Ga naar hoofdinhoud

Voedselplaatsen voor olifanten aangelegd

In het voorjaar van 2021 werd een rondtrekkende kudde wilde Aziatische olifanten in de Chinese provincie Yunnan wereldnieuws. Bij olifanten wordt door de matriarch van een kudde essentiële kennis van generatie op generatie overgedragen. Mogelijk dat de matriarch van deze kudde zich een voedselrijk gebied wist te herinneren, die de kudde uiteindelijk niet vond. Waarheen ze ook liepen, overal waren er dorpen en steden, dus mensen, maar geen natuur. De dieren hebben een tocht van 500 kilometer afgelegd. Op zoek naar voedsel om te kunnen overleven plunderden ze onderweg boerderijen en akkers. Ze richtten daarmee aanzienlijke schade aan, maar de olifanten hebben geen mensen aangevallen.
Er ontstond discussie over de oorzaak van het rondtrekken van de olifanten uit Yunnan. Sommigen zeiden dat het een inschattingsfout was van de matriarch van de kudde. Maar verreweg de meeste natuurbeschermers en deskundigen zien in dat de migratie het gevolg was van de aantasting van hun leefgebied. De olifanten zelf vroegen met hun trektocht onbewust aandacht voor hun benarde leefomstandigheden.
De provincie Yunnan is de thuisbasis van bijna alle wilde olifanten in China. Velen van hen leven in natuurreservaten in het laatst resterende tropische regenwoud van het land, in de provincie Xishuangbanna, vlakbij de grens met Myanmar en Laos. De oprichting van beschermde natuurgebieden, samen met een jachtverbod, heeft ertoe geleid dat de populatie olifanten sinds de jaren negentig is gestegen tot ruim 300.
Tegenwoordig is het grootste probleem waarmee olifanten worden geconfronteerd de vernietiging van hun leefgebied en het verlies van voedselbronnen door landbouw en verstedelijking. Intensieve en niet-duurzame praktijken door de mens hebben het probleem verergerd, waardoor de natuurgebieden waarin de dieren leven minder vruchtbaar zijn en daardoor voedselarm zijn geworden. In een strijd om te overleven zoeken de dieren buiten de beschermde natuurgebieden naar voedsel en komen conflicten tussen dorpelingen en olifanten steeds vaker voor.
Er zijn stappen ondernomen om de conflicten te verminderen door de aanleg van elektrische hekken en waarschuwingssystemen. Traditionele landbouwgewassen zijn vervangen door gewassen, zoals thee en rubber, die olifanten niet lusten. Daardoor vermijden rondtrekkende olifanten weliswaar deze akkers, maar worden ze tegelijkertijd aangemoedigd om nóg verder rond te trekken, op zoek naar gewassen die de dieren wel kunnen eten.
Natuurbeschermers werken samen met lokale gemeenschappen om het probleem aan te pakken door betrouwbare voedselplaatsen voor de olifanten te creëren, via een project dat is gelanceerd door de Tropical Rainforest Protection Foundation (TRPF). In de afgelopen vijf jaar heeft de TRPF bijna 1.500 hectare aan speciale voedselvelden voor olifanten aangelegd, met verschillende gewassen die de dieren graag eten. Deze voedselplaatsen, die ook wel olifantenkantine’s worden genoemd, bevinden zich op strategische punten in de omliggende gebieden van de beschermde natuurgebieden waarin de dieren leven. De speciale voedselplaatsen zijn uit de buurt van menselijke nederzettingen aangelegd. Olifanten blijven daardoor uit de buurt van mensen en hun akkers omdat ze niet meer hoeven rond te zwerven om naar voedsel te zoeken. Het project moet de conflicten tussen olifanten en mensen aanzienlijk terugdringen. Dorpsbewoners krijgen omgerekend ruim 100 dollar betaald voor elke hectare land die wordt gebruikt voor de aanleg van een olifantenkantine. Het project wordt gezien als een belangrijk initiatief om de balans en harmonie tussen mens en natuur te herstellen.
Back To Top