skip to Main Content

CDA-politicus geeft valse voorlichting

Je mag van politicus Martijn van Helvert toch verwachten dat hij zich eerst inleest en oriënteert in het onderwerp waarover hij een mening denkt te hebben. Hij wil dat de familie Freiwald alsnog in aanmerking komt voor coronasteun om zo te zorgen dat Buba bij de familie kan blijven. Hij ging bij de familie op bezoek en gaat helpen een stichting op te zetten die de kosten voor Buba kan dragen.
Omroep P&M:  ‘Ik zoek met de familie hoe we het onderhoud voor Buba anders kunnen regelen. Misschien wel met een stichting. Dan is er geld voor het levensonderhoud van Buba en kan Buba voor scholen wel een rol spelen’, aldus het Kamerlid. Normaal staat het circus steeds in een andere stad om de circustent op te bouwen en voorstellingen te geven. Nu moet de familie op zoek naar een terrein waar ze met de tent, de wagens en de dieren kunnen staan om de winter te overbruggen. Voorlopig krijgen ze dat van een private persoon in Beringe. Er kwam kritiek op het verblijf van Buba bij de familie. Dierenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de situatie waarin Afrikaanse olifant verkeert. Met collega’s in de Kamer zal Van Helvert de minister vragen om de ontheffing te verlengen om Buba bij de familie te mogen houden, ‘omdat eerdere voorbeelden hebben aangetoond dat olifanten die na decennia worden weggehaald bij hun ‘familie’ binnen enkele maanden sterven in eenzaamheid.’

Hart van Nederland: Van Helvert is tegen de uitzetting van Buba en roept minister Schouten op de overplaatsing te heroverwegen. “Als je het dier in een stal in Frankrijk zet, zal ze binnen twee maanden doodgaan. Dit hebben we eerder gezien bij andere circusolifanten die overgeplaatst werden. De olifant is onderdeel van de familie. Het is nog de enige en er komen niet meer bij. We kunnen hier best een uitzondering voor maken”, vindt Van Helvert.

Minsiter Schouten bevestigt dat het dier eenzaam is geworden bij de eerdere overplaatsing en zegt daarom ook met deskundigen op zoek te zijn naar een plek waar ze dat niet wordt. “Het circus is geen plek meer voor dit soort dieren. De olifant moet een natuurlijke omgeving hebben en hier ook natuurlijk gedrag kunnen vertonen”, aldus Schouten.

 Buba is als baby weggehaald bij haar kudde in Afrika om de mensen in Europa te kunnen vermaken. Zij is nu ongeveer 45 jaar en kan zeker nog 20 jaar leven. Moet zij dan de rest van haar leven op een parkeerterrein naast het circus leven? Zij heeft geen dierwaardig leven, laat staan een olifantwaardig leven. Een olifant hoort uren te kunnen lopen, heeft ruimte nodig. Een olifant hoort geen wortels en hooi te eten, maar moet kunnen foerageren van struiken, bomen en gras. Een olifant hoort dagelijks een zand- en modderbad te kunnen nemen… Dit alles kan niet op het circusterrein van de heer Freiwald. 
 
In 2017 is Buba bij wijze van proef naar de Belgische Pairi Daiza Zoo gebracht, waar zij korte tijd verbleef. Daar ging het niet goed omdat Buba ‘niet te hanteren’ was. Dit was niet zo verwonderlijk, omdat in Pairi Daiza in die tijd de pijnlijke olifantenhaak werd gebruikt om het gedrag van de olifanten te onderdrukken. Uit nader onderzoek is gebleken dat Buba niet goed reageerde op de verzorger en afwerend gedrag vertoonde. Pairi Daiza gaf aan Buba daarom niet te kunnen opvangen in verband met de veiligheid van haar personeel en de andere olifanten. Buba werd omschreven als agressief en dominant naar andere olifanten. Dit was koren op de molen van Freiwald, die beweerde dat alleen hij Buba kon hanteren en dat Buba het beste af was bij het circus. De ontheffing werd voor 3 jaar verlengd waarbij Freiwald verplicht werd zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek door onafhankelijke deskundigen indien er zich een nieuwe mogelijke opvang zou aandienen. 
Die opvang is er! En dat is geen schuur zoals er wordt gezegd; wat valse voorlichting is om de mensen op een verkeerd spoor te brengen. Er is in Elephant Haven keihard gewerkt aan een opvang voor getraumatiseerde olifanten uit circussen en dierentuinen. Hier krijgen olifanten de rust en vrijheid die zij nodig hebben. Buba kan in Elephant Haven separaat gehouden worden met uitloop naar een eigen buitenterrein. Daar heeft zij de mogelijkheid om over een afscheiding langzamerhand te wennen aan andere olifanten. Mocht dit niet lukken, dan hoeft zij niet in contact te komen met andere olifanten. Maar gebleken is dat wanneer olifanten zoals Buba in een vrij natuurgebied worden opgevangen, ze weer socialiseren met andere soortgenoten. Zelfs hele oude olifanten uit de toeristenindustrie, die zwaar mishandeld en getraumatiseerd zijn, voelen zich in een vrij natuurgebied weer gelukkig met ander olifanten. Elephant Haven beschikt over gespecialiseerde kennis om met het karakter van Buba om te gaan. 
 
Elephant Haven heeft aangeboden om Buba, in aanwezigheid van de heer Freiwald, stap voor stap te laten wennen aan de nieuwe omgeving en situatie. Freiwald is niet op het aanbod ingegaan. Hij houdt Buba liever als levend reclamebord bij het circus. Het circus is regelmatig in het nieuws omdat het financieel in zwaar weer verkeert. Het heeft dan ook onvoldoende middelen om Buba en de andere dieren van voedsel te voorzien. De situatie waarin Buba nu leeft is schrijnend.
 
Hopelijk komt er spoedig een eind aan de gevangenschap van Buba en kan zij nog vele jaren een zo vrij mogelijk leven leiden in Elephant Haven of een soortgelijke opvang.

©Foto Buba tussen de tenten is gemaakt door Animal Rights.

Back To Top