skip to Main Content

Meer omheiningen op zonne-energie tegen mens-olifantconflicten

Afrasteringen van hangende elektrische hekken met zonnepanelen zijn de afgelopen jaren een doeltreffend hulpmiddel gebleken om wilde olifanten op afstand te houden van bewoonde gebieden. Daarmee werd het probleem van mens-olifantenconflicten opgelost in bepaalde bosrandgebieden in Assam in India. De omheiningen op zonne-energie houden de olifanten weg van menselijke nederzettingen zonder de dieren lichamelijk letsel toe te brengen, of zelfs te doden. In 2014, overtuigde een natuurbeschermingsorganisatie lokale gemeenschappen ervan om hun illegale elektrische hekken om te bouwen tot hekken op zonne-energie, die niet dodelijk voor olifanten zijn. Met een actieve deelname van lokale dorpelingen werd er vervolgens een 14 km lange omheining geplaatst, ongeveer 1.000 huishoudens hebben profijt van de opgewekte energie. Acht jaar later zijn de hekken nog steeds functioneel en zijn er geen mens-olifantconflicten in het gebied meer voorgekomen. In totaal werd er 24,5 km aan elektrische hekken op zonne-energie geplaatst op twee locaties in het district Baksa en 7,5 km in het district Nagaon.
Vanwege het positieve resultaat van de omheiningen op zonne-energie zijn er een aantal jaren geleden ook omheiningen op zonne-energie aangelegd rond de plaatsen Nalapara en Belguri en rond de plaatsen Mahindri en Silkhuta, in het bosgebied van Rani. Lokale boeren in deze regio bevestigen dat er geen plunderingen van akkers door olifanten, met mens-olifantconficten als gevolg, meer zijn voorkomen sinds de aanleg van de omheiningen.
Functionarissen van het Forest Departement gaven aan dat afrasteringen van zonne-energie niet alleen kosteneffectief zijn in vergelijking met conventionele hekken, maar ook het voordeel hebben dat als olifanten door de omheining zouden breken en menselijke nederzettingen zouden binnendringen, de dieren terug naar de bossen zou kunnen worden gedreven door de stroom van de afrastering tijdelijk uit te schakelen.
In andere delen van Assam was er juist een toename van het aantal mens-olifantconflicten, met slachtoffers aan beide kanten tot gevolg. De schade aan eigendommen en gewassen is ook toegenomen.
Daarom is er een jaar geleden een 7,5 km lange omheining op zonne-energie geïnstalleerd rond verschillende dorpen in het Nonaipara en Arongajuli-gebied in het district Udalguri. Daarna is nog een 3,5 km lange omheining op zonne-energie rond het dorp Nichinta Village in het district Goalpara geïnstalleerd. Deze omheining werd op 19 februari jongstleden formeel overgedragen aan de gemeenschap aldaar. Beide districten worden beschouwd als een probleemgebied waar veel mens-olifant conflicten voorkomen. Het doel van de omheiningen is om het aantal mens-olifantconflicten drastisch terug te dringen en het samenleven tussen mensen en wilde olifanten in het gebied te vereenvoudigen. Er werd training gegeven aan de lokale bevolking voor een goede capaciteitsopbouw van de zonne-energie, het onderhoud en de duurzaamheid van de omheiningen. Voor het onderhoud aan de omheiningen is een speciale commissie opgezet bestaande uit leden van de lokale dorpen.
Back To Top