skip to Main Content

Omheining van zonnepanelen effectief tegen mens-olifantconflicten

Afrasteringen van hangende elektrische hekken met zonnepanelen zijn een effectief hulpmiddel gebleken om wilde olifanten op afstand te houden van bewoonde gebieden, en zo het probleem van mens-olifantenconflicten in sommige bosrandgebieden in India terug te dringen. Staaldraden worden in een rij opgehangen aan een drie meter hoge horizontale bovenleiding die aan beide uiteinden wordt ondersteund door palen. De draden zijn verbonden met een zonne-energiesysteem en olifanten krijgen een lichte schok als ze proberen om er doorheen te komen. Een dergelijk hek is ook geïnstalleerd aan de rand van het Rani Reserve Forest bij de plaats Guwahati. Het weerhoudt olifanten ervan om menselijke nederzettingen binnen te dringen en rijstvelden leeg te eten.
Een twee kilometer lange omheining op zonne-energie is in juli vorig jaar aangelegd in het bosgebied van Rani. Lokale boeren in deze regio bevestigden dat het zonnehek in staat is geweest plunderingen van akkers door dikhuiden in menselijke nederzettingen te voorkomen. Bosbeambten zeiden dat afrasteringen van zonne-energie niet alleen kosteneffectief zijn in vergelijking met conventionele hekken, maar ook het voordeel hebben dat áls olifanten door de omheining zouden breken en menselijke nederzettingen zouden binnendringen, de dieren terug naar de bossen zou kunnen worden gedreven door de stroom van de afrastering tijdelijk uit te schakelen. Ook in Manas National Park is een vijf kilometer lang hek op zonne-energie geïnstalleerd. De draden van het hek zijn buiten het bereik van de slagtanden van olifanten gehangen zodat de dieren het hek niet kunnen forceren. In 2014 overtuigde een biodiversiteitsbeschermingsgroep lokale gemeenschappen om hun illegale elektrische hekken om te bouwen tot hekken op zonne-energie die niet dodelijk voor olifanten zijn. Met een actieve deelname van lokale dorpelingen werd een 14 km lange omheining met zonnepanelen geplaatst waarvan ongeveer 1.000 huishoudens profijt hebben. Bijna zeven jaar later zijn de hekken nog steeds functioneel en zijn er geen mens-olifantconflicten in het gebied voorgekomen. Met steun van de ‘United States Fish and Wildlife Service’ en Elephant Family India werd in totaal nog eens 24,5 km aan elektrische hekken op zonne-energie geplaatst op twee locaties in het district Baksa en 7,5 km in het district, waarvan ongeveer 10.000 huishoudens profijt hebben. De hekken zijn zo geplaatst dat ze dorpen omsluiten, zonder de natuurlijke doorgangen van olifanten te belemmeren, waardoor het olifanten en mensen naast elkaar kunnen samenleven zonder elkaar te hinderen.
Back To Top