Ga naar hoofdinhoud
Peetouderproject Zambia

Op deze pagina kun je meer lezen over het peetouderproject in Zambia. Je kunt een weesolifantje adopteren en meer lezen over de opvanglocaties, monitoren en onderzoek van GRI, het werk wat GRI naast het opvangen van weesolifantjes doet, waar je GRI van zou kunnen kennen, vrijwilligerswerk en wat wij hebben kunnen realiseren voor GRI.

Over dit project

In Afrika sterven nog veel olifanten door stroperij vanwege hun ivoren slagtanden. De stroperij is nog steeds schrikbarend hoog en is niet afgenomen. Ook in Zambia zijn olifanten slachtoffer van stroperij. Hierdoor blijven babyolifantjes soms zonder moeder en familie achter. Ook door mens-olifantconflicten kunnen babyolifantjes alleen komen te staan. Als een heel jong babyolifantje geen moeder of kudde meer heeft zal het sterven als het niet binnen 24 tot 48 uur gered wordt. Een weesolifantje heeft geluk als het wordt gevonden. In de natuur worden babyolifantjes met liefde verzorgd en beschermd door hun moeder en de rest van de kudde. Deze zorg is essentieel voor het opgroeien van een olifantje.

Wanneer een babyolifantje in het wild alleen dwalend gevonden wordt, wordt er geprobeerd te achterhalen waardoor het babyolifantje alleen is. Wanneer er sporen zijn van de kudde, zal er eerst geprobeerd worden om het babyolifantje te herenigen met de kudde. Als de kudde niet gevonden wordt, wordt het babyolifantje meegenomen naar het weeshuis.

Vrienden van de Olifant ondersteunt sinds 2014 het Game Rangers International Elephant Orphanage Project in Zambia. Het is het eerste olifantenweeshuis in Zuidelijk Afrika. De jongste babyolifantjes worden opgevangen in de Lusaka Elephant Nursery. Het rehabilitatie-proces vindt plaats in de opvang in het Kafue National Park. Onder de olifantjes die je kunt adopteren vind je meer informatie over de opvang locaties en wat het weeshuis nog meer doet.

Peetouder worden van een weesolifantje

Het intergratie-proces duurt jaren en kost veel geld. De verzorging van een weesolifantje kost tussen de € 450,- en € 750,- per maand. Voor slechts € 6,50 per maand kun je peetouder worden. Peetouders maken door hun financiële steun de redding, verzorging en rehabilitatie mogelijk. Het is belangrijk om te weten dat de peetouderbijdrage gebruikt wordt voor alle weesolifantjes in het weeshuis. Voor de verzorging van de weesolifantjes heeft elk olifantje meer dan één peetouder nodig. Samen maak je de verzorging dus mogelijk.

Vrienden van de Olifant heeft de weesolifantjes Bupe, Chikumbi, Daliso, Wamwayi, Olimba, Kasewe en Nkala in haar peetouderprogramma opgenomen. Acht olifantjes met ieder een eigen verhaal. Scroll naar beneden voor de introductieverhaaltjes van deze weesolifantjes.

Je kunt peetouder worden voor € 3,00, € 6,50 of € 10,00 per maand. Als peetouder van een weesolifantje in Zambia ontvang je (uitgaand van het standaard pakket van € 6,50):

  • een persoonlijk peetoudercertificaat
  • een foto van ‘jouw’ olifantje
  • het reddingsverhaal en plattegrond
  • een aantal keer per jaar de Nieuwsbrief met informatie over ‘jouw’ olifantje
  • 4x per jaar digitaal ons tijdschrift ‘de Olifant’
  • jaarlijks een nieuwe foto van ‘jouw’ olifantje
  • 15% korting op bijna alles in de webwinkel

De olifantjes die je kunt adopteren

Kom meer te weten over de olifantjes door op hun foto te klikken

De opvanglocaties voor de weesolifantjes

Lusaka Elephant Nursery (Voorheen Lilayi Elephant Nursery)

De baby-weesolifantjes worden in de opvang Lusaka Elephant Nursery opgevangen en verzorgd. In het weeshuis worden zij verwelkomd door de andere weesolifantjes en vormen samen een nieuwe familie.

Gevonden weesolifantjes zijn dikwijls uitgedroogd en verkeren in een zeer slechte conditie. Ze zijn bang en gestresst door de situatie. Bovendien zijn ze door het verlies van hun moeder en kudde getraumatiseerd, iets wat ze nog lang met zich mee kunnen dragen.

