skip to Main Content

Een laatste verdedigingslinie tegen klimaatverandering

Terwijl een nieuw wetenschappelijk VN-rapport aantoont dat door menselijke toedoen het klimaat op ongekende en onomkeerbare manieren in toenemende mate drastisch verandert, signaleert de Sheldrick Wildlife Trust al geruime tijd een veranderende omgeving in de nationale parken in Kenia, veroorzaakt door menselijke activiteiten. Hoogst waarschijnlijk veranderen de reguliere weerpatronen steeds meer, waardoor periodes van grote overstromingen en extreme droogte vaker zullen voorkomen, wat verstrekkende gevolgen heeft voor hele ecosystemen en de dieren die ervan afhankelijk zijn. 

Al meer dan veertig jaar zet de Sheldrick Wildlife Trust zich actief in om de olifanten en hun leefgebieden te beschermen. Via uitgebreide beschermingsprojecten, waaronder luchtbewaking, anti-stroperij, het beschermen van habitats en het rehabiliteren van weesolifantjes worden savanneolifanten en natuurgebieden in Kenia rechtstreeks beschermd. Dit gebeurt door het beveiligen van cruciale corridors, de inzet van anti-stroperijbrigades, het behoud van mangrove- en andere bossen en door beschermingsmaatregelen die van cruciaal belang zijn om hele ecosystemen in stand te houden en goed te laten gedijen.

In Umani Springs zijn er essentiële beschermingsmaatregelen genomen door zeldzame grondwaterbossen in het Kibwezi Forest en de Chyulu Hills rechtstreeks te beheren. In Ithumba maakt de nieuwe ontziltingsinstallatie ondergronds water met een hoog zoutgehalte drinkbaar voor zowel de verzorgers van het weeshuis, het hoofdkwartier van de Kenya Wildlife Service als de plaatselijke fauna. Het is fantastisch om te zien dat dieren deze drinkplaatsen daadwerkelijk gebruiken, gezien het harde werk dat achter de schermen wordt gedaan: elke boorput, windmolen en poel die het weeshuis laat bouwen wordt regelmatig onderhouden.

Water is van levensbelang maar wordt zonder beschermende maatregelen steeds schaarser, doordat de toenemende invloed van de mens natuurgebieden steeds meer in gevaar brengt en de droge seizoenen intenser worden en langer duren. Het weeshuis heeft het ‘Water for Wildlife-project’ opgezet, dat ervoor zorgt dat allerlei soorten wilde dieren toegang hebben tot strategisch aangelegde veilige drinkbronnen op locaties ver van menselijke nederzettingen. Sommige waterbronnen moedigen dieren aan om naar voorheen waterloze en onbezochte delen van nationale parken te migreren, waardoor er op deze plaatsen nieuwe vruchtbare leefgebieden ontstaan. Andere aangelegde waterpoelen zorgen ervoor dat dieren de veiligheid van Tsavo National Park niet hoeven te verlaten om voedsel en water te vinden. 

De mobiele veterinaire eenheid zorgt ervoor dat de dierenpopulaties in goede gezondheid blijven. De olifantenpopulatie in Tsavo National Park is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Er zijn 164 weesolifanten succesvol opnieuw geïntegreerd in beschermde gebieden. Veel van deze seniorwezen hebben hun plaats in de olifantenmaatschappij verder verstevigd door hun eigen families te stichten.

In het zuidelijke deel van Tsavo National Park is de klimaatverandering duidelijk merkbaar; er viel daar weinig tot geen regen tijdens het laatste regenseizoen. Zo ook in de Chyulu Hills waar het drogere landschap het afgelopen jaar aangetast is door diverse savannebranden die door mensen waren aangestoken. De laatste savannebrand in de Chyulu Hills werd dankzij adequaat handelen van grond- en luchtteams begin augustus geblust. Het doeltreffend bestrijden van savannebranden met behulp van een blusvliegtuig in samenwerking met grondteams, die voldoende zijn uitgerust met blusmateriaal, voorkomen dat beschermde natuurgebieden, zoals de Chyulu Hills, voorgoed verloren gaan. Boomplant-initiatieven helpen om de aangetaste gebieden te herstellen en een groene muur te creëren, die koolstofdioxide kan opnemen en daarnaast schaduw biedt aan dieren tijdens hittegolven.

De illegale houtkap en de illegale houtskoolproductie vormen tegenwoordig een andere ernstige bedreiging die zonder ingrijpen beschermde natuurgebieden volledig zal verwoesten. De SWT/KWS anti-stroperijbrigades zijn goed getraind en uitgerust om deze illegale praktijken aan te pakken. 

Alle beschermingsmaatregelen zijn gerealiseerd dankzij de hulp van supporters, die het belang van een ecologisch diverse, beschermde aarde erkennen. Terwijl wetenschappers waarschuwen voor een ‘code rood voor de mensheid’, kan iedereen (individuen, groepen, bedrijven en regeringen) op praktische wijze een belangrijke steen bijdragen om beter te zorgen voor de aarde en de klimaatverandering aan te pakken.Back To Top