Ga naar hoofdinhoud

28 jaar Vrienden van de Olifant; Hoe het begon

Rob Faber, voorzitter van Vrienden van de Olifant (VvdO), begon in 1978 met het verzamelen van olifantenbeeldjes. Omdat er in 1994 geen naslagwerk over olifantenbeeldjes te vinden was, was zijn plan om een Olifantenmuseum op te richten. Rob ging voor advies langs bij de gespecialiseerde olifantenkenners Anton van het Hoof en Marjo Hoedemaker. Anton zei: “Dat is leuk wat je wil gaan opzetten, maar wat ga je voor de olifanten zelf doen?”. Waarop Rob antwoordde: “Dat is zo’n groot probleem, daar vertil ik me aan”. “Je hoeft het probleem ook niet op te lossen, maar je zou een of twee olifantenprojecten kunnen ondersteunen” reageerde Anton. En zo is het plan van Vrienden van de Olifant ontstaan.
Rob Faber samen met Daphne Sheldrick.

VvdO is op 29 juni 1995 officieel opgericht. Het doel van de organisatie was om meer mensen bij de bescherming van olifanten te betrekken. Het idee was om een informatiecentrum/museum op te zetten om alle belangstellenden over het leven van de olifanten te vertellen. Als eerste moest een achterban opgebouwd worden, zonder achterban konden er geen olifantenprojecten ondersteund worden. Het is heel bijzonder dat er nog steeds een grote groep Vrienden vanaf het begin aan VvdO verbonden is.

Lek, oprichtster van Elephant Nature Park.

In 1997 is er gestart met het ondersteunen van het olifantjesweeshuis in Kenia; in de afgelopen 25 jaar hebben we meer dan een miljoen euro naar ‘The Sheldrick Wildlife Trust’ kunnen overmaken. Sinds 2001 steunt VvdO het project Elephant Nature Park in Thailand. Hier worden olifanten opgevangen die een gruwelijk bestaan hebben gehad in de toeristen- of illegale houtkap-industrie. In 2008 kwam het peetouderproject ‘Elephant Transit Home’ (ETH) op Sri Lanka erbij en in 2014 hebben we kunnen uitbreiden met het peetouderproject van ‘Game Rangers International’ in Zambia. Sinds 2015 steunen we STEP (South Tanzania Elephant Program), die zich inzet voor het bestrijden van stroperij en het verbeteren van de verstandhouding tussen de lokale bevolking en de olifanten. In 2016 hebben we het olifantenziekenhuis ETH Medical Centre kunnen laten bouwen, een prestatie waar we dan ook met bescheidenheid trots op zijn. We hebben bij veel noodsituaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Het aantal verweesde olifantjes blijft groeien. Het blijft spannend of de geredde babyolifantjes sterk genoeg zijn om te overleven en het rehabilitatieproces kunnen afronden om vervolgens in het wild zelfstandig te kunnen leven. Het emotioneert ons telkens weer wanneer een weesolifantje na jaren van verzorging terugkeert naar de vrije natuur. En hoe mooi is het wanneer een senior-weesolifant na een aantal jaren haar eigen baby heeft gekregen? Met het redden van één weesolifantje, red je generaties olifanten. Juist nu de olifantenpopulatie zo laag is, is de verzorging van de weesolifantjes ontzettend belangrijk. De verzorging is gericht op de lange termijn en draagt bij aan instandhouding van de populatie.

Naast het verzorgen van de weesolifantjes wordt er ook hulp geboden aan gewonde en zieke olifanten en andere dieren in de nationale parken. De stroperij en vernietiging van leefgebieden hebben een verwoestend effect op de in het wild levende dieren en hun leefgebied. Het is van cruciaal belang dat de leefgebieden van olifanten beschermd worden. Instandhouding op lange termijn kan alleen worden bereikt als de lokale bevolking betrokken wordt bij de bescherming van olifanten. Om het bewustzijn van natuurbehoud te vergroten en duurzaam levensonderhoud te ondersteunen worden er vanuit de weeshuizen educatieprogramma’s opgezet.

Rob Faber met Thong Ae in Elephant Nature Park.

We danken alle Vrienden die de financiële steun aan de projecten mogelijk maken. We hebben mooie resultaten bereikt en veel voor de beschermingsprojecten kunnen betekenen. Maar zolang het aantal verweesde olifantjes blijft toenemen, is onze missie niet volbracht en er nog veel werk te verrichten. Alles is begonnen met de vraag van Rob Faber: “ Wat zou ik hieraan kunnen doen?”

MET ELKAAR kunnen we zoveel voor de weerloze babyolifantjes en de bescherming van de in het wild levende olifanten betekenen. De toekomst van de olifanten ligt in de handen van het zoogdier dat op twee benen rondloopt; de mens. Met het redden van de olifanten, redden we alle plant- en diersoorten in hun ecosysteem. En redden we uiteindelijk ook ons zelf.
Sheldrick Wildlife Trust.
Back To Top