skip to Main Content

Voortrekkersrol Kenia

Voortrekkersrol Kenia bij bescherming Afrikaanse olifanten.

Eind 2013 maakten Gabon, Tsjaad, Tanzania, Botswana en Ethiopië zich ernstige zorgen over de snelheid waarmee Afrikaanse olifanten werden gedood om ivoor te leveren aan illegale markten in Azië, in het bijzonder aan China. De meerderheid van de huidige populatie Afrikaanse bos- en savanne olifanten leeft in deze landen. Om zich actief te kunnen inzetten om de dieren voor uitsterven te behoeden, richtten deze vijf landen in februari 2014 het Elephant Protection Initiative op, tijdens de conferentie van Londen over illegale handel in wilde dieren en dierproducten. De laatste bijeenkomst van de conferentie werd op 11 oktober in Londen gehouden. EPI is de reactie van Afrika op de olifantenstroperijcrisis. De natuurlijke rijkdommen van Kenia en de andere Afrikaanse landen zijn van essentieel belang voor het levensonderhoud, de economische groei en het streven naar duurzame ontwikkeling van hun burgers.

De vijf landen waren het erover eens dat het stropen de instandhouding van ecosystemen, de economische ontwikkeling en de rechtsstaat ernstig ondermijnde. Ze erkenden ook dat de opbrengsten van de illegale handel vooral werden gebruikt ter ondersteuning van criminele activiteiten, gewapende conflicten en terrorisme. Negentien landen hebben zich inmiddels bij het beschermingsproject aangesloten. Kenia is in 2015 lid geworden van het initiatief. Op deze manier hopen de Afrikaanse landen de ivoorhandel volledig te kunnen uitroeien en de voortdurende stroperij olifanten op het continent te stoppen. 

In de afgelopen drie jaar zijn er in Kenia zeker 100.000 olifanten gestroopt. Volgens de Kenya Wildlife Service bedroeg de olifantenpopulatie in december 2015 uit circa 35.000 dieren, die beschermt moeten worden. President Uhuru Kenyatta heeft de gehele ivoorvoorraad van Kenia buiten het economisch gebruik gehouden door deze te verbranden. Kenia wilde zo aantonen dat de economische waarde van ivoor en neushoornhoorn flink daalt zodra het is vernietigd. Kenia heeft in totaal 105 ton ivoor en 1,5 ton neushoornhoorn verbrand. 

Op 11 oktober tijdens de bijeenkomst van het Elephant Protection Initiative in Londen, riep First Lady Margaret Kenyatta Kenyatta meer Afrikaanse landen op om EPI actief te steunen, zodat de illegale handel op het hele Afrikaanse continent kan worden aangepakt om zo een ​​duurzaam ecosysteem te waarborgen. Kenia heeft toegezegd een voortrekkersrol te spelen in de wereldwijde strijd tegen illegale ivoorhandel. Het land houdt strenge controles op de illegale handel in trofeeën op belangrijke in- en uitvoerhavens en arresteert daders die zich hier schuldig aan maken. Kenia zet zich ook in voor een betere samenwerking op dit gebied met de andere Afrikaanse landen.

“Om olifanten te beschermen is een samenwerking van cruciaal belang.”, zei de First Lady. De First Lady verzekerde zich ook van de toewijding van Kenia om het National Elephant Action Plans (NEAP) -platform te ondersteunen. Deze organisatie ontwikkelt in samenwerking met de lokale bevolking projecten die ervoor zorgen dat olifanten beter worden beschermd en dat lokale gemeenschappen economisch voordeel halen uit natuurbehoud. Elke belangrijke verandering die de mensheid heeft teweeggebracht is altijd het resultaat geweest van een samenwerkingsproces.

Back To Top