Ga naar hoofdinhoud
Geef olifantjes een
nieuwe toekomst

Als we niets doen, sterft de olifant uit. De mens vormt wereldwijd de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de natuur. Door ontbossing op grote schaal, verstedelijking, de industrie, de landbouw en het gebruik van fossiele brandstoffen bevindt de hoeveelheid kooldioxide in de lucht zich op het hoogste niveau ooit sinds miljoenen jaren. In de laatste vijftig jaar zijn door toedoen van de mens populaties wilde dieren, waaronder olifanten, meer dan gehalveerd en heeft de mens hun leefgebieden en hele ecosystemen ernstig verstoord, terwijl de menselijke populatie juist is verdubbeld. Dit heeft al tot het uitsterven van verschillende diersoorten geleid. De olifant is gelukkig nog niet uitgestorven, maar is wel ernstig bedreigd.


‘Wij vinden het belangrijk dat in het
wild levende olifanten ook voor de
generaties na ons behouden blijven.’

Waarom raken babyolifantjes verweesd?

Verstedelijking, landbouw en palmolie plantages nemen steeds meer het leefgebied van olifanten in. Hierdoor worden de natuurlijke leefgebieden van olifanten steeds kleiner en worden olifanten door de mens steeds verder in het nauw gedreven. Olifanten op zoek naar voedsel en water komen steeds vaker in de problemen doordat ze overal mensen tegenkomen op hun eeuwenoude migratieroutes, met verstrekkende gevolgen van dien. Babyolifantjes komen alleen te staan doordat hun moeder door stropers is gedood of doordat de kudde is verjaagd en het kleintje de kudde niet heeft kunnen bijhouden. Maar er worden ook babyolifantjes gevonden in opgedroogde waterputten of in greppels, waar zij niet meer uit konden komen en waarbij de kudde genoodzaakt was om het kleintje alleen achter te laten. De mens verdrijft olifanten vervolgens uit hun steeds kleiner wordende habitat met vergif, explosieven en door afschot. 

Juist nu de olifantenpopulatie in gevaar is, zijn de jonge olifantjes zo ontzettend belangrijk. Zij zijn immers de toekomst. Zonder hulp zullen de weerloze babyolifantjes het niet redden. Afhankelijk van hun leeftijd en conditie kunnen babyolifantjes 2 tot 3 dagen zonder moedermelk en de bescherming van hun moeder en de kudde overleven. Dikwijls zijn de gevonden weesolifantjes sterk verzwakt, uitgedroogd en getraumatiseerd door wat zij hebben meegemaakt. Als ze geluk hebben worden ze op tijd gevonden door de teams van de weeshuizen die wij ondersteunen.

“De weesjes worden dikwijls in een levensbedreigende situatie of met een
gecompliceerde aandoening gevonden.”
– Vijitha Perera

Een babyolifantje wordt gevonden en naar het weeshuis gebracht, wat nu?

In de weeshuizen krijgen de weesolifantjes de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Ze worden liefdevol door de andere weesolifantjes opgevangen. Wanneer zij eraan toe zijn, zullen de jonge olifantjes zich bij de oudere weesolifantjes in de groep voegen. Binnen de groep leren zij het belang van structuur in de kudde en ontwikkelt zich de rangorde. Ook sociale vaardigheden leren ze van elkaar. Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de weesolifantjes. Hierin worden ze begeleid door de verzorgers, die dag en nacht bij de weesolifantjes aanwezig zijn.

Wanneer de olifantjes groot en zelfstandig genoeg zijn, zullen zij per groepje terugkeren naar een van de nationale parken, waar ze zich kunnen aansluiten bij een in het wild levende kudde. Dit integratieproces gebeurt stap voor stap. Sommigen van de geïntegreerde senior-weesolifanten worden d.m.v. zenderhalsbanden in de gaten gehouden en in geval van nood wordt er hulp geboden.

© Sheldrick Wildlife Trust, een project dat Vrienden van de Olifant ondersteunt.

Behoud op lange termijn

De weeshuizen doen meer dan alleen het verzorgen van de weesolifantjes. Samen met de departementen waar de weeshuizen onder vallen én de lokale bevolking zetten zij zich in om mens-olifantconflicten tot een minimum te beperken. Behoud op lange termijn kan alleen als ook de bevolking rondom de beschermde gebieden bij de beschermingsprojecten betrokken is.

