skip to Main Content

Kaavan; van betonnen ruimte naar de jungle

De bul Kaavan is geboren op Sri Lanka en op jonge leeftijd in de dierentuin van Islamabad in Pakistan terechtgekomen. In de dierentuin had de olifant 36 jaar een vreselijk bestaan. Beschermingsorganisaties als Free the Wild, opgericht door de Amerikaanse zangeres Cher, en Four Paws zetten zich al ruim vijf jaar met man en macht in om het leven van deze olifant te verbeteren en hem over te plaatsen naar een diervriendelijke locatie, uiteindelijk met succes. Save Elephant Foundation (SEF), opgericht door Saenduen ‘Lek’Chailert, heeft een ondersteunende rol in dat proces gespeeld. Toen men een geschikte locatie zocht voor Kaavan heeft het management van SEF de opvang in Cambodja voorgesteld. Men onderzocht verschillende opties voor het verplaatsen van Kaavan in overeenstemming met de uitspraak van de rechtbank van Islamabad op 21 mei 2020. De voorzitter van de Islamabad Wildlife Management Board had eerder een deskundigencomité gevormd, bestaande uit lokale en internationale olifantenexperts, samen met vertegenwoordigers van het Pakistaanse ministerie van Klimaatverandering en de dierentuin van Islamabad. Na zorgvuldige overweging werd voorgesteld dat het 25.000 hectare grote reservaat in Cambodja, waar al drie andere olifanten leven en dat bemand wordt door een team van experts die meer dan honderd Aziatische olifanten hebben gered en opgevangen, de beste optie zou zijn voor Kaavan. De adviseur van de premier erkende dat dit de juiste stap voor de verbetering van het welzijn van de olifant zou zijn. Daarna was het nog een aantal maanden wachten op de vergunning van CITES om Kavaan te mogen overplaatsen. Dr. Amir, een deskundige dierenarts leerde Kavaan om in- en uit de transportkist te lopen en om zijn poot en oor aan te bieden, zodat men bloed kon afnemen om de gezondheid van het dier te onderzoeken. Kaavan werkte goed mee. Dr. Amir trof de bul elke ochtend aan op de plek waar hij hem de avond daarvoor had achtergelaten. Begin december is Kaavan naar Cambodja gebracht. Dr. Amir en de Amerikaanse zangeres Cher reisden met de bul mee.
Darrick, de man van Sangduen ‘Lek’ Chailert is in oktober 2020 van Noord-Thailand naar Cambodja Elephant Sanctuary (CSW) gereisd, om de komst van Kaavan voor te bereiden en de bouw van zijn onderkomen te begeleiden. CWS maakt deel uit van Save Elephant Foundation (SEF), waartoe ook het opvangreservaat Elephant Nature Park in Noord- Thailand behoort. CWS bevond zich in ogenschijnlijk beschermd werelderfgoed dat bekend staat als Kulen Promtep. Dat was een uitgestrekt gebied van 1 miljoen hectare, maar het werd binnen 10 jaar met de grond gelijk gemaakt. Het enige natuurgebied van het beschermde werelderfgoed dat daar nog van over is, is de door SEF aangekochte grond bij CWS. Maar ook dit gebied is helaas al aangetast door de hebzucht van de mens. Daarom was de aanleg van het 30 hectare grote jungleverblijf noodzakelijk om de bul een natuurlijk leefgebied te geven én de resterende natuur te beschermen.
De aanleg van het jungleverblijf is in drie fases gerealiseerd door een klein team van medewerkers en vrijwilligers. Vóór de aanleg zijn eerst alle noodzakelijke vergunningen verleend. Het plan van Darrick sloot naadloos aan op het bestemmingsplan van de regering van Cambodja, die een deel van de beschermde nationale natuurgebieden in het land wil omvormen tot duurzame en verantwoorde bestemmingen voor eco-toerisme. De duurzame ontwikkeling die door ecotoerisme wordt geboden, stimuleert de Cambodjanen om de eigen natuurgebieden, die voor betalende toeristen aantrekkelijk zijn om te bezoeken, te beschermen tegen stroperij, jacht, ontbossing en verstedelijking. Beschermingsorganisaties ‘Free the Wild’ en ‘Four Paws’ hebben bijgedragen in de kosten van het jungleverblijf, dat volledig dankzij donaties is gefinancierd. Het is Darrick gelukt om onder het begrootte budget, dat was gebaseerd op een jungleverblijf van slechts 10 hectare, te blijven. De totale kosten van het jungleverblijf zullen $ 280.000 dollar bedragen. Cher heeft een documentaire; ‘Cher & The Loneliest Elephant’ gemaakt om het verhaal over Kaavan te delen om zo meer betrokkenheid en meer donaties te genereren.
Half juli was de eerste 16 hectare gereed en in de komende maanden zullen ook voor de overige 14 hectare de laatste details worden afgerond. Op 15 juli zette Kaavan aarzelend zijn eerste stappen in zijn jungle. Na 36 jaar in een kleine onnatuurlijke betonnen ruimte onder erbarmelijke omstandigheden te hebben geleefd, is de bul voortaan omringd door een bosrijke leefomgeving. Na drie dagen troffen de verzorgers Kaavan in het hoge gras onder een boom aan terwijl hij in een diepe ontspannen slaap was verzonken. Inmiddels slaapt Kaavan afwisselend in zijn nachtverblijf en in de jungle. Als natuurarchitecten herscheppen olifanten ‘wildgroei’ in de natuur. Daarnaast geven olifanten leven terug aan de natuur door het verspreiden van zaad via hun uitwerpselen. Door het neerhalen van bomen en het graven van kuilen zorgen olifanten ervoor dat kleinere diersoorten ook beschikking over voedsel en water hebben. Precies dat gedrag laat Kaavan ook zien in zijn jungle, een belangrijk signaal dat de bul echt in zijn element is.
Men was van plan om Kaavan en de drie vrouwelijke olifanten in de opvang zelf te laten bepalen of ze gezamenlijk in het jungleverblijf willen leven. De reactie van Kaavan was daarbij van cruciaal belang. De bul heeft nooit eerder met een soortgenoot samengeleefd. Ook in de opvang had hij alleen smurfcontact met DiPloh, een van de vrouwtjes. Afhankelijk van de ontwikkelingen tussen DiPloh en Kaavan wilde men besluiten om de andere twee vrouwtjes al of niet te introduceren. Sinds Kaavan in de jungle leeft is hij positief veranderd en ruikt ook anders, dat vinden de drie vrouwtjes tenminste. Sarai Mia bracht veel tijd door met piepen en ruiken van de lucht. Verdere socialisatie tussen Kaavan en de vrouwtjes zal toenemen wanneer de aanleg van de overige 14 hectare van Kaavans junglegebied is afgerond. De vrouwtjes verblijven voorlopig om de week in het nachtverblijf en gaan dan overdag de jungle in. Inmiddels leven Kaavan en de drie vrouwtjes overdag allemaal in de jungle. Het jungleverblijf is een belangrijk voorbeeld van een positieve verandering op het gebied van de bescherming van olifanten.
Back To Top