skip to Main Content

Eco-toerisme ter bescherming van natuurgebieden in Cambodja

Het officiële beleid van de regering van Cambodja is om een ​​deel van de beschermde nationale natuurgebieden in het land om te vormen tot duurzame en verantwoorde bestemmingen voor eco-toerisme. De doelstellingen van dit beleid zijn; ontwikkeling en instandhouding van bestaande wilde natuurgebieden tegen vernietiging door de mens. De duurzame ontwikkeling die door ecotoerisme wordt geboden, stimuleert de Cambodjanen om de eigen natuurgebieden, die voor betalende toeristen aantrekkelijk zijn om te bezoeken, te beschermen tegen stroperij, jacht, ontbossing en verstedelijking. 

 

Sommige delen van de natuurgebieden zijn al geschikt gemaakt voor ecotoerisme. De resterende populatie wilde dieren, waarvan sommige soorten ernstig zijn bedreigd, moeten hier veilig in hun eigen habitat kunnen leven zonder bedreigd te worden door de mens. De lokale gemeenschappen zetten zich op verzoek van de regering in voor de bescherming van de natuur en de habitat in hun eigen regio. Ze ontvangen hiervoor een financiële vergoeding, die voortkomt uit de opbrengst van betalende eco-toeristen die deze gebieden bezoeken. Als de lokale bevolking een goed inkomen kan verdienen aan ecotoerisme dan is men ook gemotiveerder om de eigen wilde natuurgebieden op de lange termijn te blijven beschermen. Ecotoerisme zal de lokale bevolking in staat stellen meer inkomen te verdienen door het aanbieden van toeristische diensten, dan dat men zal verdienen aan illegale houtkap of jacht. De oostelijke vlaktes van Cambodja zijn gedeeltelijk bedekt met gemengde loofbossen. Dit type natuur is heel geschikt voor ecotoerisme omdat men hier op een veilige afstand naar wilde dieren kan kijken zonder hun leven te verstoren.  De regering en het ministerie van Milieu spannen zich in om meer eco-toeristische natuurgebieden te ontwikkelen. 

Darrick en Lek.

Darrick Thomson, de man van Sangduen ‘Lek’ Chailert noemt dit een ruimdenkend en goed plan van de regering van Cambodja. Darrick werkt zelf momenteel aan de uitvoering van een soortgelijk plan, dat door het ministerie van milieu is goedgekeurd, bij de opvang Cambodja Elephant Sanctuary (CWS) om zowel de opvang als de resterende natuur in dit werelderfgoed-gebied te beschermen tegen vernietiging door de mens. CWS maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Save Elephant Foundation, waartoe ook het opvangreservaat Elephant Nature Park in Noord-Thailand behoort. CWS bevond zich in ogenschijnlijk beschermd werelderfgoed dat bekend staat als Kulen Prontep. Dit was een uitgestrekt gebied van 1 miljoen hectare, dat echter binnen 10 jaar met de grond gelijk is gemaakt. Het enige resterende natuurgebied van het beschermde werelderfgoed dat hier nog van over is, is de door SEF aangekochte grond bij CWS. Maar ook dit gebied is helaas al aangetast door de hebzucht van de mens. Ecotoerisme is daarom een belangrijke stap voorwaarts om de resterende ongerepte natuurgebieden op de lange termijn zo goed mogelijk te beschermen. Men verwacht dat het toerisme na de coronacrisis weer op gang zal komen.

Back To Top