skip to Main Content

Migratieroutes van olifanten geblokkeerd

Werknemers van het Hillgrove-treinstation in de plaats Coimbatore in India raakten begin februari in paniek nadat een kudde wilde olifanten gevaarlijk dicht bij het stationsgebouw dwaalde, omdat een muur de kudde blokkeerde om het spoor te kunnen oversteken. Supriya Sahu, het hoofd van het Ministerie van Milieu, Klimaatsverandering & Natuur verklaarde dat men samenwerkt met het bedrijf Railways om op deze specifieke plek een doorgang voor olifanten te creëren, zodat de dieren hun weg kunnen vervolgen zonder vast te lopen. De olifanten raakten in verwarring zodra ze de muur bij het spoor bij het Hillgrove-station zagen. De dieren wisten niet hoe ze hun weg moesten vervolgen en dwaalden radeloos over het spoor op zoek naar een doorgang. Als de verantwoordelijke ambtenaren voorafgaand aan de bouw van dit treinstation het ministerie hadden geraadpleegd, had men direct voorgesteld om een doorgang aan te leggen, zodat olifanten probleemloos zouden kunnen oversteken. Men heeft inmiddels een gedeelte van de muur bij het Hillgrove-treinstation afgebroken om de olifanten te helpen. Om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, is het ministerie an Milieu, Klimaatsverandering & Natuur van plan om workshops en online bijeenkomsten te organiseren voor infrastructuur-gerelateerde afdelingen.
Onlangs heeft een zevenkoppige commissie van het Project Elephant Division een rapport ingediend bij het ministerie, waarin staat dat er sinds 1978 tot heden, 24 olifanten zijn omgekomen bij 20 treinongevallen op het traject tussen de plaatsen Podanur en Palakkad. Onder verwijzing naar het rapport, pleiten activisten al langer bij het ministerie van Spoorwegen en het ministerie van Milieu, Klimaatsverandering & Natuur om diervriendelijke treinstations aan te leggen. Dat wil zeggen treinstations met een veilige doorgang of oversteekzone voor olifanten, omdat dit bijdraagt aan het voorkomen van mens-dierconflicten.
De treinen van Nilgiri Mountain Railway (NMR) rijden over het algemeen langzaam met een snelheid van minder dan 20 km per uur. Desondanks is er de laatste tijd een toenemend aantal ongevallen gemeld. Het is van levensbelang om de spoorwegen in India diervriendelijk te maken. Echter dat gaat niet zonder steun van de regering. De regering moet daarom het advies van non-profit beschermingsorganisaties en natuurexperts serieus nemen en op specifieke plaatsen langs de spoorlijnen doorgangen voor olifanten aanleggen. Hoewel er op bepaalde stations, inderdaad doorgangen voor olifanten zijn aangelegd, sluiten sommige mensen deze weer af met hekken, waardoor de olifanten alsnog in de problemen komen. Het is de mens die het leefgebied van olifanten steeds verder binnendringt en verwoest, waarbij de olifanten letterlijk steeds verder in het nauw gedreven worden en moeite hebben om te overleven.

Back To Top