Ga naar hoofdinhoud

Sterfgevallen in Botswana

Oorzaak mysterieuze sterfgevallen van honderden olifanten in Botswana bekend.

Gifstoffen ontstaan door microscopisch kleine algen in stilstaand water hebben de onverklaarbare dood van honderden olifanten in Botswana veroorzaakt, concluderen natuurbeschermers en wetenschappers. In de periode mei en juni van dit jaar werden er plotseling honderden karkassen van olifanten aangetroffen in de Okavango-delta van het land. Meer dan 20 olifanten stierven in augustus in het buurland Zimbabwe onder vergelijkbare omstandigheden. Zimbabwe en Botswana hebben een groeiende olifantenpopulatie, terwijl het aantal dieren in bijna alle andere Afrikaanse landen afneemt. In Botswana leven ongeveer 130.000 olifanten. Dit is een derde van de afnemende olifantenpopulatie in Afrika.

Rapporten in juni meldden dat de slagtanden bij de overleden olifanten niet waren verwijderd. Hiermee werd stroperij als mogelijke doodsoorzaak al snel uitgesloten. Ook miltvuurvergiftiging, dat soms voorkomt onder olifanten, werd uitgesloten. Men vreesde daarna dat de dieren zouden zijn vergiftigd door menselijk toedoen. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Deskundigen verklaren dat de in totaal 356 olifanten zijn gestorven doordat ze tijdens het drinken van water cyanobacteriën hebben binnengekregen. Cyanobacteriën zijn giftige bacteriën die van nature in stilstaand water kunnen voorkomen. Wanneer deze bacteriën zich vervolgens vermenigvuldigen en verspreiden ontstaat er blauwalg. Wetenschappers waarschuwen dat door de klimaatverandering blauwalg vaker zal voorkomen, omdat cyanobacteriën vooral in stilstaand warm water gedijen. Dit kan vervolgens tot grote hoeveelheden blauwalg leiden.

De olifanten zijn overleden in een warme, droge periode die samenviel met het langzaam droogvallen van waterpoelen. De meeste dode olifanten werden gevonden in de buurt van drinkplaatsen. Aanvankelijk was er twijfel bij de deskundigen of de cyanobacterie wel de oorzaak zou kunnen zijn, omdat blauwalg vooral aan de randen van waterpoelen voorkomt en olifanten juist de neiging hebben om vanuit het midden van een waterpoel te drinken.

De bevindingen volgen op maandenlange tests in gespecialiseerde laboratoria in Zuid-Afrika, Canada, Zimbabwe en de VS. De laatste tests hebben aangetoond dat cyanobacteriële neurotoxines inderdaad de doodsoorzaak zijn. Het bekend worden van de doodsoorzaak leidt tegelijkertijd tot vragen zoals: ‘Waarom alleen olifanten aan blauwalg zijn overleden en geen andere dieren en waarom juist in dat specifieke gebied?’ Dit wordt nader onderzocht.

©National Geographic

Back To Top