Er worden verschillende educatie- en voorlichtingsprogramma’s georganiseerd om het bewustzijn omtrent natuurbehoud te vergroten. Er wordt aan verschillende projecten gewerkt; bijvoorbeeld aan het ondersteunen van anti-stropersteams en het plaatsen van bijenkorven en omheiningen.

De 5 peetouderprojecten die wij ondersteunen

Belangrijk om te weten is dat het peetouderproject op Sri Lanka, in Zambia en Kenia olifantjesweeshuizen zijn voor weesolifantjes. Het doel is om hen te reïntegreren in het wild. In Thailand is dit anders. In de opvang Elephant Nature Park in Thailand worden olifanten, die gered zijn uit de toeristen-industrie en houtkapindustrie, verzorgd en begeleid bij het verwerken van hun traumatische ervaringen, zij kunnen hierdoor niet meer terugkeren naar het wild en leven een zo vrij mogelijk leven in de opvang, die gelegen is in een grote vallei. Wij ondersteunen de volgende peetouderprojecten:

Praktische informatie over het adopteren

Samen maak je de verzorging mogelijk

Informatie & Beeldmateriaal

Bankkosten

Voor de verzorging van een weesolifantje heeft elk olifantje meer dan één peetouder nodig, dit komt omdat de verzorging van een weesolifantje maandelijks tussen de € 450,- en € 750,- bedraagt. Jouw maandelijks bijdrage is € 6,50. Met elkaar maak je de verzorging mogelijk.  Lees meer

Peetouders van een weesolifantje op Sri Lanka ontvangen minder informatie en beeldmateriaal in vergelijking met de andere peetouderprojecten in Kenia, Zambia en Thailand. Lees hier waarom.

Om de bankkosten zo laag mogelijk te houden, wordt de bijdrage om de maand afgeschreven (voorbeeld: je steunt 1 olifantje van € 6,50; om de maand wordt dan € 13,00 afgeschreven en maandelijks wanneer je meerdere olifantjes of meerdere projecten steunt.)

Overzicht van alle olifantjes die je kunt adopteren

Bekijk hier alle olifantjes uit ons peetouderprogramma per peetouderproject. Weet je al uit welk project je een olifantje wilt adopteren? Klik dan hieronder om direct naar het desbetreffende peetouderproject te gaan:
Sri Lanka
Zambia
Kenia
Thailand
Frankrijk

Geef olifantjes een nieuwe toekomst

Als we niets doen, sterft de olifant uit. De mens vormt wereldwijd de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de natuur. Door ontbossing op grote schaal, verstedelijking, de industrie, de landbouw en het gebruik van fossiele brandstoffen bevindt de hoeveelheid kooldioxide in de lucht zich op het hoogste niveau ooit sinds miljoenen jaren. In de laatste vijftig jaar zijn door toedoen van de mens populaties wilde dieren, waaronder olifanten, meer dan gehalveerd en heeft de mens hun leefgebieden en hele ecosystemen ernstig verstoord, terwijl de menselijke populatie juist is verdubbeld. Dit heeft al tot het uitsterven van verschillende diersoorten geleid. De olifant is gelukkig nog niet uitgestorven, maar is wel ernstig bedreigd.


‘Wij vinden het belangrijk dat in het
wild levende olifanten ook voor de
generaties na ons behouden blijven.’

Waarom raken babyolifantjes verweesd?

Verstedelijking, landbouw en palmolie plantages nemen steeds meer het leefgebied van olifanten in. Hierdoor worden de natuurlijke leefgebieden van olifanten steeds kleiner en worden olifanten door de mens steeds verder in het nauw gedreven. Olifanten op zoek naar voedsel en water komen steeds vaker in de problemen doordat ze overal mensen tegenkomen op hun eeuwenoude migratieroutes, met verstrekkende gevolgen van dien. Babyolifantjes komen alleen te staan doordat hun moeder door stropers is gedood of doordat de kudde is verjaagd en het kleintje de kudde niet heeft kunnen bijhouden. Maar er worden ook babyolifantjes gevonden in opgedroogde waterputten of in greppels, waar zij niet meer uit konden komen en waarbij de kudde genoodzaakt was om het kleintje alleen achter te laten. De mens verdrijft olifanten vervolgens uit hun steeds kleiner wordende habitat met vergif, explosieven en door afschot. 

