Ga naar hoofdinhoud

Geef een donatie voor de bouw van het verblijf van Kham Saen

Er is € 93.500 nodig

Sinds de redding van Kham Saen zijn er plannen om geld in te zamelen voor het bouwen van zijn verblijf. Omdat Kham Saen een jonge bul is en in de toekomst vele hectaren grond nodig zal hebben om een zo vrij mogelijk leven te kunnen leiden, is een goed verblijf noodzakelijk. Bullen zijn sterker en dominanter dan vrouwtjes, wat betekent dat omheining en hekwerk moeten voldoen aan specifieke veiligheidseisen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen, ook Kham Saen zelf, veilig blijft. Vanwege de hoge kosten zien de meeste opvangcentra niets in het redden van bulletjes, en worden deze overgelaten aan een meedogenloos en droevig lot. Lek schat dat er ongeveer € 93.500 nodig is om de omheining en de inrichting van het verblijf te bekostigen. We zullen geld blijven inzamelen voor het verblijf van Kham Sean.

Het hartverscheurende nieuws over Kham Saen’s moeder Mue Mue

Lek heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat zowel moeder als zoon vrijgekocht konden worden, zodat ze samen konden blijven, zoals het hoort. Lek heeft ons op 13 maart jl. laten weten dat ze alles op alles heeft gezet om de ‘eigenaar’ ervan te overtuigen dat Mue Mue bij haar zoon hoort, ze heeft hem gesmeekt om de moederolifant aan haar te verkopen. Ondanks de vele gesprekken is het Lek niet gelukt om hem over te halen.

We zijn dan ook diep teleurgesteld dat de eigenaar definitief heeft besloten Mue Mue niet te verkopen. Het is hartverscheurend dat we Kham Saen niet kunnen herenigen met zijn moeder. Lek zal alles wat in haar vermogen ligt doen om de eigenaar alsnog van gedachten te laten veranderen, maar helaas kunnen we op dit moment niets voor Mue Mue te betekenen.

Marrie van Vliet-Moret heeft een stoffen olifantje gemaakt die zij beschikbaar stelt voor een veiling. De opbrengst van de stoffen olifant is bestemd voor de bouw van het verblijf voor Kham Saen.
Het lot van Kham Saen trok Marrie zich aan, waardoor ze op het idee kwam om een speciaal olifantje te maken. Het olifantje is gemaakt van stoffen uit Suriname. Het formaat is: 15 cm hoog X 24 cm breed.

Je kunt op dit olifantje bieden door een bod uit te brengen via het formulier op deze pagina. Daar staan alle voorafgaande biedingen. Je kunt meebieden tot 14 mei.

De reddingsmissie is geslaagd,
olifantje Kham Saen is vrijgekocht

Kham Saen is in 2018 geboren. Zijn moeder werd gebruikt voor ritjes in het toerisme in een kamp in Mae Wang. Begin 2020 bracht de coronapandemie het toerisme plotseling tot stilstand. De eigenaar keerde met Kham Saen en zijn moeder terug naar zijn geboortedorp in het noorden van Thailand. Daar hebben ze de afgelopen drie jaar een zo vrij mogelijk leven in de wilde natuur geleid, samen met andere olifanten die eveneens met hun eigenaren naar het dorp waren teruggekeerd. Kham Saen en zijn moeder raakten bevriend met diverse andere olifanten. Kham Saen is een gezonde en sterke jonge bul. Betrokken organisaties ondersteunen Lek sinds de coronapandemie. De organisaties hebben zich vooral ingezet voor de bescherming van de olifanten in de bergdorpen, die begin 2020 na het uitbreken van de coronapandemie met hun eigenaren huiswaarts keerden. Het doel was om de dieren de rest van hun leven in een natuurlijke beschermde omgeving in de bergdorpen van Noord-Thailand te laten leven. 

 

Nu de pandemie voorbij lijkt te zijn, is het voor eigenaren helaas veel lucratiever om olifanten te exploiteren dan om de dieren onder natuurlijke omstandigheden in een beschermingsproject te laten leven. De afgelopen maanden zijn er al tientallen olifanten die waren opgevangen in de bergdorpen, verkocht aan de houtkapindustrie. De eigenaar van Kham Saen en zijn moeder Mue Mue wilde zijn olifanten ook uit het beschermingsproject halen. De jonge Kham Saen stond voor het ergst denkbare lot: een wreed leven in de houtkapindustrie. De eigenaar had Kham Saen al van zijn moeder gescheiden, om hem klaar te maken voor onderwerping aan de bevelen van de mens in de houtkapindustrie.

Hart verwarmende steun

Rob Faber ontving 24 februari jl. een noodoproep van Lek Chailert van Elephant Nature Park. Dit was een uiterst urgente situatie en er moest snel gehandeld worden om de 4-jarige Kham Saen te redden. Lek had maar één week om € 35.000,- bij elkaar te krijgen, voordat Kham Saen publiekelijk te koop zou worden aangeboden. De eigenaar ging akkoord met het bedrag, maar zodra anderen er bewust van zouden worden dat dit olifantje te koop werd aangeboden, had Lek geen schijn van kans meer. Eigenaren krijgen hoge bedragen aangeboden voor elke babyolifant die gebruikt kan worden in de houtkapindustrie. We hadden dringend hulp nodig om het jonge olifantje Kham Saen te behoeden voor een gruwelijk leven als slaaf.

