Ga naar hoofdinhoud

Olifanten betreden de jungle van Harina

Een kudde wilde olifanten is sinds eind november van de deelstaat Odisha in India, de bossen in het Potka-blok van het East Singhbhum-district binnengedrongen, waar zich ook een menselijke nederzetting bevindt. Het departement van bosbeheer probeert de rondtrekkende olifanten terug naar Odisha te leiden maar de dieren zijn terughoudend om terug te gaan.
Maar wat de komst van de kudde olifanten in de jungle in het Potka-blok van het district opmerkelijk maakt, is dat het de politie is en niet het departement die in deze kwestie pro-actiever zou moeten zijn. Van de politie wordt namelijk verwacht dat zij dorpelingen bewust maakt van de aanwezigheid van de dieren. De ambtenaren van het departement houden de bewegingen van de kudde van twaalf olifanten in de gaten in de jungle van Harina.
Omdat de olifanten zich in hun natuurlijke leefomgeving bevindt en vooralsnog niet richting de menselijke nederzettingen trekken, kunnen ze de dieren niet dwingen om weg te gaan uit de jungle, omdat het hun natuurlijke habitat is. Het departement kan alleen de beweging van de olifanten monitoren om te zien of de dieren naar de menselijke leefgebieden buiten de jungle gaan, om dan in te grijpen. Het is daarbij wel zorgwekkend dat juist de mensen die in de dorpen in de jungle van Harina wonen, de neiging hebben om dichter bij de kudde te komen, soms om de dieren te verjagen van hun rijstvelden en anderzijds om zelfs om plezier te maken met de wilde dieren. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling waarbij de dieren uiteindelijk de dupe dreigen te worden van dit ondoordachte menselijke gedrag.
Het hoofd van de politie, Amit Kumar Rabidas, zei dat de politie extra voorzorgsmaatregelen moet nemen omdat dorpelingen hun leven op het spel zetten door veel te dicht bij de olifanten te komen. De dorpelingen klimmen in de bomen op plaatsen waar de olifanten in de jungle rondlopen. Ze schieten zelfs pijlen af op de dieren om te voorkomen dat de dieren bepaalde gewassen opeten. De politie is er druk mee om de mensen terug te dringen naar veilige gebieden buiten de jungle, zo ver mogelijk uit de buurt van de olifanten. Rabidas zei dat er vijf dorpen in de jungle van Harina zijn onder het Kowali Thana-gebied zijn, eraan toevoegend dat zolang de kudde zich in de jungle bevindt, de politiefunctionarissen vooral alert moeten blijven op het gedrag van de mensen.
Back To Top