Juist nu de olifantenpopulatie in gevaar is, zijn de jonge olifantjes zo ontzettend belangrijk. Zij zijn immers de toekomst. Zonder hulp zullen de weerloze babyolifantjes het niet redden. Afhankelijk van hun leeftijd en conditie kunnen babyolifantjes 2 tot 3 dagen zonder moedermelk en de bescherming van hun moeder en de kudde overleven. Dikwijls zijn de gevonden weesolifantjes sterk verzwakt, uitgedroogd en getraumatiseerd door wat zij hebben meegemaakt. Als ze geluk hebben worden ze op tijd gevonden door de teams van de weeshuizen die wij ondersteunen.

“De weesjes worden dikwijls in een levensbedreigende situatie of met een
gecompliceerde aandoening gevonden.”
– Vijitha Perera

Een babyolifantje wordt gevonden en naar het weeshuis gebracht, wat nu?

In de weeshuizen krijgen de weesolifantjes de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Ze worden liefdevol door de andere weesolifantjes opgevangen. Wanneer zij eraan toe zijn, zullen de jonge olifantjes zich bij de oudere weesolifantjes in de groep voegen. Binnen de groep leren zij het belang van structuur in de kudde en ontwikkelt zich de rangorde. Ook sociale vaardigheden leren ze van elkaar. Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de weesolifantjes. Hierin worden ze begeleid door de verzorgers, die dag en nacht bij de weesolifantjes aanwezig zijn.

Wanneer de olifantjes groot en zelfstandig genoeg zijn, zullen zij per groepje terugkeren naar een van de nationale parken, waar ze zich kunnen aansluiten bij een in het wild levende kudde. Dit integratieproces gebeurt stap voor stap. Sommigen van de geïntegreerde senior-weesolifanten worden d.m.v. zenderhalsbanden in de gaten gehouden en in geval van nood wordt er hulp geboden.

© Sheldrick Wildlife Trust, een project dat Vrienden van de Olifant ondersteunt.

Behoud op lange termijn

De weeshuizen doen meer dan alleen het verzorgen van de weesolifantjes. Samen met de departementen waar de weeshuizen onder vallen én de lokale bevolking zetten zij zich in om mens-olifantconflicten tot een minimum te beperken. Behoud op lange termijn kan alleen als ook de bevolking rondom de beschermde gebieden bij de beschermingsprojecten betrokken is.

Er worden verschillende educatie- en voorlichtingsprogramma’s georganiseerd om het bewustzijn omtrent natuurbehoud te vergroten. Er wordt aan verschillende projecten gewerkt; bijvoorbeeld aan het ondersteunen van anti-stropersteams en het plaatsen van bijenkorven en omheiningen.

De 5 peetouderprojecten die wij ondersteunen

Belangrijk om te weten is dat het peetouderproject op Sri Lanka, in Zambia en Kenia olifantjesweeshuizen zijn voor weesolifantjes. Het doel is om hen te reïntegreren in het wild. In Thailand is dit anders. In de opvang Elephant Nature Park in Thailand worden olifanten, die gered zijn uit de toeristen-industrie en houtkapindustrie, verzorgd en begeleid bij het verwerken van hun traumatische ervaringen, zij kunnen hierdoor niet meer terugkeren naar het wild en leven een zo vrij mogelijk leven in de opvang, die gelegen is in een grote vallei. Wij ondersteunen de volgende peetouderprojecten:

Praktische informatie over het adopteren

Samen maak je de verzorging mogelijk

Informatie & Beeldmateriaal

Bankkosten

Voor de verzorging van een weesolifantje heeft elk olifantje meer dan één peetouder nodig, dit komt omdat de verzorging van een weesolifantje maandelijks tussen de € 450,- en € 750,- bedraagt. Jouw maandelijks bijdrage is € 6,50. Met elkaar maak je de verzorging mogelijk.  Lees meer

Peetouders van een weesolifantje op Sri Lanka ontvangen minder informatie en beeldmateriaal in vergelijking met de andere peetouderprojecten in Kenia, Zambia en Thailand. Lees hier waarom.

