Ga naar hoofdinhoud

Een moeizame strijd

Als gevolg van de coronapandemie bracht een internationaal reisverbod de Thaise toeristenindustrie in maart 2020 plotseling tot stilstand. In de daaropvolgende maanden keerden meer dan 100 olifanten met hun eigenaren huiswaarts naar verschillende bergdorpen in Noord-Thailand. In de afgelopen jaren hebben de dieren daar een zo vrij mogelijk leven in de natuur geleid.
Save Elephant Foundation (SEF), de organisatie van Lek Chailert, heeft zich intensief ingezet om ervoor te zorgen dat deze olifanten voorgoed in de natuur bij de bergdorpen konden blijven, ook ná de coronapandemie. SEF wordt daarbij gesteund door een non-profitorganisatie die zich, in samenwerking met SEF, vanaf het begin op deze specifieke olifanten en hun eigenaren heeft gericht. De eigenaren hebben een omscholingsprogramma aangeboden gekregen, zodat ze niet langer afhankelijk zijn van inkomsten over de rug van hun olifanten. Ze hebben ook geleerd om op diervriendelijke wijze met de olifanten om te gaan. Daarnaast zijn de lokale gemeenschappen actief geholpen om een stabiel inkomen te generen met landbouw en zijn er voedselbanken voor olifanten aangelegd, om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Dankzij donaties zijn er voor de olifanten nachtverblijven gebouwd.
Ondanks alle inspanningen en goede initiatieven is het voor eigenaren tegenwoordig veel lucratiever om hun olifanten te exploiteren, dan om de dieren onder natuurlijke omstandigheden in een beschermde omgeving te laten leven. De laatste maanden is er in de bergdorpen een tragische uittocht gaande. Aangetrokken door de mogelijkheden om relatief veel geld te verdienen besluiten steeds meer eigenaren om de bergdorpen te verlaten en hun olifanten terug te sturen naar de houtkapindustrie, of weer te gebruiken in het toerisme. Na bijna drie jaar onder natuurlijke omstandigheden in de bergdorpen te hebben geleefd gaan hun olifanten opnieuw een gruwelijk bestaan tegemoet. Menselijk egoïsme en hebzucht zijn de boosdoeners.
Met veel moeite en dankzij internationale donaties is het Lek gelukt om drie olifanten vrij te kopen, waaronder een jonge bul en een moederolifant met haar jonge dochter. Lek probeert om nog meer olifanten vrij te kopen, de toekomst zal uitwijzen of dit daadwerkelijk gaat lukken. Het liefst zou Lek ervoor zorgen dat er helemaal geen olifanten meer worden geëxploiteerd. Maar ze voert een langdurige en moeizame strijd tegen cultuur, traditie, de aanhoudende internationale vraag naar producten van tropisch hardhout en de toeristenindustrie. Lek wordt regelmatig ernstig bedreigd door eigenaren van olifanten die haar missie willen ondermijnen.
Betere wetgeving, strengere handhaving en goede voorlichting vanuit de overheid zijn noodzakelijk om olifanten in Thailand en in de buurlanden beter te beschermen, maar daar ontbreekt het nou juist aan. Lek probeert al jaren om de leefomstandigheden van de in gevangenschap levende olifanten te verbeteren en dit op de politieke agenda te krijgen, maar haar collega-volksvertegenwoordigers vinden andere onderwerpen veel belangrijker dan dierenwelzijn.

Het enige wat Lek kan doen is hetgeen ze al ruim 30 jaar doet; zich richten op het redden van zoveel mogelijk individuele olifanten. Elke olifant die gered kan worden is er een voor wie het verschil gemaakt kan worden. Bij elke geslaagde reddingsmissie is er vreugde omdat de olifant kwestie een beter leven tegemoet gaat. Er is tegelijkertijd verdriet om de olifanten die niet gered konden worden.
Lek probeert het bedrag dat nodig is om een olifant vrij te kopen altijd zo laag mogelijk te houden, zodat een eigenaar in principe geen nieuwe olifant kan kopen. Hoe jonger de olifant des moeilijker het is om het dier te kunnen vrijkopen, omdat jonge dieren het meeste geld in het laatje brengen. Als er belangstelling bestaat van meerdere partijen, dan kan de verkoper veel meer geld ontvangen dan het bedrag dat Lek kan aanbieden. Vaak is een olifant eigendom van een hele familie. Dan wordt het bedrag dat voor het vrijkopen wordt betaald verdeeld over alle familieleden. Met het bedrag dat ieder krijgt kan geen andere (baby)olifant gekocht worden. Helaas is het de harde werkelijkheid dat je in Thailand olifanten mag bezitten en dat er nog geen strenge regelgeving bestaat als het gaat om het welzijn van de dieren.
Maar elk babyolifantje en elke volwassen olifant die door Lek kan worden gered, is er een die een gruwelijk lot bespaard blijft!
Back To Top