skip to Main Content

Belastingvoordeel

Vrienden van de Olifant is een Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de voorwaarden die de belasting stelt. Vrienden van de Olifant heeft sinds 2008 de ANBI status van de Belastingdienst ontvangen waardoor giften aftrekbaar zijn en je een deel van je gift terug krijgt. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Zo kun je er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel aan Vrienden van de Olifant te schenken.

Om een gift van de aangifte inkomstenbelasting af te kunnen trekken moet de gift meer zijn dan een drempelbedrag dat afhangt van het persoonlijk inkomen. Je moet met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat je een gift hebt overgemaakt. Op verzoek sturen wij de kwitantie toe.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen en is het bedrag volledig aftrekbaar. Hierdoor kun je zeer voordelig schenken of juist een veel hoger bedrag schenken terwijl je netto hetzelfde doneert als je met jaarlijkse giften zou doen zonder overeenkomst.

Periodiek schenken betekent dat je gedurende een langere periode een vast bedrag schenkt aan Vrienden van de Olifant. Deze manier van schenken is fiscaal aftrekbaar als je dat minimaal 5 jaar achter elkaar doet en in een overeenkomst laat vastleggen. Een periodieke schenking aan Vrienden van de Olifant hoeft niet meer via de notaris vastgelegd te worden. Dit kan nu heel eenvoudig met een schenkingsformulier en machtigingsformulier van de Belastingdienst. Je kunt in de overeenkomst zelf aangeven welk bedrag je per jaar wilt schenken en in welk termijn je dit wilt voldoen.

Dit is vergelijkbaar met de Notariële Akte, met het voordeel dat er voor jezelf en voor Vrienden van de Olifant geen notaris-kosten aan verbonden zijn. Mocht je hierin zijn geïnteresseerd, dan kunnen we de formulieren toesturen.

Je kunt ook zelf het schenkings– en het machtigingsformulier via de site van de Belastingdienst downloaden.

Stuur beide formulieren ingevuld en ondertekend naar:
Vrienden van de Olifant
Postbus 2048,
2130 GE Hoofddorp.

Wij sturen vervolgens een exemplaar ingevuld retour naar de schenker.

Als je liever per Notariële Akte je schenking vast wilt leggen kan dat natuurlijk ook. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De kosten voor de administratieve afhandeling neemt Vrienden van de Olifant voor rekening. Hiervoor geldt een minimum schenking van € 132 per jaar.

Back To Top