Ga naar hoofdinhoud

World Elephant Day

Olifanten zijn bijzondere en zeer indrukwekkende dieren. Het zijn de grootste landdieren die bovendien de menselijke emoties het meest evenaren. Ze hebben alle gevoelens die mensen ook hebben. Olifanten leven in kuddes in een vrouwenmaatschappij, met oma’s, moeders, tantes en jongen bij elkaar. Ze zorgen voor hun gezinsleden en leren van elkaar wat een olifant behoort te weten. Olifanten zijn heel intelligent; ze hebben het vermogen om na te denken, afwegingen te maken en snel op onvoorziene situaties te reageren. Olifanten zijn werkelijk blij als ze bevriende dieren tegenkomen en echt bedroefd als er een olifant sterft. Ze blijven vaak lang bij hun dode familieleden, alsof ze geen afscheid willen of kunnen nemen. Soms leggen ze er zelfs takken en bladeren op, alsof ze de overledene willen begraven. Olifanten helpen elkaar en zullen een lid van hun kudde altijd proberen te redden, ook al brengen ze zichzelf daarmee in gevaar. Olifanten zijn heel sociaal, raken elkaar vaak aan en strelen elkaar.

Helaas worden deze majestueuze dieren met verschillende manieren in hun voortbestaan bedreigd. Ondanks het verbod op het afschieten van olifanten, worden er nog altijd olifanten gestroopt voor hun slagtanden. De ivoorhandel is een van de belangrijkste bedreigingen, maar ook het inkrimpen van hun leefgebieden is een groot probleem. Conflicten met mensen en mishandeling in gevangenschap zijn het lot van vele olifanten.

Er wordt steeds meer natuurgebied omgevormd tot landbouwgrond; boeren breiden hun akkers uit in de nationale parken. Maar ook steden worden uitgebreid in het leefgebied van de olifanten. Door het verdwijnen van hun leefgebied verdwijnt ook de vegetatie voor de olifanten, waardoor het steeds moeilijker wordt om voldoende voedsel te vinden. Mensen en olifanten komen dichter bij elkaar te leven, wat conflicten oplevert met alle gevolgen van dien. De olifanten worden verjaagd of zelfs doodgeschoten. Het inkrimpen van het leefgebied brengt het voortbestaan van de olifanten in gevaar, wat ook grote gevolgen heeft voor andere dieren. Olifanten vormen de hoeksteen van het ecosysteem. Zonder olifanten zullen verschillende planten- en diersoorten het niet overleven. Bedreiging van de olifant betekent ook bedreiging van veel andere diersoorten.

Nog altijd worden enorm veel olifanten wreed mishandeld voor de toeristenindustrie. Olifanten die in erbarmelijke omstandigheden gevangen worden gehouden om de mens te plezieren. Doodsbange babyolifantjes die met geweld bij hun moeder worden weggehaald, die afschuwelijke martelingen moeten ondergaan totdat hun ziel is gebroken en ze vervolgens gedwongen worden om te gehoorzamen. Zodat zij toeristen op hun rug kunnen dragen of circuskunstjes kunnen uitvoeren. Babyolifantjes die de rest van hun leven de mens moeten dienen. Je hart breekt als je de martelingen ziet. Deze olifantjes hebben niets gedaan en worden hun leven lang gevangen gehouden.

Veel organisaties zetten zich in voor het welzijn van olifanten wereldwijd. Vrienden van de Olifant ondersteunt een aantal concrete beschermings-projecten en in het bijzonder olifantjesweeshuizen en olifanten uit de toeristenindustrie. Juist nu de olifantenpopulatie zo laag is, is de verzorging van de weesolifantjes ontzettend belangrijk. De verzorging is gericht op de lange termijn en draagt bij aan instandhouding van de populatie.

Op Wereld Olifant Dag staan we wereldwijd stil bij het lot van de olifanten. Het voorkomen van uitsterven is het belangrijkste motief achter deze dag. Met z’n allen moeten we de olifanten beschermen om te voorkomen dat er over een tiental jaren alleen nog olifanten in dierenparken te zien zijn.

Door de financiële steun van Vrienden, Peetouders, Beschermers, Askari’s en donateurs is het mogelijk om de projecten te ondersteunen. Het zou fijn zijn als we op deze dag iets extra’s voor de olifanten kunnen betekenen. De projecten kunnen alle financiële hulp gebruiken.

Op de giftenpagina kun je de bestemming van jouw gift aangeven. We hopen op jouw steun te mogen rekenen.

 

Back To Top