Om de bankkosten zo laag mogelijk te houden, wordt de bijdrage om de maand afgeschreven (voorbeeld: je steunt 1 olifantje van € 6,50; om de maand wordt dan € 13,00 afgeschreven en maandelijks wanneer je meerdere olifantjes of meerdere projecten steunt.)

Overzicht van alle olifantjes die je kunt adopteren

Bekijk hier alle olifantjes uit ons peetouderprogramma per peetouderproject. Weet je al uit welk project je een olifantje wilt adopteren? Klik dan hieronder om direct naar het desbetreffende peetouderproject te gaan:
Sri Lanka
Zambia
Kenia
Thailand
Frankrijk

Peetouderproject Sri Lanka

Chandi

Bulletje, geboren 13 juni 2023 – Sri Lanka –
Op de vroege ochtend van 13 juli 2023 liep een kudde olifanten door een menselijke nederzetting terug naar de aangrenzende bossen. De kudde werd opgemerkt door dorpelingen die de olifanten met veel lawaai begonnen te verjagen. In paniek renden de olifanten voor hun leven. Onderweg viel een babyolifantje in een diepe kuil waar hij niet zelfstandig uit kon komen.
Lees verder…

Dinu

Vrouwtje, geboren 23 april 2023 – Sri Lanka –
In de nacht van 23 juli 2023 raakte een kudde olifanten betrokken bij een mens-olifantconflict. Dorpelingen begonnen de olifanten met vuurwerk te verjagen. De olifanten renden voor hun leven en kwamen een heel eind verder bij een irrigatiekanaal langs de bosgrens tot bedaren. Als gevolg van de angst en uitputting gleed een babyolifantje op een onbewaakt moment in het irrigatiekanaal.
Lees verder…

Desi

Vrouwtje, geboren 22 maart 2023 – Sri Lanka –
Een boer had dit babyolifantje gevonden en heeft samen met een boswachter twee dagen gezocht naar haar moeder, maar helaas zonder succes. Omdat het leefgebied waar de olifanten rondliepen, steeds kleiner wordt, hebben de olifanten vermoedelijk gezocht naar een migratieroute door het dorp om verder te kunnen trekken.
Lees verder…

Nikini

Vrouwtje, geboren januari 2022 – Sri Lanka –
Nikini was ruim 3 maanden oud, toen ze op 17 april 2022 werd gevonden in een verlaten waterput in de plaats Kirioya. Beambten van het Wildlife Departement hebben haar uit de waterput bevrijd en naar het ETH Medical Centre in Giritale gebracht. Behalve uitdrogingsverschijnselen en lichte ondervoeding mankeerde ze gelukkig niets.
Lees verder…

Mali

Vrouwtje, geboren oktober 2021 – Sri Lanka –
Mali was slechts een maand oud toen ze doodziek werd aangetroffen bij haar moeder in de wilde natuur van Lunugamwehera. Het was duidelijk dat ze zonder hulp zou sterven. Dr. Perera en zijn team hebben het hartverscheurende besluit moeten nemen om het babyolifantje bij de moeder weg te halen.
Lees verder…

Erabadi

Vrouwtje, geboren april 2021 – Sri Lanka –
Erabadi was 6 maanden oud toen zij het slachtoffer is geworden van een mens-olifantconflict in Thabbowa. Terwijl de kudde wegvluchtte is zij in een stinkende modderige put gevallen. Gelukkig heeft de lokale bevolking haar uit de put bevrijd en werd de hulp van het weeshuis ingeschakeld.
Lees verder…

Thamil

Bulletje, geboren oktober 2020 – Sri Lanka –
Thamil was een jaar oud toen zijn kudde betrokken raakte bij een mens-olifantconflict. Hij is door rondvliegende kogels gewond geraakt aan zijn rechtervoorpoot en in zijn borstkas. Het bloed stroomde uit zijn wonden. Waarschijnlijk heeft hij dagen moederziel alleen rondgezworven.
Lees verder…

