Ga naar hoofdinhoud

Shukuru overleden

We hebben het verdrietige nieuws vernomen dat Shukuru is overleden. Het overlijden van Shukuru is een enorme schok voor zowel de andere weesolifantjes, als voor de verzorgers. Shukuru was een zeer geliefde olifant, die erg gemist zal worden.

Shukuru worstelde het grootste deel van haar leven met haar gezondheid. Vooral de laatste jaren waren bijna een dagelijkse strijd. Na vier jaar in Ithumba te zijn geweest, werd ze vanwege gezondheidsproblemen in 2018 terug naar het weeshuis in Nairobi gebracht. Ze bleek toen een aandoening te hebben die was te vergelijken met de ‘ziekte van Lyme’. Na een lange herstelperiode werd ze overgebracht naar de opvang in Umani. Umani Springs staat bekend als vruchtbare oase met veel vegetatie. Een perfect natuurgebied voor olifanten met gezondheidsklachten. Hier knapte Shukuru op; door haar medicatie en maandelijkse injecties bleef haar gezondheid een geruime tijd stabiel. In het voorjaar namen haar gezondheidsklachten toe waardoor er werd besloten om Shukuru naar het weeshuis in Nairobi te brengen. Ze bracht de afgelopen zeven maanden door in de baby-opvang onder de hoede van gespecialiseerde dierenartsen. Ze voelde zich gelukkig tussen de kleine weesjes.

Drie dagen voor haar overlijden stopte Shukuru met eten en drinken. Er is alles aan gedaan om haar eetlust op te wekken, maar het was net alsof ze zich had berust en niet meer verder wilde. Op maandagmiddag 29 november blies ze haar laatste adem uit, omringt door de verzorgers die al die jaren aan haar zijde hadden gestaan. Angela Sheldrick heeft ervoor gekozen om de uitslag van de autopsie af te wachten, voordat zij dit verdrietige nieuws naar buiten wilde brengen. Uit de autopsie kwam naar voren dat de schildklier vervormd en veel te groot was. Dit kan een oorzaak zijn waarom Shukuru onvoldoende herstelde van haar chronische klachten.

Back To Top