Ga naar hoofdinhoud

Belastingvoordeel

Doneren met belastingvoordeel

Wist je dat jouw peetouderbijdrage of donatie aan een project belastingvoordeel oplevert? Dit kan door jouw financiële bijdrage in een Overeenkomst periodieke gift vast te leggen. Periodiek schenken levert voordeel voor jou én voor de olifanten op.

We leggen graag uit wat het voordeel van Periodiek schenken is.

Wil je direct de olifantjes met jouw schenking een nieuwe toekomst geven?
Klik op de onderstaande knoppen en download beide formulieren.

Eenvoudig en snel geregeld.

Hoe werkt periodiek schenken?

Giften zonder periodieke overeenkomst

Vrienden van de Olifant is een Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de voorwaarden die de belasting stelt. Dankzij onze  ANBI status zijn giften aftrekbaar en kun je een deel van jouw gift terugkrijgen. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Zo kun je er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel aan Vrienden van de Olifant te schenken. Om een gift, zonder periodieke overeenkomst, van de aangifte inkomstenbelasting af te kunnen trekken moet de gift meer zijn dan een drempelbedrag dat afhangt van het persoonlijk inkomen.

Periodiek schenken

Periodiek schenken betekent dat je gedurende een langere periode een vast bedrag schenkt aan Vrienden van de Olifant. Deze manier van schenken is fiscaal aftrekbaar als je dat minimaal 5 jaar achter elkaar doet en in een overeenkomst laat vastleggen. Een periodieke schenking aan Vrienden van de Olifant hoeft niet via de notaris vastgelegd te worden. Dit kan heel eenvoudig met een schenkingsformulier en machtigingsformulier van de Belastingdienst. Je kunt in de overeenkomst zelf aangeven welk bedrag je per jaar wilt schenken en in welk termijn je dit wilt voldoen.

Zo regel je jouw belastingvoordeel (NL)

Stap 1: Print de formulieren ‘Overeenkomst periodieke gift’ en ‘De betalingsvolmacht’. Vul het exemplaar voor de schenker en voor de ontvanger in, vergeet deze niet te ondertekenen.

Stap 2: Stuur beide formulieren digitaal naar info@olifanten.org of per post naar:
Vrienden van de Olifant
Postbus 2048,
2130 GE Hoofddorp

Stap 3: Vervolgens sturen wij een ondertekend ‘Exemplaar voor de schenker’ retour naar jou. In het voorjaar van het eerstvolgende jaar neem je de periodieke schenking mee in je belastingaangifte.

Heb je een vraag? Stel deze dan hier.

Voordelen van Periodiek schenken

De Belastingdienst betaalt graag mee aan je steun. Als je jouw gift aan de olifantjes voor minimaal vijf jaar vastlegt in een periodieke schenking, kun je deze aftrekken op de aangifte inkomstenbelasting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen en is het bedrag volledig aftrekbaar. Dit kost niets extra’s, maar levert wel veel op. Hierdoor kun je zeer voordelig schenken of juist een hoger bedrag schenken terwijl je netto hetzelfde doneert als je met jaarlijkse giften zou doen zonder overeenkomst.

Het bedrag dat op de overeenkomst vermeld staat, kan gedurende 5 jaar niet aangepast worden. Mocht het bedrag in de tussentijd verhoogd worden, dan zal hiervoor een tweede overeenkomst opgesteld moeten worden.

Volg rechtsboven de volgende stappen om jouw belasting-voordeel te regelen.

Notariële Akte

De Overeenkomst periodieke gift is vergelijkbaar met een Notariële Akte; met het voordeel dat er voor jezelf en voor Vrienden van de Olifant geen notaris-kosten aan verbonden zijn.

Als je liever per Notariële Akte je schenking vast wilt leggen kan dat natuurlijk ook. Hieraan zijn kosten verbonden. De kosten voor de administratieve afhandeling neemt Vrienden van de Olifant voor rekening. Hiervoor geldt een minimum schenking van € 132 per jaar.
Belangrijke informatie voor Belgische schenkers

In België werkt de belasting anders dan in Nederland. Maar ook in België zijn giften die aan Vrienden van de Olifant worden overgemaakt aftrekbaar. Er zijn veel Vlaamse peetouders die gebruik maken van het belastingvoordeel. Op verzoek maken we een overzicht van de overgemaakte peetouderbijdragen die je voor het attest kunt gebruiken. Mocht je een overzicht van de jaarlijkse bijdragen willen ontvangen, kun je dit hieronder aan onze administratie laten weten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe wil jij het verschil maken?

Word peetouder van een olifantje uit Kenia, Sri lanka, Zambia of Thailand

Met jouw steun voor een periode van minimaal 5 jaar geef jij ons de financiële hulp om weesolifantjes in Kenia, Zambia en op Sri Lanka te rehabiliteren in het wild. In Thailand geef je de mogelijkheid om de olifanten een zo vrij mogelijk leven te geven.

Word Askari en bescherm samen met STEP de olifanten in Tanzania

Met jouw steun voor een periode van minimaal 5 jaar geef jij ons de financiële hulp om wilde olifanten in Tanzania te beschermen. Er worden niet alleen patrouilles uitgevoerd, maar ook duurzame oplossingen bedacht om mens en olifant naast elkaar te kunnen laten leven.

Word Ziekenhuishelper van ETH Medical Centre
op Sri Lanka

Met jouw steun voor een periode van minimaal 5 jaar geef jij ons de financiële hulp om olifantjes en andere wilde dieren in het Elephant Transit Home Medical Centre de beste medische behandelingen en verzorging te geven, zodat zij terug kunnen keren naar het wild.

Back To Top