De weesolifantjes krijgen de verzorging en begeleiding die ze nodig hebben van toegewijde hoogopgeleide verzorgers. De verzorgers zijn 24 uur per dag bij de weesolifantjes aanwezig en slapen zelfs bij de babyolifantjes in hun stal. Elke 3 uur, dag en nacht, krijgen de babyolifantjes speciale melkvoeding.

De weesolifantjes gaan dagelijks naar het natuurgebied rondom de opvang waar de verzorgers hen nauwlettend in de gaten houden, ’s avonds keren de weesolifantjes terug naar de boma. Dit is een omheind gebied waar stropers en roofdieren niet kunnen komen. Door de liefdevolle aandacht en begeleiding van de verzorgers en het spelen met hun nieuwe familie verwerken de olifantjes het tragische verlies van hun moeder. Wanneer de weesjes geen medische verzorging meer nodig hebben en niet meer direct afhankelijk zijn van de melkvoeding, worden ze naar de opvang in Kafue National Park overgebracht. Meestal zijn de olifantjes dan rond de leeftijd van 3 jaar.


Kafue release Facility

In de opvang Kafue Release Facility worden de oudere weesolifantjes opgevangen. Hier leren zij stap voor stap onafhankelijk van de verzorgers te worden. Het grootste gedeelte van de dag gaan ze samen met de andere weesolifantjes de natuur in. Zo leren zij hoe ze zelfstandig kunnen leven. De opvang grenst aan het Ngoma Teak Forest waar sprake is van een populatie van ruim 1000 olifanten. Tijdens hun wandelingen kunnen de weesolifantjes in het wild levende olifanten ontmoeten. Zo worden voor het weesolifantje optimale omstandigheden gecreëerd om uiteindelijk in een in het wild levende kudde te integreren.

Zodra de weesolifantjes eraan toe zijn, zullen zij zich bij een kudde aansluiten. Wanneer het team een vermoeden heeft dat een weesolifantje zich binnenkort zal aansluiten bij een kudde in het wild, krijgt het olifantje een gps-halsband. Hiermee kunnen de olifantjes in de gaten gehouden worden of alles goed gaat. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, kan het team het olifantje opsporen en verzorging bieden die nodig is.

Monitoren en onderzoek

In Zambia worden alle weesolifantjes zorgvuldig geobserveerd. De verzorgers kijken naar het gedrag, naar de groei en of het weesolifantje gezond is. De verzorgers noteren alles wat de olifantjes doen in hun boekje, voor een latere evaluatie. De gedragsobservatie-studie van Game Rangers International helpt de verzorgers de gedragsontwikkeling van weesolifantjes te begrijpen, hun welzijn te monitoren en draagt bij aan informatie over olifanten in het algemeen. Daarnaast kan de informatie helpen met eventuele beslissingen in de toekomst. Als bijvoorbeeld een weesje verblijft in de Lilayi opvang en deze al wat ouder is geworden kunnen zijn kijken door middel van de observaties of het weesje er aan toe is om verplaatst te worden naar de Kafue Release waar zij met wilde olifanten kunnen communiceren.

Daarnaast is Game Rangers International een experiment gestart waarbij onderzocht wordt of vroege traumatische levenservaringen de biologie van olifanten blijvend beïnvloeden. Voor dit experiment wordt samengewerkt met een wetenschapper van de Indiana University in de V.S. De onderzoeksresultaten worden verkregen door het observeren van zowel de weesolifantjes als de wilde olifanten in Kafue National Park. Door hun ecologische en genetische factoren te vergelijken, kan een beter beeld gevormd worden van de ontwikkeling van de weesolifantjes ten opzichte van hun wilde soortgenoten. De gezondheid en biologische leeftijd van de weesjes wordt vergeleken met de ontwikkeling van wilde olifanten die in normale intacte familiekuddes leven. Door te monitoren en te bepalen wat de basislijnen zouden moeten zijn, kunnen de gevolgen van extreme stress (zoals wees worden door stroperij) beter in kaart worden gebracht.

Zo heeft het team van GRI ook geleerd hoe het implementeren van IV-vloeistoftherapie gedaan kan worden. Bij deze therapie worden geconcentreerde niveaus van essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen, antioxidanten en aminozuren via een infuus direct in de bloedbaan gebracht. Deze behandeling is absoluut cruciaal voor het redden van olifantenlevens.

