Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring en Cookies

Waarom deze privacyverklaring?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Identiteit Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Vrienden van de Olifant.

Vrienden van de Olifant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 301550477. Vrienden van de Olifant is gevestigd en kantoorhoudend in Hoofddorp, 2132 CT, Binnenweg 4 en bereikbaar via het e-mailadres info@olifanten.org.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Vrienden van de Olifant kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

  • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst via een peetouderschap of abonnement met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
  • Via derden: wanneer er bv een peetouderschap of abonnement cadeau aan u wordt gedaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Vrienden van de Olifant kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vrienden van de Olifant, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vrienden van de Olifant verstrekt. Vrienden van de Olifant verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: zoals de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens die voor het contact belangrijk zijn.
  • Betaling en factuurgegevens: indien u een overeenkomst zoals een peetouderschap of abonnement aangaat, nemen wij uw bankgegevens op.
  • Geboortedatum: i.v.m. de hoogte van de bijdragen. Een jeugdbijdrage is lager dan een volwassen-bijdrage.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Vrienden van de Olifant gebruikt verkregen persoonsgegevens van Vrienden om u op de hoogte te houden over de beschermingsprojecten die u financieel steunt en voor de interne administratie. De persoonsgegevens van abonnees worden gebruikt om u het tijdschrift toe te kunnen sturen.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Voor het verbeteren van onze diensten.
  • Voor het uitnodigen van een lezing of evenement.

Vrienden van de Olifant verstuurd haar nieuwsbrieven per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Op verzoek worden de nieuwsbrieven ook per post verstuurd.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Anoniem doneren

Donateurs kunnen beslissen anoniem een gift te doen, zodat er geen persoonsgegevens over de donateur wordt verzameld.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Vrienden van de Olifant zal nooit persoonsgegevens van Vrienden, abonnees of donateurs afstaan aan derden.

Vrienden van de Olifant deelt uw e-mailadres met onderaannemer die namens ons de nieuwsbrieven verstuurd. Vrienden van de Olifant heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Vrienden van de Olifant bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Website www.olifanten.org

Onze website is gehost bij MEO. Onze website maakt gebruik van een betrouwbare https://SSL-certificaat.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

  • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • De op onze website bezochte pagina‘s;
  • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website is het mogelijk informatie via social media te delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door deze partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Vrienden van de Olifant over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@olifanten.org kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Vrienden van de Olifant, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Vrienden van de Olifant zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Vrienden van de Olifant of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Vrienden van de Olifant neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Vrienden van de Olifant via secretariaat@olifanten.org.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in deze privacyverklaring. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacyverklaring te lezen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop Vrienden van de Olifant omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via secretariaat@olifanten.org.

Back To Top