skip to Main Content

Noodsituatie Thaise olifanten

Sinds begin maart hebben de beschermingsprojecten in Thailand, van Saengduen ‘Lek’ Chailert, die onder Save Elephant Foundation (SEF) vallen, ernstig te lijden onder de gevolgen van de coronapandemie. De beschermingsprojecten van SEF, waarvan Elephant Nature Park (ENP) het grootste is, ontvangen geen financiële steun van de Thaise overheid. Tot aan de uitbraak van de coronacrisis werd het voedsel van de opgevangen olifanten volledig betaald uit de inkomsten van bezoekers. Hierdoor konden andere donaties worden gebruikt voor het onderhoud en de uitbreiding van de projecten, aanleg van meer faciliteiten voor de olifanten, het redden van meer olifanten en het opzetten van meer beschermingsprojecten. Na het wegvallen van de inkomsten heeft SEF in de afgelopen maanden donaties ontvangen van (inter-)nationale organisaties en supporters. De donaties zijn in de eerste plaats gebruikt voor voedsel voor de olifanten bij de beschermingsprojecten die onder SEF vallen. De dankbaarheid voor alle hulp was bij alle beschermingsprojecten groot. De donaties boden perspectief in een moeilijke tijd, waarbij men er toen nog van uitging dat de situatie zich na enkele maanden zou verbeteren. Tegelijkertijd heeft Lek de afgelopen maanden gewerkt aan het opzetten van diverse innovatieve projecten voor de lange termijn. De meeste in gevangenschap levende olifanten staan sinds het begin van de pandemie vastgeketend en komen om van de honger door het gebrek aan inkomsten, voedsel en hulp. Daarom heeft Lek ook zoveel mogelijk olifanten in traditionele kampen in heel Thailand van voedsel voorzien.

De voedselproblemen hebben Lek geïnspireerd tot het opzetten van een ‘olifanten-voedselbank’. Vóór het aanbreken van de regentijd, in juni, zijn er bij zoveel mogelijk beschermingsprojecten en traditionele kampen met olifanten eetbare gewassen en fruitbomen geplant om de olifanten van voedsel te kunnen blijven voorzien. De eerste gewassen zullen binnenkort geoogst en verdeeld gaan worden. Daarnaast heeft Lek een project opgezet waarbij alle medewerkers van de verschillende beschermingsprojecten zelf beschilderde tassen en sierraden maken die binnenkort via een aantal door Lek geselecteerde internationale organisaties zullen worden verkocht. De opbrengst is volledig bestemd voor de beschermingsprojecten.

Mahouts die als gevolg van de crisis werkloos zijn geworden, zijn in de afgelopen maanden met hun olifanten huiswaarts getrokken. Deze situatie heeft Lek geïnspireerd tot het opzetten van het ‘Herd to Home’-project. Door via videobeelden een transparante inkijk te geven in het leven van de olifanten, die vrij rondzwerven en foerageren in hun natuurlijke habitat, raken er wereldwijd meer mensen bekend met de problematiek rondom de bescherming van olifanten in Thailand. Dit leidt tot meer betrokkenheid en tot meer financiële steun. In de afgelopen maanden zijn er tientallen olifanten uit verschillende failliet gegane traditionele kampen in groepjes opgevangen in verschillende natuurgebieden bij kleinschalige dorpen in de regio van Huay Bong in Noord-Thailand. Om te voorkomen dat olifantenbezitters na de crisis hun olifanten weer gaan gebruiken in circusshows en voor olifantenritjes om daarmee hun brood te verdienen, is het team van SEF enkele maanden geleden een begeleidingsprogramma gestart voor mahouts, olifantenbezitters en dorpelingen in Noord-Thailand. Door het ontwikkelen van meer vaardigheden blijft men via meerdere inkomstenstromen financieel onafhankelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen olifanten en de natuur. 

Aanvankelijk leek het erop dat het toerisme binnenkort voorzichtig op gang zou komen; een hoopvol teken dat het dieptepunt van de crisis achter de rug was. Vanwege de wereldwijde dreiging van een tweede coronagolf, houdt de Thaise regering de internationale grenzen echter voor onbepaalde tijd dicht. Hierdoor is de economische situatie in heel Thailand, dat grotendeels afhankelijk is van het toerisme, verslechterd. Sinds enige tijd heeft Lek een zetel in het Thaise parlement. Vanuit deze positie heeft zij de Thaise regering om hulp gevraagd. Er is nog geen reactie vanuit de regering gekomen. 

De verstrekkende impact van de aanhoudende pandemie, waarvan niemand weet hoe lang deze nog zal voortduren, voor de beschermingsprojecten van SEF en het trieste lot van de olifanten in de traditionele kampen zijn Lek heel zwaar gevallen. Haar tomeloze inzet om tijdens de crisis zoveel mogelijk olifanten en mensen te helpen, het opzetten van de nieuwe initiatieven en de machteloosheid, omdat Lek beseft dat ze niet álle olifanten door de crisis heen zal kunnen helpen, hebben bij Lek geleid tot oververmoeidheid. Momenteel moet Lek enige tijd rust houden. 

Lek heeft alle steun heel hard nodig om door deze zware crisis heen te komen.

Help mee en geef een donatie

 

Back To Top