Damsari

Vrouwtje, geboren sept. 2020 – Sri Lanka –
Damsari en haar nichtje Sunshine, zijn het slachtoffer van een mens-olifant conflict geworden. Hun kudde sloeg in paniek op de vlucht en staken een rivier over met diep, snelstromend water. De stroming van de rivier was zo sterk dat Damsari en Sunshine werden meegesleurd.
Lees verder…

Sunshine

Vrouwtje, geboren sept. 2020 – Sri Lanka –
Sunshine en haar nichtje Damsari, zijn het slachtoffer van een mens-olifant conflict geworden. Hun kudde sloeg in paniek op de vlucht en staken een rivier over met diep, snelstromend water. De stroming van de rivier was zo sterk dat Sunshine en Damsari werden meegesleurd.
Lees verder…

Coron

Vrouwtje, geboren mei 2020 – Sri Lanka –
Dit olifantje maakte deel uit van een kudde van acht olifanten. Op een dag was de kudde aan het grazen bij een meer in Kandakadu. De olifanten vinden het verse malse gras bij het meer smaakvoller dan de ruigere grassoorten die zich dieper in het natuurgebied bevinden.
Lees verder…

Nico

Bulletje, geboren augustus 2019 – Sri Lanka –
Nico werd op 24 december 2019 door dorpelingen alleen aangetroffen naast een rivier. Hij was ongeveer 4 maanden oud toen hij sterk vermagerd en uitgedroogd aan Dr. Dinusha De Silva in het ETH Medical Centre werd overgedragen. Ondanks zijn slechte gezondheid was hij heel actief en vooral heel schattig.
Lees verder…

Thimira

Bulletje, geboren juni 2019 – Sri Lanka –
Thimira werd gevonden in een waterput op landbouwgrond. De put was ongeveer 3 meter diep en het waterpeil stond op ruim een meter. Het wildlife-team kwam onmiddellijk naar de plek en haalde het kleine olifantje uit de waterput. Het olifantje bood tijdens de redding veel weerstand, maar gehoorzaamde al snel.
Lees verder…

Marah

Vrouwtje, geboren mei 2019 – Sri Lanka –
Marah was slechts 3 maanden oud toen zij moederziel alleen ronddwaalde. In de omgeving lag haar gedode moeder. Het babyolifantje was eenzaam en haar immuniteit was zeer slecht omdat zij enkele dagen geen moedermelk had gekregen. Ze was heel klein en kon onmogelijk in het wild overleven.
Lees verder…

Balendu

Bulletje, geboren maart  2019 – Sri Lanka –
Balendu werd  door dorpelingen aangetroffen in een waterput. Nadat het olifantje werd bevrijd is er gezocht naar de kudde. Het was aannemelijk dat dit olifantje van de kudde was gescheiden toen boeren de kudde van hun akkers verjoegen. Het team verwachtte dat de olifantenkudde naar het gebied zou terugkeren.
Lees verder…

Pawani

Vrouwtje, geboren november 2018 – Sri Lanka –
Pawani werd op 21 januari 2020 totaal verzwakt opgemerkt door een boer. Het uitgeputte olifantje ademde nog nauwelijks. Toen het ETH-team arriveerde kreeg ze ter plekke een eerste behandeling. Tijdens het inspecteren van het gebied trof het team de ingestorte moeder van het babyolifant aan.
Lees verder…

Namal

Bulletje, geboren februari 2012 – Sri Lanka –
Namal was pas enkele weken oud toen hij in de zee werd gevonden. Hij verkeerde in een zeer slechte gezondheid. Namal’s overlevingskansen waren zeer klein, maar zijn enorme wilskracht heeft hem er doorheen gesleept. Direct na zijn redding bleek Namal’s voet, door een stropersstrik, levensbedreigend ontstoken te zijn, waardoor het onderbeen noodgedwongen moest worden geamputeerd
Lees verder…

Peetouderproject Zambia

Bupe

Bulletje, geboren januari 2023 – Zambia –
Het olifantje liep al vijf dagen moederziel alleen rond. Omdat het olifantje zwak was en daardoor een gemakkelijke prooi voor roofdieren, zocht hij naar een veilige schuilplek en verstopte zich ’s nachts in doornig struikgewas.
Lees verder…

