skip to Main Content

WERELD OLIFANTENDAG

Vandaag, 12 augustus is het World Elephant Day.
Op World Elephant Day staan we stil bij de imposante reuzen op aarde. Deze majestueuze dieren worden op verschillende manieren bedreigd en de kans is groot dat er over een aantal jaren geen olifanten meer in vrijheid leven en alleen nog in gevangenschap te bewonderen zijn.
Vrienden van de Olifant ondersteunt het olifantjesweeshuis in Kenia van de Sheldrick Wildlife Trust, het olifantjesweeshuis Elephant Transit Home op Sri Lanka en het olifantjesweeshuis van Game Rangers International in Zambia. Ook bieden we ondersteuning aan Elephant Nature Park in Thailand en sinds enkele jaren ook aan het Southern Tanzania Elephant Program. Daarnaast hebben we in 2016 het ETH Medical Centre op Sri Lanka kunnen realiseren.
Al deze concreet benoemde projecten zorgen er voor dat de olifant behouden blijft. Als deze projecten er niet waren geweest, zal de olifantenpopulatie alleen maar dalen. Als er niets wordt gedaan, zal de olifant binnen een paar jaren uitgestorven zijn. Juist door het opvangen van weesolifantjes en deze te reïntegreren in het wild heeft de populatie een nieuwe kans. Maar ook medische hulp aan wilde olifanten geven hoort daar bij. Dit wordt gedaan zodat er minder olifanten sterven aan bijvoorbeeld wonden die door mensen veroorzaakt zijn. Daarnaast zijn er Rangers die zich dag en nacht inzetten om stropers op te sporen. Mensen worden bewust gemaakt dat olifanten het recht hebben om te leven en er wordt hard gewerkt om de mens-olifantconflicten te minimaliseren zodat mens en dier naast elkaar kunnen leven en er minder olifanten worden doodgeschoten. Op deze manier wordt er alles aan gedaan om de olifant te behouden. En dit kan alleen met elkaar.
Al kunnen wij misschien niet in de bush staan om de olifant daadwerkelijk te helpen, maar met financiële ondersteuning kunnen we de projecten wel hulp bieden. Met donaties kunnen er meer weesolifantjes gered worden en kan er meer bescherming voor olifanten in het wild geboden worden. Daarmee dragen we bij aan het behoud van de olifant.
Bekijk de onderstaande video, waarin de verzorgers van het weeshuis in Kenia vertellen over de bedreigingen van de olifanten en waarom we de weesolifantjes en wilde olifanten moeten helpen. De manier van het beschermen en opvangen van de weesolifantjes wordt ook toegepast in de andere weeshuizen zoals op Sri Lanka en in Zambia.
Doe jij ook mee? Geef de olifanten een extra donatie op deze speciale dag.
Liever een donatie geven via het donatieformulier? https://olifanten.org/steun-de-olifant/doe-een-gift/
Back To Top