skip to Main Content

BUBA DE DUPE VAN ONWAARHEDEN

Na haar leven in dienst van de mens zou zij nog jaren in gevangenschap moeten leven op een parkeerterrein naast een circustent. Dit is feitelijk dierenmishandeling. 

Kranten plaatsen alleen verhalen van de heer Freiwald en van mensen die Buba geen ‘vrij’ leven gunnen. Deze mensen zien Buba graag als levend reclamebord voor het circus. Veel politici luisteren alleen naar wat de heer Freiwald te zeggen heeft en verdiepen zich niet in het leven van Buba. Minister Schouten is de laatste maanden bezig geweest met het zoeken naar de juiste opvang voor Buba en heeft met verschillende partijen gesproken. Haar voorkeur gaat uit naar een geschikte opvang waar Buba zowel fysiek als mentaal op haar plaats is. Een opvang waar Buba weer olifant kan zijn.

Het welzijn van Buba ligt iedere dierenliefhebber na aan het hart. Vrienden van de Olifant en Animals Today zijn in het voorjaar een petitie gestart en hebben in samenwerking met Franse dierenbeschermingsorganisaties 42.625 handtekeningen binnengehaald. Deze zijn door voorzitter Rob Faber overhandigd aan Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het directoraat-generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken.

Op dinsdag 1 december wordt er in de Tweede Kamer gestemd over het welzijn van Buba. Nu veel Kamerleden vinden dat Buba het beste bij de heer Freiwald op een parkeerterrein kan blijven, is er een kans dat een meerderheid van de kamer besluit om voor Buba een uitzondering te maken en haar een olifantenpardon te geven. PARDON?????

 

Buba is als baby vanuit Afrika naar Europa gebracht om de mensen te vermaken. Zij is nu 45 jaar en kan nog 20 tot 30 jaar leven. Moet zij dan de rest van haar leven op een parkeerterrein naast het circus leven? Zij heeft geen dierwaardig leven, laat staan een olifantwaardig leven. Een olifant hoort uren te kunnen lopen en heeft ruimte nodig. Een olifant hoort geen wortels en hooi te eten, maar moet kunnen foerageren van struiken, bomen en gras. Een olifant hoort dagelijks een zand- en modderbad te kunnen nemen… Dit alles kan niet op het circusterrein van de heer Freiwald. Daarnaast is een olifant een kuddedier dat niet alleen hoort te leven.

Ondanks het verbod op wilde dieren in het circus, werd er voor Buba een uitzondering gemaakt omdat er zogenaamd geen goede opvang voor Buba zou zijn. In 2017 is Buba bij wijze van proef naar de Belgische Pairi Daiza Zoo gebracht, waar zij korte tijd verbleef. Daar ging het niet goed omdat Buba ‘niet te hanteren’ was. Dit was niet zo verwonderlijk, omdat in Pairi Daiza in die tijd de pijnlijke olifantenhaak werd gebruikt om het gedrag van de olifanten te onderdrukken. Uit nader onderzoek is gebleken dat Buba niet goed reageerde op de verzorger en afwerend gedrag vertoonde. Pairi Daiza gaf aan Buba daarom niet te kunnen opvangen in verband met de veiligheid van haar personeel en van de andere olifanten. Buba werd omschreven als agressief en dominant naar andere olifanten. Dit was koren op de molen van Freiwald, die beweerde dat alleen hij Buba kon hanteren en dat Buba het beste af was bij het circus. De ontheffing werd voor 3 jaar verlengd waarbij Freiwald verplicht werd zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek door onafhankelijke deskundigen indien er zich een nieuwe mogelijke opvang zou aandienen.

Die opvang is er! En dat is geen schuur zoals door de heer van Helvert van de CDA wordt gezegd. Dat is valse voorlichting om de mensen op een verkeerd spoor te brengen. Je mag van een politicus toch verwachten dat hij zich eerst inleest en oriënteert op het onderwerp waarover hij een mening denkt te hebben. Er is in Elephant Haven keihard gewerkt aan een opvang voor getraumatiseerde olifanten uit circussen en dierentuinen. Hier krijgen olifanten de rust en vrijheid die zij nodig hebben. Buba kan in Elephant Haven separaat gehouden worden met uitloop naar een eigen buitenterrein. Daar heeft zij de mogelijkheid om over een afscheiding langzamerhand te wennen aan andere olifanten. Mocht dit niet lukken, dan hoeft zij niet in contact te komen met andere olifanten. Maar gebleken is dat wanneer olifanten zoals Buba in een vrij natuurgebied worden opgevangen, ze weer socialiseren met andere soortgenoten. Zelfs heel oude olifanten uit de toeristenindustrie, die zwaar mishandeld en getraumatiseerd zijn, voelen zich in een vrij natuurgebied weer gelukkig met ander olifanten. Elephant Haven beschikt over gespecialiseerde kennis om met het karakter van Buba om te gaan.

Elephant Haven heeft aangeboden om Buba, in aanwezigheid van de heer Freiwald, stap voor stap te laten wennen aan de nieuwe omgeving en situatie. Freiwald is niet op het aanbod ingegaan. Hij houdt Buba liever als levend reclamebord bij het circus. Het circus is regelmatig in het nieuws omdat het financieel in zwaar weer verkeert. Het heeft dan ook onvoldoende middelen om Buba en de andere dieren van voedsel te voorzien. De situatie waarin Buba nu leeft is schrijnend.

Hopelijk wordt de wet gehandhaafd en komt er spoedig een eind aan de gevangenschap van Buba. Zodat zij nog vele jaren een zo vrij mogelijk leven kan leiden in Elephant Haven of een soortgelijke opvang.

Foto’s © Animal Rights & Animals Today

Back To Top