Ga naar hoofdinhoud

Nalaten via testament

Draagt u de olifanten een warm hart toe? Neem ze op in uw testament

Vrienden van de Olifant zet zich al 26 jaar in voor de bescherming van olifanten. Dat is hard nodig. Olifanten worden enorm bedreigd door ivoorstropers; de illegale ivoorhandel is nog steeds omvangrijk. Het verlies van het leefgebied is zorgwekkend. Boeren die hun akkers uitbreiden, bosgronden die plaatsmaken voor o.a. palmolieplantages, de toename van de bevolking en een oprukkende infrastructuur zorgen ervoor dat de olifanten niet hun eeuwenoude trekroutes kunnen volgen om de kudde te voorzien van water en voedsel die ze nodig hebben om te overleven. Niet alleen olifanten ondervinden negatieve gevolgen van ontbossing, ook het milieu heeft zwaar te lijden. Als gevolg van de klimaatverandering neemt droogte toe. Hierdoor is er een tekort aan water en een enorme afname van voedselbronnen voor de olifanten. Dit gaat ten koste van hun gezondheid waardoor het sterftecijfer stijgt. Als olifanten onvoldoende voedsel kunnen vinden in de voor hen overgebleven gebieden, breiden ze hun zoektocht uit naar boerenakkers. Daarbij ontstaan dikwijls mens-olifantconflicten. Tijdens zo’n conflict wordt de kudde verjaagd waarbij het kan gebeuren dat een babyolifantje de kudde niet kan bijhouden en noodgedwongen alleen komt te staan. Het gebeurt ook dat boeren tijdens een conflict olifanten zonder pardon doden en een babyolifantje alleen achter blijft. Zonder hulp zullen de weerloze babyolifantjes het niet redden.

Steeds meer mensen zien in dat er over een aantal jaren zonder hulp nauwelijks of geen olifanten meer leven. De beschermingsprojecten worden op verschillende wijze financieel ondersteund. Peetouders ondersteunen de verzorging van weesolifantjes, beschermers ondersteunen de verzorging van de getraumatiseerde olifanten die uit erbarmelijke omstandigheden van de toeristen- en houtkapindustrie zijn gered, askari’s ondersteunen de antistroperijeenheid en ziekenhuishelpers ondersteunen het ETH Medical Centre waar zieke en gewonde olifantjes specialistische medische hulp krijgen.

Daarnaast zijn er ook steeds meer mensen die besluiten Vrienden van de Olifant in hun testament op te nemen. Zij doen dit omdat zij de olifanten een warm hart toedragen en iets waardevols willen nalaten. Zij vinden dat deze majestueuze dieren niet mogen uitsterven. Uw steun betekent veel voor de olifanten. Dankzij donaties en schenkingen kunnen we meer voor de beschermingsprojecten en voor het behoud van de olifanten doen. Met uw gift, klein of groot, kunt u het verschil maken.

De onschatbare waarde van uw gift

  • Zonder hulp waren Emily en Wendy er niet meer. Na hun redding en jarenlange verzorging zijn de weesolifanten voorbereid op een leven in de vrije natuur. Daar zorgen zij voor prachtige nakomelingen! Door hun redding en terugkeer groeit de olifantenpopulatie.
  • Door het opvoeren van beschermingsmaatregelen en de tomeloze inzet van de antistroperijbrigades, krijgen stropers minder kans om op olifanten te jagen en hen te doden en kunnen olifanten zich blijven voortplanten.
  • Het is van cruciaal belang dat olifanten en mensen in dicht bewoonde natuurgebieden vreedzaam samenleven. Door voorlichting in verschillende aspecten te geven, leert de lokale bevolking olifanten niet te bestrijden maar als werelderfgoed te gaan waarderen. Er moet een goed evenwicht gevonden worden, zodat de olifanten en het totale ecosysteem optimaal beschermd worden.
  • Uw nalatenschap kan getraumatiseerde olifanten die hun leven in de toeristenindustrie hebben gewerkt een welverdiende oude dag geven.

 

Prettig om te weten dat uw gift volledig ten goede komt aan de beschermingsprojecten

Sinds het predicaat ANBI in het leven geroepen werd, heeft Vrienden van de Olifant al de ANBI-status. Dit betekent dat we geen schenk- of erfbelasting aan de belastingdienst hoeven af te dragen. Wat u nalaat komt geheel ten goede aan de beschermingsprojecten. Uw gift gaat volledig naar het door u gewenste beschermingsproject.

Vrienden van de Olifant heeft niet het CBF-keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving vraagt voor de toetsing en vervolgens jaarlijks veel geld om het keurmerk te mogen dragen. Wij vinden dat dit geld beter besteed kan worden aan de bescherming van olifanten.

Nalaten? Eigenlijk best eenvoudig te regelen…

Zonder testament bepaalt de wet wie recht heeft op uw erfenis. Heeft u besloten om Vrienden van de Olifant in uw testament op te nemen? U kunt uw persoonlijke wensen laten vastleggen, zodat u weet dat alles goed geregeld is. Dit is eenvoudiger dan men soms denkt.  Via de website www.notaris.nl kunt u een afspraak maken met een notaris in uw omgeving. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de notaristelefoon: 0900-3469393.

Bij een eenvoudig testament zijn er dikwijls maar twee bezoekjes aan de notaris nodig. De notaris stelt op basis van uw wensen een concepttestament op, als alles staat zoals u het wenst kunt u het ondertekenen. De notaris regelt dat uw testament wordt opgenomen in het Centraal Testamentenregister.

Onderstaande gegevens heeft de notaris van Vrienden van de Olifant nodig:

Vrienden van de Olifant
Binnenweg 4
2132 CT Hoofddorp
Fiscaalnummer: 807210791
Kamer van Koophandelnummer: 30150477

 

Back To Top