Lezen wat GRI nog meer doet?
Scroll dan naar beneden

Meer dan een weeshuis

Naast het verzorgen van de weesolifantjes in het weeshuis, wordt er van daaruit ook hulp geboden aan gewonde en zieke olifanten en andere dieren in de nationale parken. Wanneer een gewonde of zieke olifant wordt opgemerkt, wordt er melding gemaakt en trekt het team eropuit om de medische verzorging te geven die nodig is. Tijdens zo’n situatie is er veel stress. Een wilde olifant laat zich niet zomaar verdoven. Soortgenoten overwegen of zij het zoogdier op twee benen moeten verjagen. Van alle kanten dreigt er voor het team serieus gevaar; het team helpt met gevaar voor eigen leven. Dit moet niet onderschat worden. Het is belangrijk dat wanneer de weesolifantjes ervoor klaar zijn om in het wild te leven, zij in een veilig leefgebied kunnen leven. Daarom is het beschermen van de nationale parken een van de essentiële taken. Een speciale anti-stroperseenheid richt zich op het beschermen van olifanten tegen stropers en andere ongewenste activiteiten.

De stroperij en vernietiging van leefgebieden hebben een verwoestend effect op de in het wild levende dieren en hun leefgebied. Het is van cruciaal belang dat de leefgebieden van olifanten beschermd worden. In samenwerking met de Wildlife Service/ Departement of Wildlife geeft GRI met het inzetten van gespecialiseerde frontlinieteams ondersteuning aan de beveiliging van de leefgebieden. Dit om kwaadwillenden af te schrikken en illegale activiteiten af te schrikken en te voorkomen, denk bijvoorbeeld aan bush meat. Aangestoken bosbranden moeten geblust worden. In verwoeste gebieden worden jonge bomen geplant. Om natuurgebieden te beveiligen en mens-olifantconflicten te minimaliseren, wordt er gewerkt aan het opzetten en onderhouden van omheiningen, door middel van bijenkorven of smelly elephant.

Instandhouding op lange termijn kan alleen worden bereikt als de lokale bevolking betrokken wordt bij de bescherming van olifanten. Om het bewustzijn van natuurbehoud te vergroten en duurzaam levensonderhoud te ondersteunen wordt er vanuit het weeshuis educatieprogramma’s opgezet. GRI heeft ook een speciaal radioprogramma opgezet voor de lokale bevolking; ‘Conservation Conversations’ Het radioprogramma bereikt wekelijks meer dan 75.000 luisteraars. In een radio uitzending worden interviews gegeven en kunnen mensen live hun discussies voeren over de noodzaak van het vredig samen leven tussen olifant en mens. Op deze manier komt GRI de behoeften te weten van de mensen en kunnen zoeken naar een gerichte oplossing en aanpak.

Wildlife Discovery Centre

Daarnaast organiseert GRI educatieve rondleidingen en krijgen onderwijskrachten voorlichting over het vreedzaam samenleven met olifanten. Het team van GRI streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te motiveren de olifanten in hun omgeving te accepteren en te beschermen. De bouw van het Wildlife Discovery Centre, het bezoekerscentrum in Lusaka National Park, is daar een belangrijk deel van. Op 8 augustus 2022 is het centrum officieel geopend.

Dit centrum zal niet alleen jaarlijks meer dan 5.000 kinderen gratis educatie over de natuur bieden, maar het is ook gelijk de nieuwe opvang voor de babyolifantjes, die mee zijn verhuisd van de opvang in Lilayi naar Lusaka. Het Wildlife Discovery Centre is toegankelijk voor iedereen en zal elk jaar naar schatting 40.000 lokale en internationale bezoekers verwelkomen. De bezoekers kunnen zich via interactieve displays en tentoonstellingen laten informeren, die een licht schijnen op de beschermingsproblemen en de inspanningen om deze op te lossen.

Waar je Game Rangers International van zou kunnen kennen…

Het olifantenweeshuis in Zambia en het natuurbeschermingswerk van Game Rangers International is wereldwijd nog niet zo bekend. Al het geld dat via de peetouders en donaties binnenkomt, wordt besteed aan de verzorging van de weesolifantjes. Het budget is krap en daarom is het noodzakelijk dat GRI meer onder de aandacht gebracht wordt. Gelukkig is dit bijvoorbeeld gedaan door Floortje Dessing in haar programma ‘Floortje Naar het Einde Van De Wereld’ en is er een Netflix original film gemaakt over het weeshuis.