Chikumbi

Vrouwtje, geboren april 2022 – Zambia –
In het dorpje Chikumbi werd op 12 augustus 2022 een babyolifantje gespot door een lokale inwoner. Het babyolifantje liep schreeuwend en gedesoriënteerd in de achterhoede van een grote kudde, tussen een groep bullen. De bullen en de rest van de kudde negeerden het babyolifantje.
Lees verder…

Daliso

Bulletje, geboren juni 2021 – Zambia –
In South Luangwa National Park werden op 14 juni 2022 een gewonde moederolifant en haar jonge zoon gespot. De moederolifant kon nauwelijks lopen als gevolg van een schotwond in haar poot. De hulp van het Departement of National Parks & Wildlife werd ingeschakeld om de moederolifant medisch te behandelen.
Lees verder…

Wamwayi

Bulletje, geboren september 2021 – Zambia –
Op 25 november 2021 kwam er bij Game Rangers International een melding van de Conservation South Luangwa, dat leden van de Nsefu-gemeenschap een verlaten babyolifantje in een modderpoel hadden aangetroffen. Volgens de gemeenschapsleden worstelde hij al meer dan 24 uur om zichzelf uit de modderpoel te bevrijden.
Lees verder…

Olimba

Vrouwtje, geboren november 2018 – Zambia –
Olimba was net een jaar oud toen zij werd aangetroffen bij haar moeder die met levensbedreigende schotwonden gevangen zat in een stropersstrik. Tragisch genoeg was haar moeder te ernstig gewond om gered te worden en moest ze uit haar lijden verlost worden. Olimba was totaal in paniek.
Lees verder…

Kasewe

Vrouwtje, geboren december 2015 – Zambia –
Kasewe was slechts 9 maanden oud toen zij alleen dwalend werd gevonden. Zij is slachtoffer geworden van een mens-olifantconflict waarbij haar moeder is gedood. Het verlies van haar moeder en familie was een enorm traumatische ervaring voor de kleine Kasewe. Vanaf het eerste moment dat zij in het olifantjesweeshuis was zocht zij de aandacht van de verzorgers die haar liefdevol geruststelden.
Lees verder…

Nkala

Bulletje, geboren maart 2013 – Zambia –
In juni 2013 werd Nkala ontdekt door de lokale gemeenschap van Nkala Game Management Area toen hij alleen en verdrietig tussen hun vee liep, nadat een kudde olifanten langs hun dorp was gelopen. Door GRI’s wekelijkse Community Radio Show kenden de mensen van Nkala Game Management Area het werk van GRI en namen contact op om te vragen een reddingsactie te starten.
Lees verder…

Peetouderproject Kenia

Kerrio

Vrouwtje, geboren januari 2021 – Kenia –
Op de avond van 30 augustus 2021 escaleerde een gevecht over veediefstal in een vuurgevecht. Een nabijgelegen kudde olifanten sloeg van angst op hol. De volgende ochtend hoorden stamleden het gebrul van een olifantje. Toen ze het geluid onderzochten, vonden ze een verlaten babyolifantje, dat op haar zij in het gras lag.
Lees verder…

Esoit

Bulletje, geboren februari 2020 – Kenia –
Op de avond van 3 mei 2021 kwam er een melding bij het weeshuis van de Kenya Wildlife Service (KWS) dat er een ernstig gewonde vrouwelijke olifant was waargenomen op de Chyulu Hills. Haar rechter achterpoot was verbrijzeld, waarschijnlijk als gevolg van een val in het rotsachtige terrein. Ze was moeder van een jonge, melkafhankelijke baby.
Lees verder…

Naleku

Vrouwtje, geboren juli 2019 – Kenia –
Naleku was nog maar 6 maanden oud toen haar moeder kwam te overlijden. Het babyolifantje kreeg een kalmeringsmiddel tegen de stress waardoor de reddingsoperatie probleemloos verliep. Zij was al langer dan 24 uur zonder moedermelk. Naleku’s eerste nacht in het weeshuis verliep onrustig.
Lees verder…

