Content voor Ingelogde Gebruikers

Yatta, een bijzondere olifant

Yatta is een weesolifant, een moeder en sinds kort een grootmoeder! Yatta vormt sinds 2004 het fundament van de hele kudde (senior-) weesolifanten in Ithumba en ze heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe generaties. Met deze wetenschap had haar naam niet passender kunnen zijn.
Het verhaal van Yatta begint in oktober 1999 toen ze bij haar dode moeder werd aangetroffen aan de voet van het Yatta-plateau, in het oosten van Tsavo National Park in Kenia. Haar moeder was door stropers gedood om haar ivoor. Gelukkig werd Yatta gevonden en gered. Yatta is door de verzorgers in het weeshuis vernoemd naar haar vindplaats.
                          Yatta toen ze nog een baby-olifantje was.
Het Yatta-plateau dient als de belangrijkste waterscheiding voor de grote rivieren van Tsavo, en hun zijrivieren, en vormen een reddingslijn voor wilde dieren en de natuur. Het Yatta Plateau zit vol levenskracht en is een fundament van de regio.
Na aankomst in het weeshuis was Yatta de eerste tijd getraumatiseerd en heel verdrietig om het verlies van haar moeder. Langzaam begon de herinnering aan het vreselijke overlijden van haar moeder te vervagen en accepteerde ze haar nieuwe familie. Weken werden maanden en de verzorgers ontdekten dat Yatta voor haar leeftijd een formidabele mini-matriarch was die met veel liefde en toewijding voor de kudde zorgde.
Twintig jaar geleden bestond het weeshuis in Kenia uit de babyopvang in Nairobi en de opvang in Voi, waar de oudere wezen verder werden voorbereid op een zelfstandig leven in het wild. In 2004 waren er 31 weesolifanten in Voi. Dat bleek een onhandelbaar aantal te zijn voor de verzorgers, vooral tijdens het droge seizoen wanneer het een echte uitdaging wordt om voldoende voedsel te vinden. Omdat de weeskudde zou blijven groeien, besefte men dat het noodzakelijk was om een tweede opvang op te richten. In samenwerking met de Kenya Wildlife Service werd er in 2004 een nieuwe opvang in Ithumba opgericht, gelegen in het ongerepte noordelijke deel van Tsavo National Park.
Het was belangrijk dat de jonge weesolifantjes in Ithumba een aantal oudere rolmodellen en een sterke matriarch hadden om hen te begeleiden. Het weeshuis had voor deze belangrijke taak vier bevriende oudere vrouwtjes geselecteerd: Yatta, Kinna, Nasalot en Mulika, die van Voi naar Ithumba werden gebracht. Vanaf het moment dat ze Ithumba betrad, leidde Yatta de kleine weeskudde met vertrouwen en daadkracht, geholpen door haar drie vriendinnen. Na verloop van tijd werden er meer weesolifantjes naar Ithumba gebracht, die allemaal konden rekenen op de liefdevolle zorg en begeleiding van Yatta en haar vriendinnen. De verzorgers werden altijd geraakt door het buitengewone medeleven van Yatta. Ze had een bovennatuurlijk vermogen om de hele weeskudde in de gaten te houden en precies aan te voelen wat ze op dat moment nodig hadden. Yatta was altijd een vertrouwde geliefde matriarch voor alle weesolifantjes.
  Yatta als mini-matriarch.
In 2010 zette Yatta samen met een grote groep weesolifanten de stap naar een zelfstandig leven in de natuur en creëerde daarbij allereerste kudde seniorwezen in Ithumba. Desondanks bleef Yatta een constante factor voor de afhankelijk weesolifantjes in de opvang, die ze samen met haar kudde bleef begeleiden.
Twee jaar later, in januari 2012, werd Yatta voor het eerst moeder van haar dochter Yetu. Kort na de bevalling kwam ze terug naar de opvang, om haar baby aan de verzorgers voor te stellen. Yetu is een volledig wilde olifant, maar ze heeft zich altijd thuis gevoeld bij de bijzondere mens-olifantenfamilie die haar moeder grootbracht. In de daaropvolgende jaren bracht Yatta nog twee zonen ter wereld: Yoyo werd geboren in 2017, gevolgd door Yogi in 2021. Terwijl ze haar eigen baby’s grootbracht, bleef Yatta ook toegewijd aan haar steeds groter wordende kudde. Onder haar ervaren leiding hebben de seniorwezen overstromingen, stroperij-crises en recentelijk de meest extreme droogte sinds 40 jaar overleefd.
In november beleefde Ithumba een nieuwe mijlpaal. Halverwege de ochtend van 11 november kwam Yatta’s dochter Yetu naar de opvang om haar pasgeboren eerstgeboren zoon aan de verzorgers te laten zien. De verzorgers hebben hem Yebo genoemd. Yebo markeert een nieuwe tak in de stamboom van de weesolifanten in Ithumba. Hij is de eerstgeborene van een nieuwe generatie. Met zijn geboorte is Yatta grootmoeder geworden. De verzorgers beschouwen zichzelf vol trots als ‘ere-overgrootouders’.
Yatta heeft al twee generaties olifanten voortgebracht en tientallen weesolifanten naar een zelfstandig leven in de wilde natuur geleid. In de komende jaren zal de stamboom van Yatta zich blijven vertakken en daarbij dynastieën creëren. En dan te bedenken dat het eind 1999 allemaal begon met een verweesde babyolifant die om hulp schreeuwde aan de voet van het Yatta-plateau.
Scroll naar boven