skip to Main Content

Kenia is epicentrum van stroperij en illegale handel

Uit nieuwe onthullingen van natuurbeschermers en organisaties die wildlife-criminaliteit bestrijden, is naar voren gekomen dat Kenia een belangrijk epicentrum is geworden van stroperij en de illegale handel in ivoor, hoorns van neushoorns en schubdieren. In 2013 werd ongeveer 400 ton ivoor illegaal verhandeld, wat overeenkomt met de slagtanden van 50.000 olifanten met een waarde van miljarden Amerikaanse dollars! China heeft nog steeds de grootste ivoormarkt ter wereld. De prijs van ivoor is in China enorm gestegen van $ 6 per kilo in 1976 tot een actuele prijs van $ 3.000. Dankzij de aangescherpte beveiliging en het gebruik van speurhonden om de illegale handel in dierlijke producten terug te dringen, zijn er de afgelopen jaren op de luchthaven in Nairobi in Kenia tientallen inbeslagnames gedaan en arrestaties verricht. Het ivoor dat in beslag is genomen tijdens 34 grootschalige inbeslagnames werd uit Kenia en Tanzania geëxporteerd. Statistieken geven aan dat Kenia en Tanzania momenteel de belangrijkste doorvoerhavens zijn voor illegaal ivoor.
Een rapport getiteld, Elephants in the Dust; The African Elephant Crisis, gezamenlijk uitgebracht door IUCN, UNEP, CITES en TRAFFIC, toont aan dat toenemende stroperij en verlies van leefgebied de grootste bedreiging vormen voor het voortbestaan van olifanten in Kenia en andere Afrikaanse landen. Een ander gezamenlijk rapport van de natuurbeschermingsorganisatie Born Free USA en een non-profitorganisatie, die data-analyses uitvoert van veiligheids- en conflictkwesties, geeft aan dat ivoorstroperij het grootste deel van oorlogen en terrorisme in Afrika financiert.
Volgens IFAW in Oost-Afrika is wildlife-criminaliteit door georganiseerde misdaadkartels de meest winstgevende wereldwijde misdaad, na de handel in drugs, mensen en wapens. Kenia is helaas geen uitzondering op de betrokkenheid van internationale misdaadkartels die samenwerken met de lokale bevolking en corrupte ambtenaren om het stropen en verhandelen van dierlijke producten te vergemakkelijken. Tsavo National Park kwam tussen 2016 en 2019 naar voren als de belangrijkste ‘hotspot’. Het grootste probleem is corruptie en het feit dat professionele (inter-)nationale misdaadorganisaties achter de stroperij zitten. Het stropen van olifanten in het beschermde gebied van Tsavo blijkt uiterst professioneel gecoördineerd te zijn. Dat wijst erop dat internationale misdaadorganisaties die betrokken zijn bij de handel in ivoor op deze plek voet aan de grond hebben. Een eerder onderzoek onthulde hoe corrupte overheidsfunctionarissen samenspanden met smokkelbendes die in Kenia en Oeganda gebruik maakten van import- en export- en inklarings- en expeditiebedrijven om het smokkelen te vergemakkelijken. In 2013 spanden twee veiligheidsfunctionarissen samen om ivoor ter waarde van miljoenen Keniaanse shillingen uit Mombasa te smokkelen in een van de meest omvangrijke smokkelzaken waarbij overheidspersoneel betrokken was.
De publicatie van de hernieuwde Rode Lijst van Bedreigde Soorten door de IUCN eind maart, kwam op het moment dat Mansur Mohamed Surur, het meesterbrein achter de stroperij van olifanten en neushoorns en de illegale handel in dierlijke producten, werd gearresteerd in Kenia en uitgeleverd aan de Verenigde Staten (VS). Surur is het kopstuk van een internationale misdaadorganisatie; het Kromah Network. Deze professionele misdaadorganisatie is verantwoordelijk voor de grootschalige illegale handel in hoorns, ivoor en drugs in Kenia, Oeganda, Somalië en Senegal. Behalve Surur zijn er nog drie verdachten van deze misdaadorganisatie in de VS aangeklaagd wegens betrokkenheid om 190 kg hoorns en 10 ton ivoor, met een waarde van meer dan $ 7 miljoen, de VS binnen te smokkelen. De Amerikaanse autoriteiten beweren dat het Kromah Network verantwoordelijk is voor de illegale slachting en handel in de hoorns en slagtanden van tientallen neushoorns en meer dan 100 olifanten in Kenia en andere Afrikaanse landen. De hoofdofficier van de veiligheidsorganisatie ‘Eye On Security’ in Kenia onthulde dat Surur ook lid was van de Transnationally Organised Crime. Leden van dergelijke criminele organisaties wisselen niet alleen ideeën en strategieën uit, maar hebben ook persoonlijke en financiële middelen, en de medewerking ter plaatse van geronselde leden van de lokale bevolking in alle gebieden waar ze actief zijn.
Voor de lokale bevolking is stropen vaak een soort back-up plan. Wie geen geld meer heeft, kan gaan stropen. Doordat er in sommige gebieden, vanwege de coronacrisis, helemaal geen toezicht meer is, is de kans om opgepakt te worden vrij klein. Geld, dat normaal via het toerisme wordt verkregen, om het probleem aan te pakken is er niet, omdat er als gevolg van de coronacrisis geen toeristen meer in Kenia en andere Afrikaanse landen komen. De handel in ivoor en hoorn van neushoorns wordt tevens in verband gebracht met drugshandel. Een deskundige analist op het gebied van veiligheid in Kenia, wordt vermist nadat hij had onthuld dat het Kromah-netwerk verantwoordelijk is voor de illegale slachting en handel in hoorns en slagtanden in Kenia en andere Afrikaanse landen.
Kenia’s Wildlife Research and Training Institute (KWRTI), verklaarde dat het percentage stroperij met 96 procent is afgenomen. In 2013 zijn er 386 olifanten door stroperij gedood, in 2020 waren er slechts 11 olifanten door stroperij gedood. Een nationale telling van de populatie wilde olifanten in Kenia, uitgevoerd in 2012, concludeerde dat de populatie bestaande uit 35.000 olifanten in Kenia met 14 procent was gedaald als gevolg van stroperij en droogte. Kenia houdt vol dat de olifantenpopulatie de afgelopen drie decennia jaarlijks met ongeveer 2,8 procent is toegenomen. Er is momenteel een nieuwe telling van de dieren in het wild gaande die duidelijkheid moet verschaffen over de actuele populatie olifanten in Kenia.
Back To Top