Content voor Ingelogde Gebruikers

Een olifantvriendelijk 2023 toegewenst!

Nu het einde van het jaar nadert, willen we onze achterban bedanken voor de steun aan de olifantjes en de betrokkenheid bij de bescherming van olifanten.
We zijn trots op onze achterban, waarvan velen al ruim 27 jaar aan Vrienden van de Olifant verbonden zijn. We zijn niet minder trots op de Vrienden die ons sinds enkele jaren ondersteunen en de Vrienden die we dit jaar hebben mogen verwelkomen. De trouwe steun van onze Vrienden, de achterban van peetouders, beschermers, askari’s, ziekenhuishelpers, abonnees en donateurs, zorgt ervoor dat de projecten hun werk kunnen blijven voortzetten en wij onze doelstelling kunnen verwezenlijken.
Als bestuur zijn we blij met de tomeloze inzet van onze medewerkers en vrijwilligers. Maar zonder onze achterban kan het werk niet gedaan worden. De Vrienden vormen immers het hart van de organisatie.
Hartelijk dank!
We wensen iedereen een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig 2023!
Scroll naar boven