Ga naar hoofdinhoud

Olifantensensoren langs spoorlijnen geïnstalleerd

In India leven nog ongeveer 27.000 wilde olifanten, die heden ten dage moeten zien te overleven in slechts 5% van hun oorspronkelijke leefgebied. Vroeger kwamen in het wild levende olifanten nauwelijks mensen tegen. Door een explosieve toename van het aantal mensen wordt, door ontbossing, infrastructuur, verstedelijking en landbouw, het leefgebied van olifanten steeds kleiner en staat het voortbestaan van de wilde olifanten in India zwaar onder druk. De eeuwenoude migratieroutes die wilde kuddes afleggen, gaan tegenwoordig regelmatig door, of langs, dorpen waardoor er mens-olifantconflicten ontstaan. Dwars door het resterende leefgebied van de wilde olifanten lopen diverse spoorlijnen. Rondtrekkende olifanten, die op zoek zijn naar voedsel, zijn daardoor genoodzaakt om het spoor over te steken, om van de ene zijde naar de andere zijde te gaan. Dat heeft geleid tot ongevallen op het spoor doordat treinen in botsing komen met olifanten. Tussen 2001 en 2020 zijn 186 olifanten ernstig gewond geraakt en gedood bij aanrijdingen met een trein. Volgens gegevens van de Indiase regering, die in juli vorig jaar zijn vrijgegeven, zijn de afgelopen drie jaar 45 olifanten omgekomen bij treinongelukken, waaronder 12 in Odisha en 11 in West-Bengalen.
De beschermingsorganisatie Voice for Asian Elephants Society heeft, in samenwerking met het Forest Department en Indian Railways, het initiatief genomen om ongevallen op het spoor met olifanten terug te dringen door middel van EleSense.
EleSense is een op sensoren gebaseert waarschuwingssysteem dat is uitgerust met sirenes, licht en GPS/GSM-modules. Het waarschuwingssysteem is ontworpen door lokale technische experts in India die bekend zijn met het landschap. EleSense detecteert de aanwezigheid van olifanten tot op 500 meter afstand en activeert een alarm. Het stuurt vervolgens een sms naar het Forest Departement en naar de spoorwegautoriteiten. Half januari zijn er op de meeste risicovolle trajecten 40 sensoren geplaatst. Het sensorsysteem waarschuwt treinbestuurders tijdig voor de aanwezigheid van olifanten en helpt zo botsingen en doden op het spoor te voorkomen, omdat machinisten de trein tijdig tot stilstand kunnen brengen.
Back To Top