Netflix film ‘Holiday in the Wild’

Deze Netflix film is een ontroerend verhaal en werd geïnspireerd door de real-life gebeurtenissen van hoofdrolspeelster Kristin Davis uit de film, die meer dan 12 jaar geleden een diepe band met olifanten ontwikkelde toen ze hielp een weesolifant in Kenia te redden. Ze werd beschermvrouw van de Sheldrick Wildlife Trust en heeft sindsdien de olifanten- en natuurbescherming gestimuleerd. GRI heeft veel geluk gehad om een ​​relatie met Kristin te ontwikkelen, die het werk in Zambia hartstochtelijk heeft ondersteund en gepromoot. De film gaat over het weesolifantje Mkaliva, het beste vriendinnetje van onze Kasewe. Uiteraard zijn er geen echte olifantjes gebruikt voor deze film. ‘Holiday in the Wild’ is een familiefavoriet; een combinatie van een leuke en feel-good-factor in een natuurlijke omgeving, met de harde realiteit van het behoud van olifanten in het echte leven. We hopen dat door de productie van de film wereldwijd veel meer mensen de noodzaak van bescherming inzien.

Floortje Naar Het Einde Van De Wereld

Floortje Dessing reist naar de verste uithoeken op aarde. Elke aflevering trekt ze naar een andere afgelegen en geïsoleerde bestemming waar ze mensen bezoekt die hier een bijzonder bestaan leiden. Ze draait een paar dagen mee in hun leven en ervaart hoe het is om op zo’n ongewone plek te wonen. Floortje heeft een aantal jaren geleden het olifantjesweeshuis in Zambia bezocht. In deze aflevering reist Floortje vanuit de hoofdstad Lusaka in Zambia naar het uitgestrekte en verlaten Kafue National Park, waar ze de Engelse Rachael bezoekt, die het weeshuis runt. Om dag en nacht voor de dieren te kunnen zorgen leeft ze het grootste deel van het jaar in een eenvoudige tent bij het weeshuis, midden in het park. De aflevering kun je hier of via de onderstaande knop bekijken via NPO start. Wanneer je een Mac hebt kun je alleen via Chrome kijken.

Vrijwilligerswerk doen bij Game Rangers International

Het is mogelijk om in het olifantjesweeshuis van Game Rangers International in Zambia vrijwilligerswerk te doen. Het vrijwilligersproject duurt 3 weken waarbij je zowel bij de babyopvang in Lusaka helpt als bij de opvang in het Kafue National Park waar de oudere weesolifantjes verblijven.
Je moet er rekening mee houden dat het contact met de weesolifantjes beperkt is. Vrijwilligers assisteren o.a. het team bij de dagelijkse activiteiten en indien mogelijk observeren zij de olifanten in het veld.
Kijk voor meer informatie, vragen, prijzen en de mogelijkheden over het vrijwilligerswerk op onze speciaal gemaakte pagina.

⟳ 2022 – Heropbouw Camp Phoenix is in gang

Camp Phoenix ligt aan de rivier Nkala en is begin 2022 weer getroffen door een rivierdoorbraak, net zoals in 2015. Door de klimaatverandering heeft ook Zambia steeds vaker te maken met heftige regenbuien. Camp Phoenix heeft veel schade opgelopen. De muren van de lemen huisjes zijn ingezakt of brokkelden af door het overvloedige water. Het hele kamp stond onder water, wat betekende dat het team zich moest voortbewegen in bootjes. Dit was een gevaar op zich, want bij een rivierdoorbraak komen er ook krokodillen en slangen mee. Feit is dat het zo belangrijke werk niet gedaan kan worden zolang er geen goede en veilige werkplek is voor de mensen die de rehabilitatie van de weesolifantjes mogelijk maken. Camp Phoenix is strategisch gelegen. Het grenst namelijk aan het Ngoma-bos, wat de thuisbasis is van ongeveer 1000 in het wild levende olifanten. In de Kafue Release Facility leren de weesolifantjes geleidelijk zelfstandig te leven. Er is geen betere plek voor re-integratie van de weesolifantjes dan deze. Hoe verder ze weg zijn van dit bos, hoe moeilijker het re-integratieproces verloopt. Daarnaast zijn de kosten om het weeshuis en het kamp te verplaatsen zo hoog, dat dit geen reële optie was.

De lemen huisjes moeten vervangen worden door huisjes van baksteen, zodat bij een volgende overstroming het water buiten gehouden kan worden. De slaapvertrekken, wasruimtes, eetgedeeltes, opslagruimtes en kantoorruimte zullen allemaal aangepakt moeten worden. De muren zijn door het water aangetast, waardoor het water alle ruimtes is binnengestroomd. Hierdoor is het ook moeilijk om de voorraden op de juiste plek te krijgen.

