skip to Main Content

Namibië exporteert 22 wilde olifanten naar Verenigde Arabische Emiraten

Het Ministerie van Milieu, Bosbouw en Toerisme van Namibië heeft recent via een veiling 22 wilde olifanten verkocht aan een particuliere koper, die op zijn beurt de dieren heeft geëxporteerd naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daar zullen de dieren, die uit het wild gevangen zijn genomen, waarschijnlijk in particuliere dierentuinen of circussen terechtkomen. Nog eens 15 olifanten die ook via een privéveiling zijn verkocht, blijven echter wel in Namibië en zijn geleverd aan de Naankuse Foundation.
Het ministerie heeft onlangs een verklaring vrijgegeven waarin staat vermeld, dat de 22 olifanten, die zijn gevangen in het commerciële landbouwgebied van de plaats Kamanjab in de regio Kunene, zijn gekocht door de heer Odendaal. Hij heeft de beslissing genomen om de dieren te exporteren naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie erkent dat alle geveilde olifanten zijn verkocht aan uitsluitend Namibische bieders. De export van de olifanten uit Namibië was dus geen beslissing van het ministerie maar van een individuele eigenaar. De succesvolle bieders hebben met hun aankoop ook het eigendomsrecht over de aangekochte olifanten verkregen en daarmee ligt het lot van de dieren in hun handen. Met de export van de 22 olifanten werden geen internationale of binnenlandse wetten geschonden door de importerende of exporterende staat.
Ruim een jaar geleden heeft de regering van Namibië ook al 170 wilde olifanten gevangen genomen en via een omstreden veiling verkocht. Natuurbeschermingsorganisaties en deskundigen op het gebied van de handel in wilde dieren hebben Namibië toen publiekelijk opgeroepen om de vangst en export van wilde olifanten onmiddellijk te stoppen, om juridische en vooral ethische redenen. Naast de juridische controverse rond deze exporten, delen veel deskundigen ernstige zorgen over het dierenwelzijn, sterfte tijdens het vangen en vervoeren, en de levensvooruitzichten van deze dieren op hun eindbestemming. De IUCN African Elephant Specialist Group keurt het exporteren van wilde olifanten af omdat ze niet bijdragen aan het behoud van de soort in zijn natuurlijke habitat. Er zijn genoeg andere diervriendelijke, effectieve en bewezen manieren om problemen te verminderen én de populatie olifanten in stand te houden, maar de regering van Namibië kiest er telkens voor om geld te verdienen ten koste van de kwetsbare populatie olifanten in het land.
Namibië rechtvaardigt de verkoop van de wilde dieren door valse populatiestatistieken, betwiste beweringen over een toename van het aantal olifanten, droogte en een stijging van het aantal mens-olifant-conflicten. Volgens de Namibische regering zijn de verkopen gericht op het terugdringen van populaties wilde olifanten in gebieden die getroffen zijn door droogte en waar conflicten tussen olifanten en mensen in toenemende mate voorkomen. Van 2019 tot 2021 registreerde het land in totaal 960 gevallen van gewasschade, waarvan 923 door olifanten zouden zijn veroorzaakt en waarbij 4 mensen zijn omgekomen. De meerderheid van lokale bevolking is voor hun voortbestaan afhankelijk van landbouw en elke schade aan gewassen heeft daardoor ernstige gevolgen. Het ministerie heeft 13,9 miljoen Namibische dollars (circa € 75.000 euro) betaald om de schade van de getroffenen te vergoeden.
Volgens de regering is het primaire doel van de veilingen om het aantal olifanten in de getroffen gebieden te verminderen om zo de gemeenschappen te helpen. De olifanten die aangeboden zijn in zowel de recentelijke veilingen als in de eerdere veilingen zouden de problemen veroorzakende dieren zijn. De regering nam haar toevlucht tot de verkoop van levende dieren als oplossing, om vooral de conflicten tussen mensen en olifanten terug te dringen, nadat ze bekritiseerd was voor het neerschieten van olifanten als oplossing om de zogenaamde overpopulatie onder controle te krijgen.
Internationale natuurbeschermers en experts hebben sterke twijfels over de beweringen van de regering over conflicten tussen mensen en olifanten. De populaties olifanten in Namibië worden namelijk al decennialang bedreigd door droogte, een hoog sterftecijfer onder babyolifantjes en het zeer lage aantal overgebleven volwassen bullen. Volgens officiële schattingen heeft Namibië een populatie van slechts 28.000 olifanten en is er geen sprake van overpopulatie.
Volgens het ministerie zullen de opbrengsten van de veilingen worden geïnvesteerd in het beheer van mens-dierconflicten en in natuurbehoud. In plaats van alleen maar kritiek te leveren zouden natuurbeschermings- en dierenrechtenorganisaties landen als Namibië die praktische maatregelen nemen om het natuurbehoud te verbeteren juist dankbaar moeten zijn, aldus het ministerie.
© Ilse Davidson
Back To Top