skip to Main Content

Noodsituatie reddingswagen

Het redden van babyolifantjes gaat volgens een protocol met een strakke planning. Waar moeten ze bijvoorbeeld op voorbereid zijn? Wat moeten ze doen als het olifantje niet meewerkt? Wat als er gevaar dreigt door stropers? Meestal verloopt de redding volgens plan, omdat…

Lees Meer

Eco-toerisme ter bescherming van natuurgebieden in Cambodja

Het officiële beleid van de regering van Cambodja is om een ​​deel van de beschermde nationale natuurgebieden in het land om te vormen tot duurzame en verantwoorde bestemmingen voor eco-toerisme. De doelstellingen van dit beleid zijn; ontwikkeling en instandhouding van…

Lees Meer

Weerloze babyolifantjes Naleku, Naboishu en Olorien

We hebben 3 nieuwe weesolifantjes in ons peetouderprogramma opgenomen. De weerloze babyolifantjes Naleku, Naboishu en Olorien zijn alle drie op jonge leeftijd wees geworden. Voor deze babyolifantjes zijn we op zoek naar peetouders die hen financieel willen ondersteunen. De verzorging van…

Lees Meer

Buba illegaal bij circus

Op 1 januari 2021 liep de ontheffing af op basis waarvan Afrikaanse olifant Buba ondanks het verbod op wilde (zoog)dieren in circussen toch bij Freiwalds Menagerie mocht blijven. Buba verblijft daar nu dus illegaal. De opeenvolgende ontheffingen sinds het verbod…

Lees Meer

Candlelight for Elephants

Op 9 januari wordt CANDLELIGHT FOR ELEPHANTS georganiseerd. Een kaarslichtwake over de hele wereld om de olifanten te gedenken die hun leven in gevangenschap hebben geleden en uiteindelijk zijn overleden. Vrienden van de Olifant zal in het bijzonder Yai Bua…

Lees Meer

Kithaka leidt nu een zelfstandig leven

Kithaka was nog geen week oud toen hij in 2011 werd gevonden. Waarschijnlijk is hij alleen achtergebleven nadat dorpelingen de kudde hadden verjaagd. Het bosgebied waarin hij werd gevonden was zo dicht begroeid dat het onmogelijk was om de kudde…

Lees Meer

De ivoornoot

In 2011 werd een dieptepunt bereikt toen er in dat jaar 40.000 Afrikaanse olifanten werden vermoord voor hun slagtanden. Dankzij internationale inspanningen is het aantal gedode Afrikaanse olifanten sinds 2011 afgenomen tot ongeveer 10.000-15.000 dieren per jaar. Hoewel dit cijfer…

Lees Meer

Buba verdient een olifantwaardig leven.

Morgen, dinsdag 1 december, wordt er in de Tweede Kamer gestemd over het welzijn van Buba. In de Tweede Kamer wordt morgen gestemd over  een motie van CDA en PVV om Buba bij de heer Freiwald te laten. De motie is vooral gebaseerd…

Lees Meer

BUBA DE DUPE VAN ONWAARHEDEN

Na haar leven in dienst van de mens zou zij nog jaren in gevangenschap moeten leven op een parkeerterrein naast een circustent. Dit is feitelijk dierenmishandeling.  Kranten plaatsen alleen verhalen van de heer Freiwald en van mensen die Buba geen 'vrij'…

Lees Meer
Back To Top