Ga naar hoofdinhoud

Duizenden ondertekeningen

Voormalig circusolifant Buba is bijna 45 jaar geleden, nadat haar moeder is vermoord, uit Afrika weggehaald om mensen te vermaken met olifantenkunstjes. Zij leeft haar hele leven al in gevangenschap en daar moet een eind aan komen. 
Ondanks het verbod op wilde dieren in circussen heeft circus Freiwald ontheffing gekregen om olifant Buba mee te laten reizen met het circus. Dit op voorwaarde dat Buba niet direct in contact komt met het publiek en niet optreedt in het circus of elders. Circus Freiwald heeft deze voorwaarden stelselmatig overtreden. Een andere voorwaarde van de ontheffing was, dat het circus meewerkt aan onderzoek voor mogelijke herplaatsing van Buba. De ontheffing was op 30 juni verlopen maar Buba staat nog steeds op een terrein naast het circus.
Rob Faber, voorzitter van Vrienden van de Olifant heeft de gezamenlijke 42.625 ondertekeningen van de drie organisaties, samen met relevante informatie over Buba, overhandigd aan Lieke Hendrix, directeur Agroketens en Dierenwelzijn. Zij zal ervoor zorgdragen dat de ondertekeningen bij minister Carola Schouten komen. Mevrouw Hendrix heeft aangegeven dat de ontheffing met een half jaar is opgeschoven en dat zij verwacht binnen deze tijd een geschikt onderkomenvoor Buba te vinden. 
In 2017 is Buba bij wijze van proef naar de Belgische Pairi Daiza Zoo gebracht, waar zij korte tijd verbleef. Daar ging het niet goed omdat Buba ‘niet te hanteren’ was. Dit was niet zo verwonderlijk, omdat in Pairi Daiza in die tijd de pijnlijke olifantenhaak werd gebruikt om het gedrag van de olifanten te onderdrukken. Uit nader onderzoek is gebleken dat Buba niet goed reageerde op de verzorger en afwerend gedrag vertoonde. Pairi Daiza gaf aan Buba daarom niet te kunnen opvangen in verband met de veiligheid van haar personeel en de andere olifanten. Buba werd omschreven als agressief en dominant naar andere olifanten. Dit was koren op de molen van Freiwald, die beweerde dat alleen hij Buba kon hanteren en dat Buba het beste af was bij het circus. De ontheffing werd voor 3 jaar verlengd waarbij Freiwald verplicht werd zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek door onafhankelijke deskundigen indien er zich een nieuwe mogelijke opvang zou aandienen. 
Die opvang is er! Er is in Elephant Haven keihard gewerkt aan een opvang voor getraumatiseerde olifanten uit circussen en dierentuinen. Hier krijgen olifanten de rust en vrijheid die zij nodig hebben. Buba kan in Elephant Haven separaat gehouden worden met uitloop naar een eigen buitenterrein. Daar heeft zij de mogelijkheid om over een afscheiding langzamerhand te wennen aan andere olifanten. Mocht dit niet lukken, dan hoeft zij niet in contact te komen met andere olifanten. Maar gebleken is dat wanneer olifanten zoals Buba in een vrij natuurgebied worden opgevangen, ze weer socialiseren met andere soortgenoten. Zelfs olifanten uit de toeristenindustrie, die zwaar mishandeld en getraumatiseerd zijn, voelen zich in een vrij natuurgebied weer gelukkig met ander olifanten. Elephant Haven beschikt over gespecialiseerde kennis om met het karakter van Buba om te gaan. 
Elephant Haven heeft aangeboden om Buba, in aanwezigheid van de heer Freiwald, stap voor stap te laten wennen aan de nieuwe omgeving en situatie. Freiwald is niet op het aanbod ingegaan. Hij houdt Buba liever als levend reclamebord bij het circus. Het circus is regelmatig in het nieuws omdat het financieel in zwaar weer verkeert. Het heeft dan ook onvoldoende middelen om Buba en de andere dieren van voedsel te voorzien. 
Verschillende dierenorganisaties zijn al jaren bezig om de situatie van Buba onder de aandacht te brengen en pleiten voor haar vrijheid. Ondanks dat Vrienden van de Olifant zich inzet voor de bescherming van in het wild levende olifanten, vonden wij dat we niet lijdzaam konden toezien. Daarom organiseerden wij de petitie ‘Geef Buba haar vrijheid’. De petitie werd ondersteund in Frankrijk, en ook Animals Today startte een soortgelijke petitie voor Buba. 
Hopelijk komt er spoedig een eind aan de gevangenschap van Buba en kan zij nog vele jaren een zo vrij mogelijk leven leiden in Elephant Haven of een soortgelijke opvang.
Andere organisaties die zich eerder voor Buba hebben ingezet zijn: Animals Today, Bite Back, Dierbewustleven, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND, Comité Dierennoodhulp, Stichting Dierennood, Stichting Rechten voor al wat leeft. 
Back To Top