 

We hebben een beroep gedaan op alle Vrienden om Kham Saen te redden. Er moest echter snel gehandeld worden, voordat het te laat was voor dit kleine bulletje. Betrokken collega-organisaties hebben ook hun best gedaan om met z’n allen het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen in korte tijd zoveel geld hebben gedoneerd om Kham Saen vrij te kunnen kopen. Dankzij alle steun is de reddingsmissie geslaagd. Het lot van het wrede bestaan in de houtkapindustrie blijft dit bulletje bespaard. Kham Saen zal binnenkort naar de opvang Elephant Highlands overgebracht worden. In Elephant Highlands zal hij worden opgevangen door Mae Pond, die enkele jaren geleden haar eigen baby Hansa verloor. Samen met Kham Paeng en Nom Pop zal Mae Pond optreden als zijn tante.

Geld inzamelen voor het verblijf van Kham Saen

Sinds de redding van Kham Saen zijn er plannen om geld in te zamelen voor het bouwen van zijn verblijf. Omdat Kham Saen een jonge bul is en in de toekomst vele hectaren grond nodig zal hebben om een zo vrij mogelijk leven te kunnen leiden, is een goed verblijf noodzakelijk. Bullen zijn sterker en dominanter dan vrouwtjes, wat betekent dat omheining en hekwerk moeten voldoen aan specifieke veiligheidseisen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen, ook Kham Saen zelf, veilig blijft. Vanwege de hoge kosten zien de meeste opvangcentra niets in het redden van bulletjes, en worden deze overgelaten aan een meedogenloos en droevig lot. Lek schat dat er ongeveer € 93.500 nodig is om de omheining en de inrichting van het verblijf te bekostigen. We zullen geld blijven inzamelen voor het verblijf van Kham Saen.

Het vrijkopen van een olifant

Lek probeert bij elke reddingsmissie het bedrag dat nodig is om een olifant vrij te kopen zo laag mogelijk te houden, zodat een eigenaar er in principe geen nieuwe olifant voor kan kopen. Het vrijkopen van een baby- of volwassen olifant kost veel geld. In sommige gevallen wordt de verkoper daar beter van, maar als (zoals in dit geval) er belangstelling bestaat vanuit de illegale houtkap, dan kan de verkoper veel meer geld ontvangen dan het bedrag dat Lek kan aanbieden. In veel gevallen is een olifant eigendom van een familie en wordt het bedrag dat voor het vrijkopen betaald wordt verdeeld over de familieleden. Met het bedrag dat ieder krijgt kan geen andere (baby)olifant gekocht worden. Soms wordt door de familieleden het geld weer bij elkaar gelegd om een andere olifant te kopen. Helaas is het de harde werkelijkheid dat je in Thailand olifanten mag bezitten en dat er geen strenge regelgeving bestaat als het gaat om het welzijn van het dier. Overal in de wereld wordt misbruik gemaakt van situaties. Maar elk babyolifantje en elke volwassen olifant die gered kan worden, is er een die een gruwelijk lot bespaard blijft.

Het ontbreken van strenge handhaving 

Betere wetgeving en strengere handhaving vanuit de overheid zijn noodzakelijk om olifanten in Thailand en de buurlanden beter te beschermen, maar daar ontbreekt het aan. Lek doet wat ze kan om dit probleem op de politieke agenda te krijgen, maar haar collega-volksvertegenwoordigers vinden andere onderwerpen veel belangrijker. Dus doet Lek wat er in haar vermogen ligt en als ze de kans krijgt om een jonge olifant voor een gruwelijk leven in de houtkap te behoeden, vraagt ze hulp aan iedereen die zou kunnen helpen. Het enige dat Lek kan doen is zich richten op het redden van individuele olifanten zoals Kham Saen.
Als het kleine bulletje niet gered zou worden,
stond dit afschuwelijke leven op hem te wachten. 
Over de illegale houtkaphandel

Olifanten die werkzaam zijn in de illegale houtkapindustrie hebben een gruwelijk bestaan. Op beelden ziet het er slecht uit, de werkelijkheid is nog heftiger. Ze worden na de africhting ingezet om zware boomstammen te verslepen. De plekken waarop de olifanten dit werk moeten verrichten zijn bovendien meestal stijl, niet goed begaanbaar en modderig. Dag in, dag uit wordt er zwaar werk verricht. Een dagelijkse martelgang. En ook hier geldt, hoe sterk een olifant ook lijkt, de rug is kwetsbaar en niet gebouwd voor het dragen van zware gewichten. De meeste olifanten die in de houtkap werken, kunnen na enige tijd nauwelijks meer lopen door beschadiging aan de rug en ledematen wat leidt tot kreupelheid en veel pijn. Ze krijgen meestal geen medische verzorging en worden ingezet totdat ze er letterlijk dood bij neervallen.

De olifanten in gevangenschap krijgen door de zeer slechte leefomstandigheden te weinig jongen om de vraag bij te kunnen houden. Hierdoor worden jaarlijks circa 100 olifantenbaby’s uit bossen gesmokkeld om de olifantenkampen te voorzien.

Back To Top