skip to Main Content

Lemru Elephant Reserve

Verplaatsing van dorpen mogelijke oplossing tegen mens-olifant-conflicten in ‘Lemru Elephant Reserve’ in India

Kort nadat de regering, de uitbreiding van het ‘Lemru Elephant Reserve’ (LER) in de deelstaat Chhattisgarh in India had aangekondigd, gaven ambtenaren van de lokale overheid in de deelstaat aan, dat dit zou kunnen leiden tot een verbod op de mijnbouwactiviteiten in de regio. Het land dat in 2007 door de vorige regering voor het reservaat was gereserveerd bedroeg 450 vierkante kilometer. Onlangs besloot de huidige regering om LER flink uit te breiden tot een grootte van 1.995,48 vierkante kilometer. Hiermee behoren de steenkoolmijnen en de lokale dorpen, die zich binnen dit gebied bevinden, ook tot LER en vallen nu onder beschermd natuurgebied. In het bestemmingsplan van de regering in 2007 waren negen mijnbouwgebieden opgenomen. Momenteel zijn er nog vier operationele kolenmijnen en er bevinden zich 19 steenkoolopslaglocaties in LER.

De doelstelling van de regering om LER op te richten en uit te breiden was gericht op het bieden van een permanent leefgebied voor olifanten en het terugdringen van conflicten tussen mens en olifant. Volgens de laatste olifantentelling in 2018, leeft er een populatie olifanten van 254 dieren in LER. De olifantenexpert Dr. Malya zei dat de uitbreiding van LER zou bijdragen aan de bescherming van de populatie olifanten en hun ongerepte leefgebied tegen kolenwinning en menselijke tussenkomst als de dorpen naar gebieden buiten LER zouden worden verplaatst. Dit zou conflicten tussen mens en olifant verminderen maar ook leiden tot een ban op de steenkoolwinning in dit gebied, waardoor er een belangrijke bron van inkomsten verloren gaat. Sinds de uitbreiding vanLER is er een toename van mens-olifant conflicten en menselijke activiteiten in dit gebied. Als oplossing om zowel olifanten als mensen te beschermen, hebben hoge regeringsfunctionarissen voorgesteld om dorpen te verplaatsen naar gebieden buiten LER.

Minister Akbar van Staatsbosbeheer heeft op het voorstel gereageerd dat er géén dorpen zullen worden verplaatst uit LER, als oplossing voor de toegenomen mens-olifantconflicten. De minister benadrukte dat LER is opgezet als beschermd natuurgebied en dat de regering zich inzet voor het beschermen van de rechten en belangen van inheemse stammen en bewoners binnen dit gebied. Er zullen daarom geen maatregelen worden genomen die van invloed zijn op de rechten van de lokale gemeenschappen die binnen LER wonen en die de bescherming van LER zelf schaden. Dorpen zouden zelfs financiële steun krijgen van de regering voor de ontwikkeling van natuurlijke leefgebieden, dat zou moeten helpen om het conflict tussen mens en olifant terug te dringen. Het lijkt erop dat de lokale gemeenschappen van deze subsidie vooral hun eigen nederzettingen vergroten en dat de olifanten hierdoor juist verder in het nauw gedreven worden. De minister ontkende beweringen dat olifanten in een bepaald gebied binnen LER zelfs zouden zijn opgesloten en noemt deze berichten misleidend. De minister beweert dat dergelijke praktijken niet voorkomen omdat olifanten over grotere afstanden migreren en van nature niet op één plek kunnen blijven. Negatieve berichtgeving over LER is volgens de minister gebaseerd op de egoïstische motieven van individuen die ongegronde geruchten verspreiden.

In 2011 werd een speciaal olifantenreservaat ontwikkeld in ‘Badalkhol Raigarh Circle’. Het afgelopen decennium heeft dit reservaat een belangrijke rol gespeeld in het effectief terugdringen van conflictsituaties tussen mens en olifant. Bovengenoemd gebied wordt daarom beschouwd als een belangrijk ‘heiligdom’, terwijl ‘Lemru Elephant Reserve’ is opgericht op grond van ‘sectie 36 (A)’ van de ‘Wildlife Conservation Act’ als beschermd natuurgebied, inclusief lokale gemeenschappen, mijnbouw en opslag van steenkool. Om deze redenen zullen er, als het aan de minister van Staatsbosbeheer ligt, geen dorpen uit dit gebied worden verplaatst, ook niet in de toekomst. ‘Er kunnen nu juridische problemen ontstaan omdat er vier operationele mijnen in het gebied vallen. De regering kan deze operationele mijnen sluiten en zo nog eens 220 vierkante kilometer extra opnemen in LER ter bescherming van de populatie olifanten’, zei een hoge regeringsfunctionaris die op de hoogte is van de regeringsplannen.

 

Back To Top