Ga naar hoofdinhoud

Organisatie

Waar zetten wij ons voor in

Vrienden van de Olifant is een non-profitorganisatie op het gebied van natuurbescherming die zich inzet voor de bescherming van Aziatische en de Afrikaanse olifanten en in het bijzonder voor weesolifantjes. Juist nu de olifantenpopulatie zo laag is, is de verzorging van de weesolifantjes ontzettend belangrijk. De verzorging is gericht op de lange termijn en draagt bij aan instandhouding van de populatie.

Vrienden van de Olifant is in 1995 opgericht door Rob Faber. We zijn begonnen met het steunen van de weesolifantjes in Kenia en konden onze steun in de afgelopen jaren uitbreiden met de financiële ondersteuning van het olifantjesweeshuis Elephant Transit Home op Sri Lanka en van het GRI Elephant Orphanage Project in Zambia. Sinds 2000 bieden we ondersteuning aan Elephant Nature Park in Thailand en sinds enkele jaren ook aan het Southern Tanzania Elephant Project. Daarnaast hebben we in 2016 het ETH Medical Centre op Sri Lanka kunnen realiseren.

Met financiële steun aan bovenstaande concrete projecten steunen we de olifant. Hierdoor kan de olifant in zijn eigen omgeving blijven leven. De bescherming van olifanten is heel hard nodig. Olifanten worden enorm bedreigd door ivoorstropers, door het inkrimpen van hun leefgebieden en door de toeristenindustrie. Er worden nog steeds babyolifantjes bij hun moeder weggehaald, waarbij de moeder ‘zo nodig’ wordt doodgeschoten.

Olifanten vormen de hoeksteen van het ecosysteem. Zonder olifanten zullen verschillende planten- en diersoorten niet overleven. Zonder hulp zullen er over een tiental jaren alleen nog olifanten in dierenparken te zien zijn. Wij vinden het belangrijk dat in het wild levende olifanten ook voor de generaties na ons behouden blijven.

Sinds 1995 werkzaam

Wij danken alle Vrienden die ons werk mogelijk maken. Dankzij jullie steun zijn vele weesolifantjes gered van de dood en hebben zij een nieuwe toekomst gekregen.

We doen nog steeds onze uiterste best om de noodzaak van bescherming onder de aandacht te brengen en peetouders te werven voor hulp aan de weesolifantjes. Er zijn in de afgelopen jaren veel weesolifanten gerehabiliteerd en teruggekeerd naar de natuur, waar zij een zelfstandig leven leiden. Er zijn senior-weesolifanten die zelf alweer nakomelingen hebben gekregen. Een kroon op ons werk!


Voorlichting

Vrienden van de Olifant brengt het tijdschrift ‘de Olifant’ uit; een informatief en educatief tijdschrift met prachtige foto’s en interessante feiten over de olifanten en de projecten. Wij staan regelmatig op evenementen waar we voorlichting geven en aandacht vragen voor het leven, de bedreigingen en de beschermingsmogelijkheden van olifanten. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk mensen bij de problematiek betrekken. Vrienden van de Olifant streeft naar samenwerking met reisorganisaties die diervriendelijke reizen aanbieden.

Bestuurders

Vrienden van de Olifant wordt geleid door:

Rob Faber, voorzitter
Inge Lenior, secretaris

Bestuurslid: Kim Nathalia

 

Beleidsmaatregelen

Vrienden van de Olifant is aangesloten bij het wereldwijde samenwerkingsverband Species Survival Network SSN. Vrienden van de Olifant is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) Fiscaalnummer 8072.10.791 Kamer van Koophandelnummer 30150477 

 

Jaarlijks maakt het bestuur een Beleidsplan en begroting waarin de doelstellingen worden nagestreefd.  Elk jaar wordt er een Jaarverslag gemaakt waarin de gebeurtenissen van dat jaar de revue passeren.  Sinds 1 januari 2021 zijn ‘grote’ ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren.

 

Back To Top