Olorien

Vrouwtje, geboren april 2019 – Kenia –
Rangers zagen het babyolifantje moederziel alleen rondzwerven en meldden haar aanwezigheid bij de Kenya Wildlife Service (KWS). Men besloot om eerst af te wachten of ze weer in een kudde zou worden opgenomen. In de daaropvolgende dagen trokken er diverse kuddes voorbij, maar het babyolifantje bleef telkens alleen achter.
Lees verder…

Roho

Bulletje, geboren januari 2019 – Kenia –
Roho was slechts 9 maanden oud toen hij midden oktober 2019 op een berg naast het lichaam van zijn overleden moeder werd aangetroffen. Zij is slachtoffer geworden door stroperij. Roho zat ineengedoken dicht tegen het lichaam van zijn moeder aan. De reddings-helicopter kon onmogelijk op de berg landen.
Lees verder…

Naboishu

Bulletje, geboren oktober 2018 – Kenia –
Naboishu was slechts 18 maanden oud toen zijn moeder overleed. Veel te jong om zonder moedermelk in het wild te overleven. De kudde werd gevolgd, maar ze bleven hoog op een heuvel en de regenachtige omstandigheden belemmerden elke mogelijkheid om de baby te redden.
Lees verder…

Larro

Vrouwtje, geboren maart 2018 – Kenia –
Larro was nog slechts 10 maanden oud toen zij moederziel alleen werd aangetroffen. Het kleine olifantje stond bij een woning en had zich verstopt in het dichte struikgewas. Er waren geen olifantenkuddes in het gebied waargenomen, waar ze eventueel bij kon horen. De oorzaak waardoor zij wees is geworden is onbekend.
Lees verder…

Ngilai

Bulletje, geboren februari 2015 – Kenia –
Dit bulletje was slechts drie weken oud toen hij, in het ‘Ngilai-gebied’, door lokale herders werd aangetroffen in een waterput die ze gebruiken voor hun vee. Het olifantje had over zijn hele lijfje flinke schaafwonden en blauwe plekken veroorzaakt door zijn strijd om uit de put te komen. Dankzij de herders werd het olifantje bevrijd en naar het weeshuis gebracht.
Lees verder…

Godoma

Vrouwtje, geboren februari 2015 – Kenia –
Op 14 augustus 2015 troffen scouts van het Taita Hills natuurgebied een babyolifantje aan dat vast zat in een diepe waterput nabij de Godoma vallei. Haar hele lijfje was bont en blauw van haar strijd om te overleven. De scouts stelden alles in het werk om het kleine olifantje te bevrijden. De opvang in Voi bevindt zich op anderhalf uur van Taita Hills natuurgebied en was het dichtste bij.
Lees verder…

Lima Lima

Vrouwtje, geboren februari 2012 – Kenia –
Dit baby olifantje was ongeveer 1 jaar oud toen ze voor het eerst was gesignaleerd op 18 februari 2013. Er werd direct aangenomen dat ze verweesd was, vanwege de stroperij die recent had plaatsgevonden in Laikipia West. Een paar dagen later werd ze weer gezien in de omgeving van de Loisaba Lodge en de tuinman rapporteerde dit onmiddellijk aan het management van de lodge.
Lees verder…

Quanza

Vrouwtje, geboren oktober 2011 – Kenia –
Dit olifantje was een jaar oud toen ze een enorme traumatische ervaring heeft meegemaakt. In de ochtend van 28 oktober 20212 kreeg Vicki Fishlock, medewerkster van de Amboseli Trust for Elephants een zeer alarmerend bericht van de rangers van de Kenia Wildlife Service. Ter plaatse aangekomen kregen de medewerkers te maken met een zeer gruwelijke aanblik.
Lees verder…

Sonje

Vrouwtje, geboren april 2011 – Kenia –
Dit jonge olifantje werd alleen dwalend gevonden in het oostelijke deel van Tsavo National Park. Ze liep mank als gevolg van een breuk in de knie van haar rechterachterpoot. De verzorgers hebben haar Sonje genoemd dat in de lokale taal ‘mank’ betekent. Bij aankomst in het weeshuis was Sonje ongeveer 14 maanden oud.
Lees verder…

