Ga naar hoofdinhoud

Klimaatverandering heeft grote gevolgen
voor de wereld waarin wij leven,

maar ook voor de olifanten.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de wereld waarin we leven. Door de opwarming van de aarde smelten gletsjers, stijgt de zeespiegel, sterven soorten uit en nemen zware weersomstandigheden zoals overstromingen, extreme droogte en orkanen toe.

Door ontbossing op grote schaal, industrie, verstedelijking, landbouw en het gebruik van fossiele brandstoffen bevindt de hoeveelheid kooldioxide in de lucht zich op het hoogste niveau sinds miljoenen jaren. Dit veroorzaakt klimaatverandering, waaronder extreme droogte die met het jaar erger wordt.

Zo kampt Zambia met enorme droogte, wat leidt tot veel sterfte onder olifanten, maar ook onder andere dieren. Moederolifanten sterven door zwakte en babyolifantjes komen alleen te staan. Als er niet op tijd hulp wordt geboden, sterven ook zij. Naast mens-olifantconflicten is de droogte in Zambia dus een van de oorzaken van olifantensterfte.

Hier kan iets aan gedaan worden. We hebben aan Rachael Murton, leidinggevende van het olifantjesweeshuis in Zambia, dat door Vrienden van de Olifant wordt ondersteund, gevraagd hoe we kunnen helpen. Een oplossing die zij gaf is het bouwen van een waterput  in het nationale park, waar alle dieren profijt van hebben. Op deze manier kunnen we samen de sterfte terugdringen zodat belangrijke soorten, zoals de olifant, niet doodgaan door een tekort aan water. Een waterput kost € 18.800. Met elkaar kunnen wij dit mogelijk maken.

Waar water is, is leven

Help jij mee om een waterput te bouwen?

Of bestel een t-shirt, pet, trekkoordtas of waterfles,

de gehele opbrengst gaat naar de waterput

€‎4,292
van €‎18,800 ingezameld

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de wereld waarin wij leven,

maar ook voor olifanten.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de wereld waarin we leven. Door de opwarming van de aarde smelten gletsjers, stijgt de zeespiegel, sterven soorten uit en nemen zware weersomstandigheden zoals overstromingen, extreme droogte en orkanen toe.

Zo kampt Zambia met enorme droogte, wat leidt tot veel sterfte onder olifanten, maar ook andere dieren. Moederolifanten sterven door zwakte en babyolifantjes komen alleen te staan. Als er niet op tijd hulp geboden wordt, zullen ook zij sterven. Naast mens-olifantconflicten is de droogte in Zambia een van de oorzaken van olifantensterfte.

Door ontbossing op grote schaal, de industrie, verstedelijking, de landbouw en het gebruik van fossiele brandstoffen bevindt de hoeveelheid kooldioxide in de lucht zich op het hoogste niveau ooit sinds miljoenen jaren. Daardoor is de enorme droogte een van de klimaatveranderingen die met het jaar toe neemt.

Doneer voor de waterput in Zambia

Of bestel een t-shirt, pet,
trekkoordtas of waterfles,

de gehele opbrengst gaat
naar de waterput

€‎4,292
van €‎18,800 ingezameld

Klimaatverandering heeft grote gevolgen
voor de wereld waarin wij leven,

maar ook voor olifanten.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de wereld waarin we leven. Door de opwarming van de aarde smelten gletsjers, stijgt de zeespiegel, sterven soorten uit en nemen zware weersomstandigheden zoals overstromingen, extreme droogte en orkanen toe.

Door ontbossing op grote schaal, de industrie, verstedelijking, de landbouw en het gebruik van fossiele brandstoffen bevindt de hoeveelheid kooldioxide in de lucht zich op het hoogste niveau ooit sinds miljoenen jaren. Daardoor is de enorme droogte een van de klimaatveranderingen die met het jaar toe neemt.

Zo kampt Zambia met enorme droogte, wat leidt tot veel sterfte onder olifanten, maar ook andere dieren. Moederolifanten sterven door zwakte en babyolifantjes komen alleen te staan. Als er niet op tijd hulp geboden wordt, zullen ook zij sterven. Naast mens-olifantconflicten is de droogte in Zambia een van de oorzaken van olifantensterfte.

Hier kan iets aan gedaan worden. We hebben aan Rachael Murton, leidinggevende van het olifantjesweeshuis in Zambia dat Vrienden van de Olifant ondersteund, gevraagd wat we tegen deze enorme droogte kunnen doen. Een oplossing die zij gaf was om een waterput te bouwen in het nationale park, waar alle dieren profijt van hebben. Op deze manier kunnen we samen sterfte terugdringen zodat belangrijke soorten, zoals de olifant, niet doodgaan door een tekort aan water. Een waterput kost € 18.800, maar met elkaar kunnen wij dit mogelijk maken.

Waar water is, is leven

Help jij mee om een waterput te bouwen?

Of bestel een t-shirt, pet,
trekkoordtas of waterfles,

de gehele opbrengst gaat
naar de waterput

€‎4,292
van €‎18,800 ingezameld
Back To Top