierdoor concurreren nieuwe zaadjes niet met hun voorouders, blijft de biodiversiteit behouden en wordt een tekort aan voedingsstoffen in natuur vermeden. Olifanten spelen dus een essentiële rol bij de instandhouding van de natuur in Afrika en Azië en zijn de hoeksteen van het ecosysteem. Zonder olifanten zullen er enorme veranderingen in de natuur ontstaan, met negatieve domino-effecten op de talloze planten-en diersoorten die afhankelijk zijn van de verloren leefgebieden.

Onderzoek wijst uit dat het ongeveer 15 jaar kan duren om de situatie te keren. Wereldwijd moeten overheden milieuwetten versterken en streng handhaven die illegale houtkap, stroperij, jacht en visserij elimineren, vervuiling verminderen en boeren helpen meer plantaardig voedsel te verbouwen op minder land. Het stoppen van de massale vernietiging van de natuur is de enige oplossing voor het uitstervingsprobleem van alle dier- en plantensoorten en het behoud van de biodiversiteit op deze planeet. Leven met respect voor en het behoud van de natuur is van levensbelang voor alle levende wezens, inclusief de mens, die afhankelijk zijn van de natuur op aarde.

Back To Top