Murera

Vrouwtje, geboren september 2009 – Kenia –
In 2012 zagen safari-gidsen in het Meru National Park een jong olifantje dat heel moeizaam liep. Korte tijd later werd het olifantje opnieuw gezien en men nam contact op met het weeshuis om het olifantje te redden. Het olifantje was waarschijnlijk in een spijkerbed met vergiftigde spijkers gelopen, dat net onder de aarde verstopt was op een door olifanten veel gebruikt pad.
Lees verder…

Peetouderproject Thailand

BunMa & Chaba

Vrouwtjes, BunMa geboren in 2005,
Chaba geboren op 17 mei 2021 – Thailand –
Op 11 augustus 2021 zijn moeder en dochter door Lek en haar team gered uit een olifantenkamp waar BunMa haar hele leven werkzaam was in olifantenshows. Ze moest dagelijks urenlang rondrijden op een speciale fiets en schilderen. Op 17 mei 2021 is ze bevallen van haar baby die van Lek de naam Chaba, dat ‘leven’ betekent’ heeft gekregen.
Lees verder…

Kham Moon & Pyi Mai

Vrouwtjes, Kham Moon geboren in 1996,
Pyi Mai geboren op 22 nov. 2020 – Thailand –
Tijdens de coronacrisis op 21 januari 2021 heeft Lek een moederolifant en haar pasgeboren dochter gered uit een kamp in de regio. Deze redding is mogelijk gemaakt dankzij een genereuze donatie. De eigenaar heeft als gevolg van de coronacrisis in het afgelopen jaar twintig van zijn olifanten verkocht aan de houtkap-industrie. Het lot van moeder en kind was ook al bezegeld.
Lees verder…

Mae Mai & Wan Mai

Vrouwtjes, Mae Mai geboren in 1995,
Wan Mai geboren op 2 mei 2020 – Thailand –
Tijdens de coronacrisis bezocht Lek een kamp en liep langs een moeder olifant met haar pasgeboren dochter. Vooral de moeder, maar ook de baby, had een trieste blik in haar ogen. Ze stond vastgeketend in een klein smerige betonnen ruimte met haar baby dicht tegen zich aan. Ze had geen toegang tot voedsel en water.
Lees verder…

Thong Ae

Vrouwtje, geboren maart 2015 – Thailand –
De geboorte van Thong Ae is het gevolg van ‘gedwongen fokken’, waarbij haar moeder stond vastgeketend om gedekt te worden. De kleine Thong Ae was slechts 5 maanden oud toen ze bij haar moeder werd weggehaald en werd verkocht aan een kamp met circusshows. Op deze plek is ze vastgebonden en gemarteld totdat haar wil was gebroken.
Lees verder…

Faa Mai

Vrouwtje, geboren op 17 april 2009 – Thailand –
Faa mai werd op 17 april 2009 geboren in Elephant Nature Park (ENP) in Noord-Thailand. De geboorte van Faa Mai is heel speciaal omdat zij het eerste olifantje is dat in ENP is geboren. Mae Bua Tong is de moeder van Faa Mai. In 2005 is zij samen met haar dochter Tong Jaan door Lek gered van een erbarmelijk leven in de toeristen-industrie.
Lees verder…

Peetouderproject Frankrijk

Gandhi

Vrouwtje, geboren in 1969 – Frankrijk –
Gandhi werd in 1969 in het wild geboren, waarschijnlijk in Thailand. In 1973 kwam ze in een Deense dierentuin terecht. In 1988 werd ze overgebracht naar de voormalige dierentuin in Pont-Scorff in Frankrijk. Toen de dierentuin van Pont-Scorff in financiële moeilijkheden raakte, werd de toekomst ervan door een rechtszaak bepaald.
Lees verder…

Delhi

Vrouwtje, geboren in 1983 – Frankrijk –
Delhi werd in 1983 in het wild in Vietnam geboren. Op 18 juni 1987 kwam ze op ongeveer 4-jarige leeftijd aan in de Tsjechische dierentuin van Ústí nad Labem. Daar sloot ze vriendschap met het andere aanwezige vrouwtje. Delhi en de andere olifant werden in de dierentuin gebruikt in een ‘verrijkingsprogramma’, om het publiek te vermaken.
Lees verder…

Back To Top