skip to Main Content

Telling populatie wilde olifanten in India

Het ministerie van Milieu, Bossen en Klimaatverandering in India zal volgend jaar beginnen aan een uitgebreid project om de populatie olifanten in het land te tellen en te registreren. De telling zal worden uitgevoerd samen met de partners van het ministerie, zoals het Wildlife Institute of India, en zal het voor het eerst de identificatie van elke olifant afzonderlijk, hun leefgebieden en het gezondheids- en voedingsniveau van elke individuele olifant omvatten. Ter gelegenheid van Wereld Olifantendag heeft de minister van Milieu, Bos en Klimaat het officiële protocol voor de telling vrijgegeven. Dit zal ook de eerste keer ooit zijn dat tijgers, luipaarden én olifanten worden geteld, aldus het ministerie. Tijdens zijn toespraak tijdens een evenement op het ministerie van Milieu, Bos en Klimaat in New Delhi, benadrukte de minister dat de betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij het behoud van olifanten van essentieel belang is en ook zal helpen bij het minimaliseren van mens-olifantenconflicten. Het is belangrijk om een wetenschappelijke benadering van conservering te hebben, maar het is minstens zo belangrijk om de lokale gemeenschappen en hun tradities daarbij te betrekken.
Aziatische olifanten staan als “bedreigd” op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN omdat de meeste landen, behalve India, hun wilde olifantenpopulaties hebben verloren als gevolg van verlies van leefgebied en stroperij. Volgens de huidige populatieschattingen zijn er ongeveer 50.000-60.000 Aziatische olifanten in de wereld, waarvan meer dan 60 procent in India leeft.
De procedure voor de telling van volgend jaar omvat statistische analyses van basisgegevens over de dieren, menselijke effecten, habitatkenmerken en is veel nauwkeuriger dan eerdere methoden, aldus functionarissen van het ministerie. De telling wordt uitgevoerd in drie fasen en omvat grondonderzoeken, analyses van tele-detectiegegevens en camerabeelden. Hoewel dit proces altijd is gebruikt voor tijgers en luipaarden, is het de eerste keer dat de olifantenpopulatie via deze methode zal worden geteld. De functionarissen zullen ook de invloeden van de mens, landschapskenmerken en de kwaliteit van de leefomgeving van de dieren beoordelen en registreren. Individuele olifanten zullen worden geïdentificeerd met behulp van DNA-monsters die uit mest worden genomen en in kaart zullen worden gebracht. In de derde en laatste fase zullen getrainde biologen de gezondheid van kuddes olifanten én de omstandigheden van hun leefomgeving in kaart brengen. Olifanten worden ouder op basis van grootte en lichaamskenmerken zoals oren en slagtanden. De dieren zullen worden beoordeeld op voedingsstatus op basis van hun lichaamsconditie. Men hoopt zo meer te weten te komen over de populatie wilde olifanten, hun leefomstandigheden, en hoe men de soort kan behouden en beschermen.

Back To Top