Ga naar hoofdinhoud

Hoofdverzorger Maison vertelt over Camp Phoenix

 

Maison Chuuka vertelt dat de rivierdoorbraak er niet alleen voor heeft gezorgd dat het kamp is overstroomd, maar dat ook de tenten en zelfs de stallen van de weesolifantjes waren overspoeld. De grond van de stallen bleef nat waardoor de olifantjes alleen maar staande konden slapen. Om deze reden zijn de olifanten verplaatst naar de nieuwe boma, waar het droog en warm is.

Daarnaast heeft de overstroming er ook voor gezorgd dat de keuken blank stond. De voedselvoorraad van het team was door het water niet meer bruikbaar. Maar ook het voedsel voor de olifantjes kon niet meer gered worden. Er was door het hoge water überhaupt geen mogelijkheid om iets te redden, bovendien zwommen de krokodillen tussen de opgeslagen spullen. BIj voorgaande overstromingen werden de belangrijkste spullen meegenomen en verplaatst naar een veilige plek. Dit keer is er veel verloren gegaan omdat er geen mogelijkheid was om alles te verplaatsen.

Door de komst van de krokodillen was het niet veilig om de olifanten in de stallen te laten verblijven. De jongere olifantjes zijn kwetsbaarder, zij kunnen een potentiële prooi voor de krokodillen zijn. Wanneer er een overstroming is, komen er altijd krokodillen mee. Dit is de reden waarom er veiligheid voor het team en de olifantjes voorop wordt gesteld.

Maison laat zien dat wanneer het waterniveau stijgt, het water overal naar toe kan. Dit moet anders. Het kamp moet op een hogere plek herbouwd worden zodat er geen overlast is bij overstromingen. Daarom wordt er aan donateurs gevraagd een steentje bij te dragen; zodat bij een volgende overstroming niet alleen een gedeelte van de belangrijke spullen veilig zijn, maar álle spullen veilig zijn.

Binnenkort wordt er een begin gemaakt met de herbouw van het kamp. Het binnengekomen bedrag is naar Game Rangers International overgemaakt, zodat er aan de herbouw van het kamp begonnen kan worden. Het zou fijn zijn als we meer geld zouden kunnen overmaken zodat het gehele kamp aangepakt kan worden en de verzorgers en de weesolifantjes veilig zijn. Elk bedrag is welkom; kleine beetjes maken samen een groot verschil. Help jij mee met de laatste loodjes? Klik dan hier.

Back To Top