Ga naar hoofdinhoud

Invoerverbod jachttrofeeën

Steun wetsvoorstel voor invoerverbod van jachttrofeeën in Groot-Brittannië.

Het parlementslid Henry Smith heeft op 15 juni jl. een historisch wetsvoorstel ingediend bij het Britse Parlement, om Britse jagers te verbieden om hun jachttrofeeën van bedreigde en kwetsbare dieren in Groot-Brittannië in te voeren. De wilde dieren van deze wereld worden op grote schaal met uitsterven bedreigd. Daarom is het van cruciaal belang om natuurbehoud te steunen en een einde te maken aan de barbaarse trofeejacht.

Het wetsvoorstel heeft de steun van de regering, van parlementsleden van de oppositie en van Britse natuur- en dierenwelzijnsorganisaties. Uit een recente opiniepeiling bleek dat 86 procent van de kiezers een importverbod steunt. Het jagen op trofeeën is iets dat het Britse publiek terecht weerzinwekkend vindt. Dit laat zien dat Groot-Brittannië zijn imago van een bevolking van dierenliefhebbers waarmaakt en als land dierenwelzijn en de bescherming van wilde dieren serieus neemt. In de toespraak van de koningin op 14 oktober 2019 werd al aangekondigd dat er wetsvoorstellen zouden worden ingediend met betrekking tot dierenwelzijn, de bescherming van wilde dieren en een verbod op het importeren van jachttrofeeën van bedreigde diersoorten.

Veel diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Afrikaanse olifanten hebben onlangs de officiële status ‘Bedreigd’ gekregen op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature). Het aantal leeuwen is drastisch teruggelopen van 200.000 in de jaren zeventig tot 20.000 dieren heden ten dage. Er leven nog slechts 6.684 cheeta’s, 3.142 zwarte neushoorns en 10.080 witte neushoorns in het wild en de aantallen worden met de dag minder.

Sinds de jaren tachtig, toen de CITES-maatregelen (CITES = Convention on International Trade in Endangered Species) van kracht werden, zijn er door Britse trofeejagers 25.000 jachttrofeeën geïmporteerd in Groot-Brittannië, waarvan 5.000 van ernstig bedreigde diersoorten.

Eduardo Gonçalves, oprichter van de ‘Campaign to Ban Trophy Hunting’ en auteur van verschillende boeken over de trofeejacht, vindt dat het invoerverbod een krachtig signaal aan de rest van de wereld afgeeft om een einde te maken aan de afschuwelijke trofeejacht. Meer dan 100 Britse prominenten, waaronder Cliff Richard, Rod Stewart en Hugh Grant, hebben onlangs een brief ondertekend, waarin ze hun steun uitspreken voor het invoerverbod.

De bekende Britse natuurbeschermer Damian Aspinall kan uit eigen ervaring zeggen dat de trofeejacht een enorme druk legt op de dieren in het wild. Het jagen op wilde dieren is gewoon onverklaarbaar en onvergeeflijk. BBC-natuuronderzoeker Steve Backshall voegde eraan toe dat de trofeejacht niet alleen het aantal wilde dieren drastisch reduceert, maar ons als mens ook degradeert. Het laatste wat olifanten en andere bedreigde dieren nodig hebben, is dat ze massaal worden neergeschoten voor een zogenaamde ‘sport’.

De wereldberoemde primatoloog dr. Jane Goodall heeft ook haar steun aan het wetsvoorstel gegeven. ‘Trofeejagers vernietigen dieren om hun vermeende moed te demonstreren. Hoe is het mogelijk dat beschaafde mensen een kick krijgen van het doden van een weerloos dier? Het is de hoogste tijd om het zinloze moorden te stoppen! Tijd is van essentieel belang. Veel van de soorten die door trofeejagers worden gedood, zijn al bijna uitgestorven.”, aldus de woorden van dr. Jane Goodall.

Nederland verbiedt momenteel trofeeën van ongeveer 200 soorten. België voert binnenkort een identiek verbod in. Frankrijk en Australië verbieden alleen de invoer van leeuwentrofeeën, terwijl de Verenigde Staten de invoer van bepaalde bedreigde diersoorten, zoals cheeta’s en ijsberen, verbiedt.

Back To Top