skip to Main Content

Onzekere toekomst voor de bul Rambo 

Veel toeristen en inwoners van Sri Lanka zijn bekend met de olifant Rambo in het Udawalawe National Park, die in de afgelopen decennia interactief gedrag met mensen heeft ontwikkeld. In het begin van de jaren negentig was Rambo een van de eerste olifanten die er een gewoonte van maakte om naar de afrastering van het nationale park te komen en voedsel van voorbijgangers en toeristen aan te nemen. De mensen hebben dit onnatuurlijke gedrag van de bul alleen maar aangemoedigd. Het DWC heeft het voeren van Rambo jarenlang gedoogd. Daardoor is de bul uitgegroeid tot een fenomeen, ook bij veel reisorganisaties die reizen naar Sri Lanka aanbieden. Rambo is waarschijnlijk de meest gefotografeerde olifant van Sri Lanka en leverde tot aan de corona-pandemie een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Het DWC realiseerde zich veel te laat dat men onvoldoende heeft gehandhaafd op het verbod om Rambo en zijn soortgenoten te voeren. Als oplossing voor het probleem wilde het DWC, ruim anderhalf jaar geleden in de maanden voor de corona-pandemie, Rambo vangen en hem naar een afgelegen terrein brengen. Dit stuitte op veel weerstand bij olifantenexperts en vooraanstaande wetenschappers en leidde bovendien tot een publieke verontwaardiging. In plaats van het probleem op te lossen door de olifant te verplaatsen, zou het DWC juist strenger moeten handhaven op de bestaande maatregelen en moeten voorkomen dat mensen Rambo nog langer voeren. Wanneer Rambo niet meer wordt gevoerd is het voor hem ook niet langer aantrekkelijk om telkens naar deze plek terug te keren.

 

Rambo, op de dam.

 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie kwam het toerisme begin 2020 tot stilstand en werd Rambo plotseling niet meer gevoerd. Er stopten geen voertuigen meer op de dam. Er waren ineens geen bezoekers meer die selfies met Rambo konden maken en hem konden voeren met de vruchten en bladeren die door de lokale ondernemers ter plaatse werden verkocht. Voor het eerst sinds de jaren negentig was de bul aangewezen op de natuurlijke vegetatie in Udawale National Park. Ruim de helft van het nationale park is in de afgelopen decennia overwoekerd met invasieve uitheemse plantensoorten, die niet eetbaar zijn voor olifanten, en met duizenden stuks vee die met politieke steun illegaal in het park grazen. Daardoor is de beschikbare gevarieerde vegetatie voor olifanten in de loop der jaren sterk afgenomen. Rambo en de andere olifanten in Udawalawe National Park, hebben te lijden onder jarenlang falend natuurbeheer van het DWC. Op zoek naar voedsel doorbrak Rambo onlangs het elektrische hek en dwaalde naar aangrenzende akkers buiten het nationale park. Het was voor het eerst in zijn leven dat de bul op zoek naar voedsel het nationale park verliet. Er zijn geen meldingen dat de bul schade heeft aangericht aan eigendommen of mensen heeft verwond. Om het probleem met de olifant op te lossen zal het DWC mogelijk toch weer terugvallen op de eerdere oplossing; namelijk door de bul te vangen en hem te verplaatsen naar het afgeschermde gebied in  Horowpathana National Park. Opnieuw heeft dit tot publieke verontwaardiging geleid en weerstand bij olifantenexperts en wetenschappers. Als Rambo daadwerkelijk naar Horowpathana wordt verplaatst, bestaat de kans dat de bul zal sterven door verhongering of dat hij zal proberen om van deze plek te ontsnappen, met als gevolg dat hij de kans loopt om doodgeschoten te worden. 

 

Rambo met dr. Perera, die hem in het park voedsel geeft, in plaats van bij de dam.

 

Als Rambo in Udawalawe Nationale Park blijft, vooral nu bezoekers langzaamaan het land weer mogen bezoeken, zal hij een icoon van Sri Lanka blijven en vanwege zijn status een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie. Rambo heeft zoveel positieve publiciteit gecreëerd voor Sri Lanka en het toerisme, veel meer dan men via een reclamecampagne had kunnen bereiken. Daarom moet al het mogelijke worden gedaan om deze olifant te redden van zijn naderende lot dat puur door menselijk gedrag en falend beleid van het DWC is veroorzaakt.

Back To Top