Ga naar hoofdinhoud

EB-olifantenfamilie

Behandeling van drie generaties van de beroemde EB-olifantenfamilie.
Op maandag 13 juni, kwam er bij de veterinaire unit van de Kenya Wildlife Service (KWS) en de Sheldrick Wildlife Trust (SWT), een melding binnen van de Amboseli Trust for Elephants (ATE): Hun onderzoekers hadden vier olifanten, van één kudde, met ernstige speerwonden gezien. De olifanten in kwestie behoren tot de beroemde ‘EB Family’. De ‘EB Family’ is een van Kenia’s meest prominente olifantenfamilies. De kudde wordt sinds vele decennia bestudeerd door Amboseli Trust for Elephants. Hun leven is gedocumenteerd in een reeks BBC-films en hun tragedies en triomfen hebben over de hele wereld de harten veroverd. Echo, de oorspronkelijke matriarch, leidde de EB-familie tot 2009, toen ze op 64-jarige leeftijd een natuurlijke dood stierf. Haar nalatenschap leeft voort in haar nakomelingen van verschillende generaties.
Maar nu waren er vier leden van Echo’s familie gewond geraakt. Tegen de middag was het veterinaire team van de SWT/KWS ter plaatse, waar ze zich voegden bij het ATE-team dat de kudde in de gaten had gehouden. In de loop van één middag behandelde het team vier olifanten van drie generaties van de EB-familie. De eerste was een volwassen dochter van Echo, die een ernstig ontstoken speerwond op haar achterwerk had. Er stond meer dan één leven op het spel, omdat ze ook een melkafhankelijke baby aan haar zijde had. De tweede patiënt was een andere volwassen een dochter van Echo. Ze had een speerwond op haar schouder. De volgende was een vierjarige achterkleinzoon van Echo. Hij had een speerwond op zijn buik en een heel diepe wond aan zijn achterpoot. Ten slotte, toen het donker werd, werd een van haar kleinzonen behandeld onder het licht van koplampen van voertuigen!
Dr. Limo is optimistisch dat alle vier de patiënten volledig zullen herstellen, maar het is waarschijnlijk dat ze binnenkort vervolgbehandelingen nodig zullen hebben.
Het uitvoeren van de medische behandeling van drie generaties olifanten, uit één familie, in één middag, is een record voor de veterinaire teams, maar niet een die voor herhaling vatbaar is! Elke succesvolle veterinaire behandeling in het veld is reden voor blijdschap, maar deze specifieke middag voelde bijzonder aangrijpend. Familie is alles voor olifanten. Het volgen van de EB-familie door de decennia heen, of welke olifantenfamilie dan ook, heeft dat bewezen. De olifant is een diersoort die naar de uiteinden van de aarde zal lopen voor hun dierbaren. Dankzij het ingrijpen van het veterinaire team zijn de kostbare levens van vier olifanten gered en is een iconische kudde behoed voor een groot verlies.
Grote delen van Kenia, waaronder Amboseli National Park, zijn momenteel onderhevig aan verslechterende condities als gevolg van droogte, wat leidt tot concurrentie tussen mensen en dieren om voedsel- en water, met als gevolg een toename van mens-olifantconflicten. De EB-kudde heeft over grote afstanden gemigreerd tussen het Amboseli National Park in Kenia en het aangrenzende Tanzania, op zoek naar voedsel en water. Het is waarschijnlijk dat een incident van een mens-olifantconflict in Kenia of Tanzania de verwondingen heeft veroorzaakt. De tolerantie ten opzichte van olifanten is op dit moment in heel Kenia verhit en ATE werkt hard om, samen met de regering en met NGO’s, mensen en olifanten zo goed mogelijk te beschermen. ATE werkt aan oplossingen, die veel geld kosten, door parkwachters in het veld nog beter te ondersteunen, door mensen te ondersteunen die zijn getroffen door de droogte en door olifanten weghalen uit nederzettingen.
© Frontfoto: Jan van Duinen
© The Sheldrick Wildlife Trust & ATE
Back To Top