⬆ De video waarin Rachael Murton verteld over de noodzaak van een nieuwe heropbouw van Camp Phoenix.

⬇ De video waarin te zien is hoe de weesolifantjes werden verplaatst.

De heropbouw bedraagt rond de €47.600,-. Er is al veel geld binnen, maar nog niet voldoende om het gehele kamp te kunnen vernieuwen. Omdat het nieuwe regenseizoen in zicht is, begint de tijd te dringen. Momenteel hebben we al €30.995 opgehaald. Het binnengekomen bedrag is naar Game Rangers International overgemaakt, zodat er aan de herbouw van het kamp begonnen kan worden. Het zou nog steeds fijn zijn als we meer geld zouden kunnen overmaken zodat het gehele kamp aangepakt kan worden en de verzorgers en de weesolifantjes veilig zijn. Wil jij nog een donatie geven voor de heropbouw van Camp Phoenix? Klik dan hier of op de onderstaande button.

✓ 2021 – Een reddingswagen

Meestal verloopt de redding van een weesolifantje volgens plan, omdat de voorbereiding goed is. Maar helaas gebeuren er soms ook onverwachte dingen waar GRI geen grip op heeft; zoals een kapotte truck. Het overkwam GRI tijdens een reddingsactie waarbij ze twee olifantjes uit hetzelfde mens-olifantconflict moesten redden. Een nieuwe truck kostte veel geld. Zonder financiële steun zou er geen nieuwe truck komen en bleef deze stressvolle situatie voortduren. Rachael heeft ons namens het GRI-team om hulp gevraagd. Een nieuwe reddingswagen zou ongeveer $38.000 kosten. Iedereen kon helpen door een donatie te doen. Elk bedrag maakte het verschil. De truck is in mei besteld bij Toyota, half mei werd er toen al aangegeven door de fabrikant dat de auto al bijna geleverd kon worden. Door oponthoud bij Toyota kwam de truck toch later en werd beloofd dat deze in juli geleverd zou worden. De auto moest dan nog wel de goede kleuren krijgen, zodat deze onopvallend is wanneer er in de wildernis wordt gereden en de voorkant van de wagen moest extra versterkt worden. Met de bijkomende kosten werd in eerste instantie geen rekening gehouden, waardoor er onvoldoende geld was. Gelukkig waren er Vrienden bereid om een donatie over te maken waardoor het volledige bedrag van $44.000 betaald kon worden.

Na een paar maanden wachten, is de reddingswagen eind juli gearriveerd bij de Kafue Release Facility, waar het team liefkozend de truck een naam heeft gegeven: Tank. Tank zal zich dus hardmaken voor reddingsoperaties van gevonden weesolifantjes en zal wanneer er geen operatie plaatsvindt gebruikt worden voor andere activiteiten die in het belang zijn van de KRF. De reddingswagen was écht hard nodig, daarom maakte het bij de Release Facility Manager emotie los. Manager Tim zei; “De Cruiser zal de nodige capaciteit meebrengen om de activiteiten van KRF de komende jaren te ondersteunen. Ik ben misschien bevooroordeeld als een Cruiser-fan, maar het hele team hier is al erg trots op Tank en zal hem met veel tederheid en liefdevolle zorg behandelen.”

⬅ De video waarin Rachael Murton verteld over de redding van twee weesolifantjes en waarom er een nieuwe reddingswagen nodig was.

✓ 2015 – Reparaties gebouwen en stallen Camp Phoenix

In januari 2015 was het olifantjesweeshuis in Kafue National Park getroffen door een zware regenval, de nabijgelegen Nkala rivier was overstroomd waardoor het olifantjesweeshuis onder water stond. Door de behoorlijke stroming waren de olifantenstallen, de verzorgers-accommodatie en gebouwen zwaar getroffen. De weesolifantjes stonden de hele dag in het water, de kleinste olifantjes konden nog maar net boven water blijven. Het was behoorlijk ingrijpend! Vanuit Zambia is er toen een noodoproep gedaan om hen financieel te steunen voor vervanging en reparaties van de stallen, gebouwen en apparatuur. Vrienden van de Olifant heeft vanuit het Noodfonds een donatie overgemaakt. We hebben van tientallen betrokken mensen een donatie mogen ontvangen waardoor we extra financiële steun aan het olifantjesweeshuis hebben kunnen overmaken. Vanuit Zambia hebben zij ons toen laten weten geroerd te zijn met de betrokkenheid van de donatie-gevers. Met dit bedrag kon er een begin worden gemaakt aan reparaties.
Back To Top